Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:psi:labs:lab_rules [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== - LAB: Regułowe systemy ekspertowe ======
 +
 +Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z regułową reprezentacją wiedzy i systemami ekspertowymi,​ które je wykorzystują.
 +
 +
 +===== - Wstęp =====
 +
 +W systemie ekspertowym można wyróżnić następujące elementy:
 +
 +  * baza wiedzy, czasami dzielona na: właściwą bazę wiedzy (czyli tą którą system dysponuje stale, od początku/​uruchomienia) i bazę faktów, które system odkrywa, dostaje, wypracowuje, ​
 +  * mechanizm wnioskujący,​ który przeprowadza właściwy proces wnioskowania,​ tj. odnajduje rozwiązanie/​odpowiedź ​
 +  * mechanizm wyjaśniający,​ dlaczego jest to odpowiedź poprawna/​dopuszczalna, ​
 +  * interfejs użytkownika,​ pozwalający na komunikację z systemem. ​
 +
 +Rysunek 1: Struktura Systemu Ekspertowego.
 +
 +{{:​pl:​prolog:​prolog_lab:​expert-systems-arch.png}}
 +
 +===== - CLIPS =====
 +==== Rodzina ====
 +  - Ściągnij plik {{:​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​family1.clp.zip|}}
 +  - Po ściągnięciu pliku należy zawartą w nich wiedzę wczytać do bazy wiedzy a następnie uruchomić wnioskowanie przy pomocy komendy:<​code>​clips -f family1.clp</​code>​
 +  - Po poprawnym załadowaniu na ekranie powinna ukazać się lista zdefiniowanych faktów.
 +  - Tutaj także warto zwrócić uwagę czy nie wystąpiły jakieś błędy.
 +
 +W CLIPS-ie mamy dostępne wnioskowanie w przód, a więc na podstawie istniejących faktów sprawdzane będą warunki reguł i te reguły, których warunki są spełnione zostaną uruchomione. Cykl ten powtarza się aż do momentu kiedy żadna reguła nie zostanie uruchomiona. Informacją wejściową dla algorytmu wnioskowania w przód jest **zbiór faktów** w bazie wiedzy.
 +  * Na podstawie otrzymanego rezultatu uruchomienia wnioskowania odpowiedz na następujące pytania:
 +    * Jakie reguły są uruchamiane?​
 +    * Jakie fakty aktywują te reguły?
 +    * Jak wyjaśnić otrzymany rezultat?
 +    * Ile faktów zostało dodanych do bazy wiedzy w trakcie wnioskowania?​
 +    * Czy takiego wyniku można było się spodziewać?​
 +
 +Aby reguła opisująca **dziecko** mogła zostać uruchomiona należy zdefiniować regułę dodającą do bazy wiedzy fakt mówiący kto jest **rodzicem** kogo (zmiana bazy wiedzy spowoduje uruchomienie kolejnego cyklu wnioskowania):<​code>​
 +(defrule rodzic
 + (or (mama ?x ?y) (tata ?x ?y))
 +=>
 + ​(assert (rodzic ?x ?y))
 +)</​code>​
 +Uruchom wnioskowanie ponownie i odpowedz na pytania:
 +  * Ile teraz jest faktów w bazie CLIPS-a?
 +  * Jakie są aktywacje reguł w CLIPS-ie przed rozpoczęciem wnioskowania (rezultat wywołania funkcji ''​(agenda)''​)?​
 +  * Dlaczego wśród nich nie ma reguł definiujących **dziecko**?​
 +
 +**Zadanie 1** \\
 +Rozbuduj bazę reguł dodając do niej reguły definiujące relacje rodzinne takie jak 
 +  * ''​syn'',​ ''​corka''​
 +  * ''​malzenstwo''​
 +    * Dwie osoby są małżeństwem jeżeli:
 +      * są różnej płci,
 +      * mają wspólne dziecko.
 +    * Definiując regułę przy pomocy powyższych warunków, algorytm wnioskowania wyszuka nam tylko małżeństwa posiadające dzieci. Małżeństwa,​ które nie posiadają dzieci są niemożliwe do znalezienia na podstawie dostępnej wiedzy.
 +  * ''​rodzenstwo''​
 +    * Dwie osoby są rodzeństwem jeżeli
 +      * mają wspólnego rodzica
 +      * są dwiema różnymi osobami
 +  * ''​dziadkowie'',​ ''​dziadek'',​ ''​babcia''​
 +  * ''​wnuk'',​ ''​wnuczka'',​ ''​wnuczek''​
 +  * ''​kuzynostwo''​
 +  * ''​ciocia'',​ ''​wujek''​
 +    * Jak przy pomocy reguł definiujących **siostrę** oraz **rodzica** zdefiniować pojęcie **ciocia**?
 +    * Jak przy pomocy reguł definiujących **brata** oraz **rodzica** zdefiniować pojęcie **wujek**?
