Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:krr:lab_dl [2015/06/03 01:32]
msl [1.1 Wprowadzenie]
pl:dydaktyka:krr:lab_dl [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 222: Linia 222:
 Składnia: Składnia:
   * TBox to skończony zbiór aksjomatów terminologicznych postaci:   * TBox to skończony zbiór aksjomatów terminologicznych postaci:
-    * <​latex> ​ C \sqsubseteq D (R \sqsubseteq S</​latex>​  +    * <​latex> ​ C \sqsubseteq D </​latex>​  
-    * lub <​latex>​ C \equiv D (R \equiv S</​latex>​ +    * <​latex>  ​R \sqsubseteq S </​latex>​  
-  * Definicje to równości, które po leweje ​stronie mają pojęcie atomiczne+    * <​latex>​ C \equiv D </​latex>​ 
 +    * <​latex> ​R \equiv S </​latex>​ 
 +  * Definicje to równości, które po lewej stronie mają pojęcie atomiczne
  
 Semantyka: Semantyka:
   * funkcja interpretacji <​latex>​ \mathcal{I} </​latex>​ mapuje każde pojecie na podzbiór dziedziny   * funkcja interpretacji <​latex>​ \mathcal{I} </​latex>​ mapuje każde pojecie na podzbiór dziedziny
-  * interpretacja //​spełnia//​ aksjomat <​latex> ​ C \sqsubseteq D (R \sqsubseteq S) </​latex>​ jeżeli: <​latex> ​ C^{\mathcal{I}} \subseteq D^{\mathcal{I}} </​latex> ​lub <​latex> ​ R^{\mathcal{I}} \subseteq ​S^{\mathcal{I}} ​</​latex>​ +  * interpretacja //​spełnia//​ aksjomat <​latex> ​ C \sqsubseteq D </​latex>​ jeżeli: <​latex> ​ C^{\mathcal{I}} \subseteq D^{\mathcal{I}} </​latex>​; analogicznie w przypadku relacji ​<​latex>​ R \sqsubseteq ​S </​latex>​ 
-  * interpretacja //I// spełnia definicję <​latex>​ C \equiv D (R \equiv S) </​latex>​ jeżeli: <​latex> ​ C^{\mathcal{I}} = D^{\mathcal{I}} </​latex> ​lub <​latex> ​ R^{\mathcal{I}} = S^{\mathcal{I}} ​</​latex> ​+  * interpretacja //I// spełnia definicję <​latex>​ C \equiv D </​latex>​ jeżeli: <​latex> ​ C^{\mathcal{I}} = D^{\mathcal{I}} </​latex>​; analogicznie w przypadku relacji ​<​latex>​ R \equiv S </​latex>​
   * interpretacja //spełnia terminologię (TBox)// jeżeli spełnia wszystkie jej aksjomaty. Mówimy wtedy, że I //jest modelem// T.   * interpretacja //spełnia terminologię (TBox)// jeżeli spełnia wszystkie jej aksjomaty. Mówimy wtedy, że I //jest modelem// T.
  
pl/dydaktyka/krr/lab_dl.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0