Termin zajęć: 12/13.04.2011

Do przygotowania:

 1. Znajomość zasad działania podstawowych struktur danych:
  • stos
  • kolejka FIFO
 2. Odwrotna Notacja Polska:
  • co to jest notacja postfixowa, prefixowa i infixowa?
  • algorytmy zamiany notacji infixowej na ONP przy pomocy stosu
  • obliczanie wartości wyrażania w notacji ONP
 3. Proszę zaimplementować następujące klasy wraz z odpowiednimi metodami:
  1. Stos: implementujemy z wykorzystaniem tablicy, przechowujemy indeks elementu na szczycie stosu
   #define MAX 10    // rozmiar stosu
   
   class stack
   {
    private:
     type arr[MAX];  // tablica z danymi
     int top;    // indeks elementu na wierzchu stosu
   
    public:
      stack();     // konstruktor
      void push(type a); // połóż element na stosie
      type pop();    // zdejmij element ze stosu
      type peek();    // zwróć element ze szczytu stosu, nie zdejmując go
      bool isEmpty();
      bool isFull();
   };
  2. kolejka FIFO: dodajemy elementy na koniec kolejki, pobieramy z jej początku. Kolejka powinna być implementowana tak, że po wyciągnięciu elementu z kolejki wszystkie pozostałe są przesuwane na początek, czyli usuwany jest zawsze pierwszy element kolejki.
   #define MAX 5      // rozmiar kolejki
   
   class queue
   {
    private:
    	type t[MAX];
    	int rear;   
   
    public:
      queue();
      type remove();     // usuwa i zwraca pierwszy element kolejki
      void insert(type item); // wstawia element na koniec kolejki
      type front();      // zwraca pierwszy element kolejki nie usuwając go
      bool isEmpty();
      bool isFull();
   
   };
 • Type jest zdefiniowany za pomocą:

typedef int type;

pl/dydaktyka/asd/cwiczenia/2011-queues.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0