Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:jimp2:2016:part2:ex:ex4 [2016/05/18 23:45]
msl utworzono
pl:dydaktyka:jimp2:2016:part2:ex:ex4 [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
-====== Ćwiczenie 4: Pojemniki - lista ====== 
-  
-Ćwiczenie to jest częścią większego zadania, które będzie polegać na zaprojektowaniu **szablonów** kilku rodzajów klas pojemnikowych z wykorzystaniem **mechanizmu dziedziczenia** oraz **iteratora** dla tych klas. \\ **Ćwiczenie 4.** polegać będzie na zaprojektowaniu szablonu pojemnika typu **lista**. ​ 
  
-===== Po co ===== 
-  * Doskonalenie umiejętności definiowania szablonów. 
-  * Utrwalenie umiejętności posługiwania się mechanizmami dziedziczenia,​ polimorfizmu. 
-  * Zapoznanie się z podstawowymi strukturami danych. 
- 
-===== Oddawanie ćwiczenia ===== 
-  * Przed oddaniem ćwiczenia, program należy przetestować używając pliku ''​ex4main.cpp''​ z {{:​pl:​dydaktyka:​jimp2:​2016:​part2:​ex:​ex4main.zip|poniższego archiwum}} 
-  * Powyższy plik wymaga istnienia pliku ''​aghInclude.h''​ poprzez który włączane są wszystkie niezbędne pliki. 
-  
-===== Przebieg ćwiczenia ===== 
-  - Ćwiczenie polega na napisaniu **dwóch** klas: 
-    * **''​aghSlist''​** reprezentującą listę jednokierunkową,​ 
-    * **''​aghDlist''​** reprezentującą listę dwukierunkową. 
-  - Obie klasy powinny **dziedziczyć** klasę abstrakcyjną opisaną w [[ex3|ćwiczeniu 3]] w sposób **publiczny**. 
-  - Klasy powinny obsługiwać **wszystkie** opisane tam metody. ​ 
-  - Nie ma przymusu tworzenia metod czy też klas specjalizowanych. 
-  - Program powinien mieć budowę **modułową**. 
-  - **Nie dublujemy kodu**, tzn. nie piszemy dwa i więcej razy kodu, który wykonuje podobne zadania - **ta kwestia będzie ważnym kryterium oceny**. 
-  - Do realizacji ćwiczenia **nie można** wykorzystywać już gotowych rozwiązań (STL, Qt, tip). 
-  - Zaistniałe nieprawidłowe sytuacje powinny zostać obsłużone poprzez wyrzucenie wyjątku przy pomocy klasy **''​[[..:​org:​codepolicy#​obsluga_wyjatkow|aghException]]''​**. 
-  - Program powinien się poprawnie kompilować i uruchomić wraz z dostarczonym plikiem {{.:​ex5main.cpp|ex5main.cpp}} 
pl/dydaktyka/jimp2/2016/part2/ex/ex4.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0