Semantic Web Technologies - EIS 2014

Lectures

 1. 14.10.2014 Metadadata & RDF eis2014semweb-metadata.pdf
 2. 21.10.2014 RDF in Use eis2014semweb-rdfsinuse.pdf
 3. 28.10.2014 Ontology design eis2014semweb-ontologies.pdf
 4. 09.12.2014 Ontology Engineering and Reasoning eis2014semweb-ontology-logic.pdf
 5. 09.12.2014 Reasoning with Rules, eis2014semweb-reasoning.pdf Introduction to Semantic wikis eis2014semweb-apps.pdf
 6. 27.01.2015 Applications of SemWeb, Semantic wikis

Labs

Organization

 • Please work alone or in pairs.
 • After each class, please prepare a report (see reports).
  • Use login and password given in class.
  • Write the report in English or Polish.
  • Be concise and specific.
  • Name the file as follows: semweb2014_labN_surname1[_surname2].pdf, using your name(s) and the number of the lab e.g., semweb2014_lab1_hewlett_packard.pdf
  • To upload the report, edit appropriate page (see schedule), add a row in a table and select „Add images or other files”.
  • If you need to upload additional files (besides the report in pdf), zip them into a *.zip or *.tar.gz file and name accordingly.
  • DEADLINE for the reports: a minute before the next lab.
  • If you submit the report after the deadline you will get -1 point for each started day.
 • You may get 0-2 points for each report.
 • If you get at least 80%, you will be exempt from Test (and get as many points as you earned from the reports).

Reports

 1. Answer the questions marked 8-) in lab instructions.
 2. (Optionally) Add extra feedback section in the report to earn extra credit.

Schedule

No. Date Lab Instruction Reports
1. 14.10 intro lab1
2. 21.10 rdf model lab2
3. 28.10 rdf model & use lab3
4. 04.11 introduction to ontologies lab4
5. 18.11 ontology engineering in Protege lab5
6. 25.11 reasoning with ontologies lab6
(OPTIONAL: advanced reasoning)
7. 02.12 semantic wikis lab7
8. 09.12 TEST & Intro to Projects
EXAM

Reports results

ID Lab1 Lab2 Lab3 Lab4 Lab5 Lab6 Lab7 SUM % Exemption from TEST Final Note
241154 2.5 2.5 2.25 2.5 2.25 2.25 0.0 14.25 101.8% YES 5.0
243108 2.25 2.0 2.0 2.5 2.0 1.0 0.0 11.75 83.9% YES 4.5
241159 2.5 2.5 2.25 2.5 2.25 2.25 0.0 14.25 101.8% YES 5.0
243109 2.0 2.0 2.5 2.0 2.25 2.25 0.0 13.0 92.9% YES 5.0
228950 2.0 1.75 2.25 2.0 2.0 1.5 1.0 12.5 89.3% YES 4.5
274512 2.5 1.5 2.25 2.25 2.0 1.75 0.0 12.25 87.5% YES 4.5
243131 2.0 1.75 2.25 2.0 2.0 1.5 1.0 12.5 89.3% YES 4.5
274547 2.0 2.0 1.75 2.25 2.0 2.25 0.0 12.25 87.5% YES 4.5
243142 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 0.0 13.0 92.9% YES 5.0
229157 2.0 1.5 2.5 2.25 2.0 2.25 0.0 12.5 89.3% YES 4.5
228532 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 0.0 12.5 89.3% YES 4.5
243168 2.25 2.0 2.0 2.5 2.0 1.0 0.0 11.75 83.9% YES 4.5
243179 2.0 2.0 1.75 2.25 2.0 2.25 0.0 12.25 87.5% YES 4.5
241311 2.25 1.5 1.75 1.5 2.5 2.0 2.0 13.5 96.4% YES 5.0
241661 2.25 1.5 1.75 1.5 2.5 2.0 2.0 13.5 96.4% YES 5.0
243086 2.25 2.0 1.75 2.0 2.25 1.75 0.0 12.0 85.7% YES 4.5
243090 2.0 1.75 1.5 1.75 2.25 2.0 1.5 12.75 91.1% YES 5.0
243101 2.5 2.0 2.5 2.5 2.25 1.75 2.25 15.75 112.5% YES 5.0
243116 2.0 2.0 3.0 2.5 2.0 2.0 2.25 15.75 112.5% YES 5.0
243118 2.5 2.5 2.25 1.5 2.25 0.75 0.0 11.75 83.9% YES 4.5
243124 2.0 2.0 1.75 1.25 2.0 1.75 2.25 13.0 92.9% YES 5.0
243125 2.0 2.0 2.0 2.0 1.75 1.75 1.75 13.25 94.6% YES 5.0
243144 2.0 1.75 1.5 1.75 2.25 2.0 1.5 12.75 91.1% YES 5.0
228994 2.25 2.0 2.5 2.25 2.25 2.25 2.0 15.5 110.7% YES 5.0
243150 2.25 2.0 2.5 2.25 2.25 2.25 2.0 15.5 110.7% YES 5.0
243159 2.0 2.0 3.0 2.5 2.0 2.0 2.25 15.75 112.5% YES 5.0
274583 2.5 2.0 2.5 1.75 2.25 2.0 2.25 15.25 108.9% YES 5.0

Projects

Org

 • Trzy milestony:
  • Spotkanie organizacyjne (przed świętami)
  • Postęp prac (połowa stycznia)
  • Oddanie projektu (koniec stycznia)
 • :!: Zapisy na tematy przeprowadza p. Rakoczy. Zapisy na zajęciach są nieaktualne :!:

Tematy

  • Monika Rakoczy, Łukasz Potępa
  • Mateusz Wołek, Jacek Kurlit
  • Sebastian Dziadzio, Paweł Jaciów
  • Łukasz Bobrek, Szymon Bielak
  • Osoba1, Osoba2
  • Krzysztof Kurzydło, Osoba2
  • Patryk Kiepas, Jakub Sieradzki
  • Tomasz Choma, Marek Kendziorek, Łukasz Michalski
  • Mariusz Okulanis, Osoba2
  • Wojciech Padykuła, Osoba2
  • Paweł Kłeczek, Osoba2
  • Piotr Hołda, Tomasz Szymula
  • Kajetan Rzepecki
  • Artur Smaroń
  • Olgierd Grodzki
pl/dydaktyka/semweb/2014/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0