Bazy Danych 2010 - tematy projektów

  • Specyfikacja i prototyp systemu bazodanowego dla rejestracji publikacji pracowników AGH.
  • Specyfikacja i prototyp systemu bazodanowego planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w KA AGH.
  • System zarządzania obciążeniem sal dydaktycznych AGH.
  • System rewersów - wypożyczenia.
  • Specyfikacja i prototyp systemu gromadzenia danych do oceny okresowej pracowników AGH.
  • Specyfikacja i prototyp systemu bazodanowego do obsługi prac komisji doktorskich.
pl/dydaktyka/sbd/2010/tematy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0