Semantic Web Technologies - EIS 2015

Lectures

 1. 13.10.2015 SemWeb Overview eis2015semweb-overview.pdf
 2. 20.10.2015 Metadata and RDF eis2015semweb-metadata.pdf
 3. 27.10.2015 Using RDF eis2015semweb-rdfsinuse.pdf
 4. 10.11.2015 Building Ontologies eis2015semweb-ontologies.pdf
 5. 17.11.2015 Ontology engineering and reasoning eis2015semweb-ontology-logic.pdf
 6. 24.11.2015 Rule-based reasoning for SW eis2015semweb-reasoning.pdf
 7. 01.12.2015 Applications of SW technologies eis2015semweb-apps.pdf

Labs

Organization

 • Please work alone or in pairs.
 • After each class, please prepare a report (see reports) and send it to the Krzysztof Kutt.
  • Write the report in English or Polish.
  • Be concise and specific.
  • Name the file as follows: semweb2015_labN_surname1[_surname2].pdf, using your name(s) and the number of the lab e.g., semweb2015_lab1_hewlett_packard.pdf
  • If you need to send additional files (besides the report in pdf), zip them into a *.zip or *.tar.gz file and name accordingly.
  • DEADLINE for the reports: a minute before the next lab.
  • If you submit the report after the deadline you will get -1 point for each started day.
 • You may get 0-2 points for each report.
 • If you get at least 80%, you will be exempt from Test (and get as many points as you earned from the reports).

Reports

 1. Answer the questions marked 8-) in lab instructions.
 2. (Optionally) Add extra feedback section in the report to earn extra credit.

Schedule

Reports results

ID Lab1 Lab2 Lab3 Lab4 Lab5 Lab6 Lab7 SUM % TEST Final Note
249229 1.75 2.00 1.50 1.50 1.86 2.00 2.05 12.66 90,4% exempted! bdb
250261 2.00 2.00 2.00 1.92 1.86 2.00 2.25 14.03 100,2% exempted! bdb
249236 1.75 2.00 1.50 1.50 1.86 2.00 2.05 12.66 90,4% exempted! bdb
250289 2.00 2.00 1.75 1.92 1.64 1.88 2.00 13.19 94,2% exempted! bdb
249249 0.63 2.00 1.90 2.00 1.79 2.25 2.05 12.62 90,1% exempted! bdb
250302 1.75 2.00 2.00 1.84 1.79 1.88 11.26 80,4% exempted! +db
241827 1.63 0.90 0.93 1.00 1.79 1.75 1.40 9.40 67,1% exempted! +dst
250312 1.63 exempted! bdb
231393 1.63 0.90 0.93 1.00 1.79 1.75 1.40 9.40 67,1% exempted! +dst
250202 1.75 2.00 2.00 1.84 1.79 1.88 11.26 80,4% exempted! +db
250338 0.63 2.00 1.90 2.00 1.79 2.25 2.05 12.62 90,1% exempted! bdb
228557 2.00 2.00 2.00 1.92 2.00 2.00 1.20 13.12 93,7% exempted! bdb
249270 2.00 2.00 2.00 1.92 1.86 2.00 2.25 14.03 100,2% exempted! bdb
250353 2.00 2.00 1.75 1.92 1.64 1.88 2.00 13.19 94,2% exempted! bdb

Projects

 • Główny cel projektu: Stworzenie semantycznej bazy wiedzy problemów z ograniczeniami
 • Szczegółowe cele projektu:
  1. Opracowanie ontologii opisującej problemy z ograniczeniami
  2. Zapisanie w wiki opisów wszystkich problemów z CSPLib zgodnie z przyjętą ontologią
 • Organizacja:
  • Technologia: Semantyczna wiki Loki (dostępna przez przeglądarkę internetową)
  • Ilość grup: 1 (wszyscy pracujemy nad jedną bazą)
  • Każdy ma swoje własne konto w systemie wiki
  • Praca samodzielna / w parach / większych grupach w zależności od aktualnego stanu projektu i aktualnych potrzeb
  • Spotkania projektowe: poniedziałki 14:00-15:30 C2 316
 • Na ocenę końcową z projektu składają się:
  • obecność na spotkaniach projektowych
  • aktywność mierzona zarejestrowaną aktywnością danego użytkownika w systemie wiki + obserwacjami prowadzącego na zajęciach
  • raport 1-2 str. A4 na zakończenie projektu:
   1. ewaluacja wynikowej bazy wiedzy
   2. podsumowanie własnej aktywności (najważniejsze działania, np. kopiowałem opisy z CSPLib, adnotowałem opisy wprowadzone przez inne osoby, sprawdzałem spójność ontologii z wprowadzoną wiedzą, uzupełniałem braki, przerabiałem tekst na bardziej zrozumiały)
   3. refleksje dotyczące całego projektu, np. jak podobało mi się tworzenie wiedzy? jak współpracowało mi się z innymi osobami? co bym poprawił(a) w przyszłości, gdybym tworzył(a) kolejną bazę wiedzy?
pl/dydaktyka/semweb/2015/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0