 +
 +==== Truth maintenance ====
 +Truth Maintenance System w systemach regułowych jest odpowiedzialny za utrzymanie spójności wiedzy w nich zawartych.
 +Niespójność może być różna: niespójność logiczna wiedzy, niespójność materialna (w odniesieniu do interpretacji wiedzy w przyjętym świecie).
 +  * Czym różnią się te rodzaje niespójności :?: 
 +  * Które z nich mogą wystąpić w systemach produkcyjnych :?:
 +
 +  - Ściągnij plik {{:​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​family2.clp.zip|}}
 +  - Otwórz i zapoznaj się z jego zawartością. Zwróć uwagę na:
 +    * Definicję faktów ''​wiek''​ określających wiek danej osoby.
 +    * Definicję modułów ''​defmodule''​ - jaką rolę odgrywają moduły :?:
 +    * Dwie reguły zdefiniowane w pliku:
 +      * ''​przyznaj-bilet::​bilet-uczen''​ która dla każdej niepełnoletniej osoby w dodaje fakt mówiący, że należy się jej bilet dziecięcy. Następnie reguła ta wyświetla kompletną listę faktów znajdujących się w bazie wiedzy.
 +      * ''​zwieksz-wiek::​zwieksz''​ która zwiększa wiek dla danej osoby. ​
 +   - Uruchom ściągnięty plik. Aby łatwiej było przeglądać rezultaty wyświetlane podczas uruchomienia,​ można użyć następującej komendy<​code>​clips -f family2.clp | less</​code>​Zaobserwuj jak zwiększany jest wiek poszczególnych osób oraz zidentyfikuj moment kiedy dodawany jest fakt typu ''​bilet''​. Jakiego typu i dla kogo ten bilet jest dodawany :?:
 +
 +**Zadanie 1** \\
 +Zdefiniuj regułę ''​przyznaj-bilet::​bilet-dorosly''​ w analogiczny sposób jak zdefiniowana została reguła ''​przyznaj-bilet::​bilet-uczen''​.
 +Uruchom otrzymany model i zaobserwuj jakie bilety istnieją w bazie wiedzy na końcu procesu wnioskowania.
 +  * Jak wyjaśnić taki rezultat :?:
 +  * Czy baza wiedzy w takim wypadku jest spójna :?:
 +
 +**Zadanie 2** \\
 +Popraw otrzymany model poprzez zastosowanie mechanizmu //Truth Maintenance System//
 +  * Jaka konstrukcje języka CLIPS umożliwia jego wykorzystanie :?:
 +  * Po poprawnym zastosowaniu mechanizmu na końcu wnioskowania powinien być dokładnie jeden fakt opisujący bilet dla każdej osoby.
 +  * Wśród wyświetlanych wiadomości wskaż miejsca, gdzie usuwane są //​niepotrzebne//​ bilety.
 +
 +===== - Drools (dla zainteresowanych) =====
 +
 +==== Model systemu PLOC ====
 +Celem systemu jest określenie wysokości składki ubezpieczenia na podstawie danych wejściowych. Danymi wejściowymi dla systemu są dane na temat kierowcy: wiek, okres posiadania prawo jazdy, liczba wypadków w ostatnim roku, dotychczasowa klasa ubezpie- czeniowa. Kolejnym elementem istotnym przy wyliczaniu składki ubezpieczenia są dane na temat pojazdu: pojemność silnika, wiek samochodu, liczba miejsc, badanie techniczne. Ostatnim elementem są zniżki oraz zwyżki za: liczbę rat, inne ubezpieczenia,​ ciągłość ubezpieczenia,​ liczbę samochodów ubezpieczonych. Wyliczenie składki ubezpieczenia przebiega w trzech etapach. Pierwszym etapem jest ustalenie stawki podstawowej na podstawie pojemności samochodu. Dane o wysoko- ści składki podstawowej są podane dla rejestracji w Szczecinie. Drugim etapem jest tzw. tabela bonus malus. Zawarte w niej są zniżki i zwyżki wynikające z bezszkodowego prze- biegu ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają maksymalnie 60 % zniżki z tego tytułu. Za każdy bezszkodowy 12 miesięczny okres ubezpieczenia,​ klient przesuwa się o jedną klasę w dół tabeli. Trzecim etapem jest uwzględnienie pozostałych zniżek i zwyżek m.in. za wiek, dodatkowe ubezpieczenia itp.
 +
 +Kompletna lista reguł: ​
 +{{:​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​pl-oc.pdf|}}
 +
 +==== Uruchomienie modelu ====
 +  - Ściągnij plik {{:​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​ploc-drools.drl.zip|}}
 +  - W celu uruchomienia bazy wiedzy zapisanej w ściągniętym pliku, uruchamiamy narzędzie Eclipse i tworzymy nowy projekt:
 +    - Tworzymy nowy projekt ''​File''​ ⇒ ''​New''​ ⇒ ''​Project...''​.
