Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:ml:mlrep1 [2013/07/04 13:46]
gjn [1 Co składa się na uczenie maszynowe]
pl:dydaktyka:ml:mlrep1 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 121: Linia 121:
   * //​specificity//,​ //true negative rate// tnr=TN/Neg (**swoistość**)   * //​specificity//,​ //true negative rate// tnr=TN/Neg (**swoistość**)
   * //​precision//,​ //​confidence//​ prec=TP/​(TP+FP) (**precyzja**)   * //​precision//,​ //​confidence//​ prec=TP/​(TP+FP) (**precyzja**)
 +  * //​F-measure//​ F=2*(precision*recall)/​(precision+recall)
  
-Patrz też [[wp>​Receiver_operating_characteristic#​Basic_concept]]+Patrz też
 +  * [[wp>​Receiver_operating_characteristic#​Basic_concept]] 
 +  * [[wp>​Binary_classification#​Evaluation_of_binary_classifiers]]
  
 === Wizualizacja metryk === === Wizualizacja metryk ===
pl/dydaktyka/ml/mlrep1.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0