Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:pp:start [2019/10/04 13:44]
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2019 (zima; 2h/week)]
pl:dydaktyka:pp:start [2019/10/15 12:59] (aktualna)
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2019 (zima; 2h/week)]
Linia 10: Linia 10:
  
   - **Paradygmaty programowania:​ klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. ​ Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy:​ implementacja DFS, nawroty, //​backtracking//​. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. 10 prostych przykładów** [1.10.2019; ALi]   - **Paradygmaty programowania:​ klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. ​ Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy:​ implementacja DFS, nawroty, //​backtracking//​. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. 10 prostych przykładów** [1.10.2019; ALi]
-  - **<fc #008080>Prolog: kontynuacja przykładów. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Podstawy logiczne Prologu: fakty, klauzule Horna, rezolucja.Struktury listowe - wprowadzenie. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/​2</​fc>​.** [8.10.2019; ALi]  +  - **Obliczenia numeryczne w Prologu. Silnia. Mechanizm DFS z nawrotami. Przykład liczby.pl/​warianty. Wymuszanie nawrotów: fail. Pamięć globalna: assert/​retract. Wprowazdzenie do termów. Zmienne i ich rola oraz interpretacja/​uzytkowanie.** [8.10.2019; Ali 
-  - Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania. [8.10.2019; ALi] +  - **Prolog: kontynuacja przykładów. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Podstawy logiczne Prologu: fakty, klauzule Horna, rezolucja.Struktury listowe - wprowadzenie.**[15.10.2019; ALi]  
-  - Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań. Rekurencja a iteracje; pętle z fail. Metapredykaty operacji na listach. Wstęp do metaprogramowania. Przykłady metaprogramowania. [15.10.2018; ALi] +  - <fc #​008080>​Algorytm unifikacji termów. Mechanizmy obliczeniowe:​ rekurencja, iteracja, nawroty. ​Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.</​fc> ​[22.10.2019; ALi] 
 +  - Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań. Rekurencja a iteracje; pętle z fail. Metapredykaty operacji na listach. Wstęp do metaprogramowania. Przykłady metaprogramowania. [29.10.2018; ALi] 
   -  Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. [22.10.2019;​ ALi] Prezentacja specjalna: deklaratywny język programowania z ograniczeniami [[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]]   -  Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. [22.10.2019;​ ALi] Prezentacja specjalna: deklaratywny język programowania z ograniczeniami [[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]]
   - Programowanie deklaratywne a proceduralne. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowania z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. Picat. [materiał fakultatywny]   - Programowanie deklaratywne a proceduralne. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowania z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. Picat. [materiał fakultatywny]
pl/dydaktyka/pp/start.1570189475.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/10/04 13:44 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0