Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:ml:lab9 [2013/04/22 10:29]
esimon [Laboratorium 6 i 7 - Sztuczne sieci neuronowe]
pl:dydaktyka:ml:lab9 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 6: Linia 6:
  
 Ćwiczenia do pobrania (files to download): {{:​pl:​dydaktyka:​ml:​svm.zip|SVM}} Ćwiczenia do pobrania (files to download): {{:​pl:​dydaktyka:​ml:​svm.zip|SVM}}
 +
 +===== Lista i opis plików =====
 +Pliki oznaczone znakiem wykrzyknika (:!:) należy wypełnić własnym kodem
 +
 +  * ex6.m - Octave script for the first half of the exercise
 +  * ex6data1.mat - Example Dataset 1
 +  * ex6data2.mat - Example Dataset 2
 +  * ex6data3.mat - Example Dataset 3
 +  * svmTrain.m - SVM training function
 +  * svmPredict.m - SVM prediction function
 +  * plotData.m - Plot 2D data
 +  * visualizeBoundaryLinear.m - Plot linear boundary
 +  * visualizeBoundary.m - Plot non-linear boundary
 +  * linearKernel.m - Linear kernel for SVM
 +  * :!: gaussianKernel.m - Gaussian kernel for SVM
 +  * :!: dataset3Params.m - Parameters to use for Dataset 3
 +  * ex6 spam.m - Octave script for the second half of the exercise
 +  * spamTrain.mat - Spam training set
 +  * spamTest.mat - Spam test set
 +  * emailSample1.txt - Sample email 1
 +  * emailSample2.txt - Sample email 2
 +  * spamSample1.txt - Sample spam 1
 +  * spamSample2.txt - Sample spam 2
 +  * vocab.txt - Vocabulary list
 +  * getVocabList.m - Load vocabulary list
 +  * porterStemmer.m - Stemming function
 +  * readFile.m - Reads a file into a character string
 +  * submit.m - Submission script that sends your solutions to our servers
 +  * submitWeb.m - Alternative submission script
 +  * :!: processEmail.m - Email preprocessing
 +  * :!: emailFeatures.m - Feature extraction from emails
 +
 +
 +
 +
pl/dydaktyka/ml/lab9.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0