 +      - Na liście odnajdujemy pozycję ''​Drools''​ i ją rozwijamy.
 +      - Wybieramy ''​Drools Project''​
 +      - Klikamy ''​Next >''​
 +      - W kolejnym korku kreatora podajemy nazwę projektu np. ''​DroolsTest''​.
 +      - Klikamy ''​Next >''​
 +      - W kolejnym kroku pozostawiamy zaznaczone tylko dwie pierwsze opcje.
 +      - Klikamy ''​Next >''​
 +      - W kroku ''​Drools Runtime''​ z listy ''​Generate code compatible with:''​ wybieramy ''​Drools 5.1 or above''​.
 +      - Klikamy ''​Finish''​
 +    - W worksspace pojawia się nam nowy projekt do którego dodajemy klasy pozwalające na uruchomienie projektu:
 +      - Rozwijamy drzewo projektu ''​DroolsTest''​ ⇒ ''​src''​ ⇒ ''​main''​ ⇒ ''​java''​ ⇒ ''​com''​ ⇒ ''​sample''​.
 +      - Klikamy na plik ''​*.java''​. W tym pliku:
 +        * Usuwamy definicję klasy ''​Message''​
 +        * Usuwamy w funkcji ''​main''​ wszystkie linie, które korzystają z instancji tej klasy.
 +        * Zmieniamy nazwę pliku z regułami z ''​Sample.drl''​ na ''​ploc-drools.drl''​.
 +        * Do głównej klasy dodajemy definicję typu enumerowanego:<​code java>
 +public enum PaymentType {
 +    single, instalments
 +    }
 +</​code>​
 +      - Rozwijamy drzewo projektu ''​DroolsTest''​ ⇒ ''​src''​ ⇒ ''​main''​ ⇒ ''​rules''​.
 +      - Usuwamy plik ''​Sample.drl''​.
 +      - W miejsce usuniętego pliku dodajemy wcześniej ściągnięty plik ''​ploc-drools.drl'':​
 +        - Klikamy prawym przyciskiem na pobrany plik i wybieramy ''​Kopiuj''​.
 +        - Klikamy prawym przyciskiem na katalog ''​rules''​ i menu kontekstowego wybieramy opcję ''​Wklej''​.
 +    - Wybieramy polecenie ''​Run as''​ ⇒ ''​Java application''​.
 +    - Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie to w konsoli środowiska Eclipse powinny pojawić się komunikaty generowane przez reguły.
 +
 +==== Zadania ====
 +**Zadanie 1** \\
 +Wśród uruchamianych reguł można zauważyć, że atrybut ''​DriverClass''​ klasy ''​Driver''​ jest zwiększany wielokrotnie:​
 +  * Czy jest to poprawne zachowanie :?: Jeżeli nie, to dlaczego i jakie powinno być poprawne :?:
 +  * Jak sprawić aby tylko jedna z tych reguł została uruchomiona :?: \\ //​Wskazówka:​ poczytaj o możliwych atrybutach reguł i spróbuj znaleźć ten który pozwoli osiągnąć żądany efekt: [[http://​docs.jboss.org/​drools/​release/​6.0.1.Final/​drools-docs/​html_single/#​d0e6643|atrybuty reguł]]//
 +
 +**Zadanie 2** \\
 +Model bazy wiedzy jest niekompletny i zawiera tylko część reguł z modułu ''​base-charge-modifiers''​ (''​agenda-group "​base-charge-modifiers"''​).
 +Na podstawie definicji innych reguł dopisz 4 ostatnie reguły podwyższające cenę ubezpieczenia zawarte w pliku {{:​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​pl-oc.pdf|}} tzn.:
 +    - liczba miejsc pojazdu (6-9): +20%,
 +    - brak wałnego badania technicznego:​ +20%,
 +    - opłata na 2 raty: +10%,
 +    - brak zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia:​ +60%.
 +
 +**Zadanie 3** \\
 +Dopisz regułę, która po przyznaniu wszystkich zniżek i zwyżek obliczy wartość końcową polisy ubezpieczenia.
 +  * Zdefiniuj tą regułę jako element modułu ''​calculation''​ (agenda-group "​calculation"​). ​
 +  * W definicji reguły można wykorzystać element ''​accumulate''​.
 +  * Reguła ta ma zapisywać wartość polisy w polu ''​Value''​ obiektu typu ''​Result''​.
 +  * Reguła powinna wyświetlać finalną wartość do zapłaty.
 +  * Poprawna wartość, jaka powinna zostać obliczona to: ''​865.95''​.
 +
 +**Zadanie 4*** \\
 +Spróbuj zdefiniować powyższą regułę bez użycia ''​accumulate''​.
  
pl/dydaktyka/psi/labs/lab_rules.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0