Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:sitw:2016:start [2016/11/22 08:20]
msl [Harmonogram laboratoriów]
pl:dydaktyka:sitw:2016:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 11: Linia 11:
 ===== Harmonogram laboratoriów ===== ===== Harmonogram laboratoriów =====
 ^L.p.^wtorek^środa^materiały^ ^L.p.^wtorek^środa^materiały^
-^4.|  14.XI  |  15.XI  |[[.:​xen:​lab1|Laboratorium 4: XEN - instalacja i konfiguracja]]| +^1.|  17.X   ​| ​ 18.X   ​|[[.:​wstep|Laboratorium 1: Wstęp - administracja systemami Lunix]]| 
-^5.|  ​22.XI  ​|  ​23.XI  ​|[[.:​xen:​lab2|Laboratorium ​4: XEN - zarządzanie wydajnością i zasobami]]|+^2.|  23.X   ​| ​ 24.X   ​|[[.:​docker:​lab1|Laboratorium 2: Docker ]]| 
 +^3.|  30.X   ​| ​ 31.X   ​|[[.:​docker:​lab1|Laboratorium 3: Docker ]]| 
 +^4.|  30.X   ​| ​ 31.X   ​|[[.:​kvm:​lab1|Laboratorium 3: KVM - ]]| 
 +^5.|  14.XI  |  15.XI  |[[.:​xen:​lab1|Laboratorium 4: XEN - instalacja i konfiguracja]]| 
 +^6.|  ​.XII  ​|  ​6.XII  ​|[[.:​xen:​lab2|Laboratorium ​5: XEN intro]], [[.:​xen:​lab3|Laboratorium 5: XEN part 2]]| 
 +^7.|  12.XII ​ |  13.XII ​ |Zaliczenie|
  
  
pl/dydaktyka/sitw/2016/start.1479799215.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0