Robot: Kajtek
Data wykonania: 09.06.2010 godz. 17:00
Autorzy: Łukasz Bartos, Magdalena Bytom, Grzegorz Świeczkowski

Sprawozdanie 6

Budowa robota

Implementacja

:- consult('plnxt.pl').
 
start :-
  nxt_open,
  nxt_light_LED(activate, force),
  trigger_create(_,check_light, change_angle, 100),
  trigger_create(_,check_red, go_away,100),
  trigger_create(_,check_sound, go_away_with_friend,100),
  nxt_go(300).

stop :-
  trigger_killall,
  nxt_light_LED(passivate, force),
  nxt_stop,
  nxt_close.

change_angle :-
  Angle is 100 + random(60),
  nxt_rotate(360, Angle, force),
  nxt_go(300).

check_light :-
  nxt_light(Light,force),
  Light < 44.

check_red :-
  nxt_light(Light,force),
  Light < 66,
  Light > 62.

check_sound :-
  nxt_sound(Sound,force),
  Sound > 90.
   
go_away_with_friend :-
  nxt_go(800,5),
  write('uciekam'),
  stop.

go_away :- 
  nxt_play_tone(500,400),  
  write('juz'),
  nxt_go(800,5),
  stop.

Problemy, spostrzeżenia

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100609-17d.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0