EIS:Inteligentne Technologie Mobilne

Wykłady

  1. [–.–.—-] Wprowadzenie do programowania dla systemów Android
  2. [–.–.—-] Wzorzec MVC w Androidzie
  3. [–.–.—-] Sensory w Android API
  4. [–.–.—-] Wyzwania w projektowaniu aplikacji context-aware
  5. [–.–.—-] Metody lokalizacji
  6. [–.–.—-] Frameworki uniwersalne
  7. Kolokwium

Wykłady

Laboratoria

Podczas korzystania z lab 316 przestrzegaj Labcode 316 :!:

Podczas laboratoriów, a także podczas wykładów będziemy korzystać z środowiska Eclipse z pluginem ADT i HGEclipse. Gotowe środowiska dla systemu Linux, do pobrania poniżej:

Uwaga Dla systemów 64 bitowych może być konieczne włączenie obsługi 32-bitowych pakietów.

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
apt-get install ia32-libs

Spis

Projekt

pl/dydaktyka/aml/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0