Laboratorium LEGO NXT

Ćwiczenia

Organizacja

Składanie i sprawdzanie zestawu! FIXME

Przygotowanie

pl/mindstorms/lab/opis.txt · ostatnio zmienione: 2008/04/23 12:52 przez gjn
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0