Uwagi do poszczególnych projektów

Cezary Skrzyński: Indect – wiarygodność. Podstawowy problem – mechanizmy weryfikacji; jak to się robi (konieczne rozpoznanie literatury) i jak to działa. Opracowanie modelu i jego testowanie. Diagramy DFD – 3 poziomy. Brak diagramy ERD.


Dominik Bzorek i inni, Gabinet Stomatologiczny: Piszemy bezosobowo. Analiza stanu: jak dziś się prowadzi dokumentację. Wzory dokumentów. Ew. inne systemy. Wymagania i przepisy. Analiza wymagań użytkownika – jaki interfejs? Czy obsługa jednoosobowa czy konieczna sekretarka?

ERD: brakuje kontaktu telefonicznego. Leki – tu jest zależność wielowartościowa. Brak diagnoz i historii leczenia. Każda diagnoza, leczenie, wyniki etc. muszą mieć wymiar czasowy!!!


Robert Nowak i in.: Baza danych publikacji: bezosobowo. Literówki. Przydałaby się pełniejsza analiza istniejącego systemu, jego funkcjonalności i ograniczeń. Inne systemy tego typu, w sieci. Systemy ewaluacji dorobku naukowego.

Analiza wymagań użytkownika: tu musimy porozmawiać. Jest wiele potencjalnych kanałów pozyskiwania informacji, mają swoje wymagania i strukturę. IF dotyczy czasopisma i roku.

Koncepcje wyszukiwania: definiowanie filtrów.

Koncepcje raportowania; definiowanie filtrów i agregacji.


Klaudiusz Czapla: rozliczenia dydaktyki: bezosobowo. Analiza stanu: jak to się robi, jakie systemy, funkcjonalność. Analiza wymagań: dokumenty, przepisy, obieg informacji. Scenariusze – różne widoki i filtry!!! DFD – numeracja.

Pracownicy muszą mieć stanowiska. Cała baza musi mieć wymiar temporalny: zajęcia rozliczane są w roku akademickim/semestrze. Nie widzę możliwości definiowania rozkładów tygodniowych dla pracowników, grup, sal.


Mateusz Wojtuła i in.: ocena okresowa: Analiza stanu: dokumenty, procedury, formularze!!! Wymagania – co można zrobić automatycznie? Wymiar czasowy oceny: okres (np. 2-4 lat). Agregacja danych; statystyki. Zgodność z formularzami?


Paweł Nowak i in. Guitar Riff: bezosobowo. Analiza stanu: inne, podobne systemy?


Tomasz Nędza i in. bazy przemysłowe: bezosobowo. Analiza stanu: dokumenty, przepisy, opis technologii, opis stanowisk, komunikacja, sterowanie,… Schematy technologiczne. DFD – numeracja i poziomy. ERD – b. skromny w por. z encjami i atrybutami.


Jakub Osuch i in.:

 • za dużo szczegółów → zbyt długie - projekt konceptualny do 5 stron
 • po co wprowadzenie do SQL?
 • pokoje w których nikt nie jest w danej chwili zameldowany nie istnieją?
 • brak przechowywania historii meldunków
 • brakuje przykładowych scenariuszy
 • STD: stany „pułapki”, brak opisów przejść

Marcin Gładysz i in.:

 • brak scenariuszy („historyjek”)
 • brak numeracji w DFD
 • miejscami błędne formatowanie markupu Wiki
 • proszę utworzyć osobną podstronę dla proj. konc. i kolejnych faz realizacji i umieścić linki na stronie start

Łukasz Mucha:

 • brak scenariuszy
 • brak ERD!
 • DFD - jest tylko diagram kontekstowy?
 • brak STD
 • brak odniesienia do planowanej funkcjonalności wyświetlania lokalizacji na mapie

Tomasz Pabiś i in.:

 • stan wyjściowy - zbyt mało szczegółowo
 • scenariusze - brak „historyjek”
 • nie określono atrybutów w sekcji 8 i brakuje ich na diagramie ERD!

Marcin Koziej i in.:

 • scenariusze - brak „historyjek”

Robert Nowak i in.:

 • publikacje często są przypisane do wspólnego czasopisma, konferencji, itd. - brakuje tych encji
 • brak „historyjek” w scenariuszach użycia
 • jak zapisywane są szczegóły typowe dla wpisów bibliograficznych, np. dla artykułu naukowego: rok, tom, number, numery stron, numery stron abstraktu?
 • czy projekt BD spełnia wymagania cytowanej normy?

Łukasz Opaluch i in.:

 • brak „historyjek” w scenariusszach użycia,
 • DFD: brak numeracji, niespójne
 • w sekcji „Wybór encji i ich atrybutów” brak atrybutów

Mateusz Wojtuła i in.:

 • brak „historyjek” w scenariuszach

Jakub Kupczak i in.:

 • diagramy DFD powinny być budowane dla poszczególnych funkcjonalności, a nie użytkowników
 • DFD: co jest terminatorem a co procesem? skąd taka numeracja?
 • brak rozwinięcia scenariuszy („historyjki”)

Paweł Dudzik i in.:

 • przewidujecie możliwość wystąpienia sytuacji, że w danym wydatku (codziennym) użytkownicy partycypują w różnym stopniu? (np. zamawiacie pizzę i niektórzy zamawiają duże, a niektórzy średnie)
 • brak numeracji w DFD
 • brak rozwinięcia scenariuszy („historyjki”)

Grzegorz Marzencki, Grzegorz Kwaśniewski:

 • a gdzie STD?
 • scenariusze nieco zbyt ogólne (brak „historyjek”)

Sebastian Witowski, Paweł Małkowiak:

 • brak numeracji w DFD
 • scenariusze - to co prawie wszędzie („historyjki”)

Leszek Niemiec i in.:

 • analiza stanu wyjściowego - czy nie ma podobnych istniejących systemów? a jak radzą sobie wypożyczalnie jeszcze nie zinformatyzowane?
 • scenariusze - „historyjki”
 • brak numeracji w DFD


Projekty Logiczne


Guitar Riff [P. Nowak, O. Zawierucha]:

 • Zła konstrukcja tabeli Faktura VAT: dane osobowe powinny być w innej tabeli!
 • NIP - nie jest typu integer!
 • Bardzo proste ograniczenia dla pól; brak CHECK, DEFAULT.
 • Brak sprawdzenia normalizacji!
 • Bardzo proste funkcje: brak złączeń, podzapytań, agregacji.

Baza przemysłowa [T. Nędza, Ł. Gugała]:

 • Bardzo proste ograniczenia dla pól; brak CHECK, DEFAULT.
 • Brak jawnej postaci słowników danych!
 • Brak opisu analizy normalizacyjnej!
 • Brak definicji funkcji - w sensie zapytań SQL.
pl/dydaktyka/sbd/2010/uwagi.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0