Sencha Touch

Możliwości

 1. Zapoznaj się z kuchennym zlewem¹ Senchy.
 2. Zauważ, że aplikacja nie działa na IceWeasel (Firefox/Thunderbird/Seamonkey/Waterfox/dowolne [żywioł]+[zwierzę]). Wyciągnij wniosek na temat rynku przeglądarek w środowiskach mobilnych.
 3. Otwórz aplikację na różnych urządzeniach/w różnych przeglądarkach bazujących na WebKit; czy dostrzegasz różnice w interfejsie?
 4. Przejrzyj dostępne komponenty i porównaj kod potrzebny do ich implementacji (przycisk 'Source') z natywnym kodem Javy.
  • Jakie są przewagi kodu Senchy?
  • Jeżeli jakieś znalazłeś, zastanów się, czemu rynek jest niezmienne zdominowany przez aplikacje natywne.
  • Przejrzyj alternatywne rozwiązania międzyplatformowe Xamarin, RoboVM. phonegap, C/C++². Czy któreś z nich wydaje się być pozbawione wad Senchy?

¹ Kitchen Sink, used in Software development to denote a permanent, ever growing test and demo environment which showcases all the functionalities of a software product en.wikipedia.org

² blame MS

Wykorzystanie dla wersji Cmd < 5

 1. Proszę pobrać i zainstalować:
 2. Następnie, korzystając z linii komend, wygenerować przykładową aplikację:
  sencha -sdk <ścieżka_do_sdk_senchy> generate app <nazwa_aplikacji> <katalog_aplikacji>
 3. Do uruchomienia aplikacji na urządzeniu wymagany jest klucz do jej podpisania:
  keytool -genkey -v -keystore <nazwa_klucza>.keystore -alias <alias_klucza> -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
 4. Kolejnym krokiem jest zmiana konfiguracji budowania aplikacji, znajdująca się w pliku packager.json (dowiedz się więcej), najważniejsze pola to:
  • „applicationId” - musi zawierać informacje o przestrzeni nazw, tj. musi zawierać kropeczkę, np. „jestem.super”;
  • „platform” - powinno mieć wartość „Android”;
  • numer używanego API w Androidzie;
  • „certificatePath” - powinno zawierać względną ścieżkę do wygenerowanego klucza;
  • „certificateAlias” - alias wygenerowanego klucza;
  • „certificatePassword” - hasło do wygenerowanego klucza;
  • „sdkPath” - ścieżka do SDK Androida, (np. C:\\Program Files\\…);
  • „androidAPILevel” - numer API, którego chcemy użyć przy budowaniu aplikacji (musi być zainstalowane w systemie, numer 8 wygląda całkiem nieźle);
 5. Aplikacja budowana jest poleceniem:
  sencha app build native.
  Zbudowana binarka o rozszerzeniu .apk powinna znaleźć się w katalogu
  build/native-package-mobile/<nazwa_aplikacji>/packager.json.
 6. W celu instalacji aplikacji na podłączonym urządzeniu korzystamy z komendy
  adb install <plik.apk>,
  w razie problemów usuwamy poprzez
  adb uninstall <applicationId>
 7. Po uruchomieniu przykładowej aplikacji na urządzeniu, kolejnym zadaniem jest uruchomienie jednego z przykładów dołączonych do SDK Senchy. Wszystkie powinny znajdować się w katalogu <ścieżka_do_sdk_senchy>/examples. Polecane (i sprawdzone) są trzy z nich:
  • particles - pokazujący niesamowite (czy aby na pewno?) możliwości graficzne Senchy;
  • kitchensink - dla porównania z wersją webową;
  • device - pokazujący, do czego może dobrać się aplikacja Senchy w systemie.
 8. Uwagi do pkt. 7:
  • aktualna wersja narzędzi linii komend od Senchy jest nowsza od przykładów, aktualizowanie przykładów odbywa się poprzez wywołanie
   sencha app upgrade
  • interfejs TouchWiz na urządzeniach nie potrafi przeżyć sytuacji, gdy aplikacja nie ma ikony (w razie braku ikon w przykładzie można je skopiować z wygenerowanego wcześniej programu)
  • zbudowane aplikacje znajdują się w katalogu <ścieżka_do_sdk_senchy>/built_examples
 9. Jeżeli ktoś dotarł aż tutaj i jeszcze ma czas, może spróbować napisać od zera własną aplikację według tutoriala.
pl/dydaktyka/aml/lab7.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0