Poprzednie wersje

Poprzednie wersje tej strony. Aby przywrócić poprzednią wersję wybierz ją, rozpocznij edycję a potem zapisz.

 • 2019/01/19 19:19 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[Machine Learning ogólnie] kkutt +240 B
 • 2018/12/20 09:44 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[Machine Learning ogólnie] kkutt +167 B
 • 2018/06/17 09:41 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[Machine Learning ogólnie] kkutt +206 B
 • 2018/05/28 07:50 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervisedprzywrócono poprzednią wersję (2018/05/13 13:27) kkutt +1.2 KB
 • 2018/05/28 07:41 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[5 Poprawność klasyfikacji [10 minut]] kkutt -1.2 KB
 • 2018/05/13 15:27 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[1 Wprowadzenie [10 minut]] kkutt +23 B
 • 2018/05/02 18:19 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[1 Wprowadzenie [10 minut]] kkutt +69 B
 • 2018/05/02 18:18 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised kkutt +36 B
 • 2018/04/04 20:43 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[Machine Learning ogólnie] kkutt +105 B
 • 2018/03/04 20:27 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervised[1 Wprowadzenie [10 minut]] kkutt ±0 B
 • 2017/07/17 10:08 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-supervisededycja zewnętrzna 127.0.0.1 +17.7 KB
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0