Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:lab_administrowanie_2 [2015/12/03 09:53]
kkluza [4 Procesy i sygnały]
pl:dydaktyka:unix:lab_administrowanie_2 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-====== Tryby pracy i monitorowanie systemu ======+====== Tryby pracy i monitorowanie systemu ====== ​
  
 <​code>​ <​code>​
Linia 13: Linia 13:
     * powtórzyć pracę z vi!     * powtórzyć pracę z vi!
     * przeczytać manuale do plików //​inittab//,​ //​syslog.conf//,​ //crontab//     * przeczytać manuale do plików //​inittab//,​ //​syslog.conf//,​ //crontab//
 +    * przejrzeć slajdy wykładu dot. administracji (Podstawy zarządzania systemem, Procesy i monitorowanie systemu)
     * przeczytać:​     * przeczytać:​
       * {{pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-cron.pdf|Konfigurowanie i zastosowanie systemu Cron}}       * {{pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-cron.pdf|Konfigurowanie i zastosowanie systemu Cron}}
Linia 231: Linia 232:
   -   ​Sprawdzić jaki jest domyślny tryb pracy systemu.   -   ​Sprawdzić jaki jest domyślny tryb pracy systemu.
   - W pliku ///​etc/​inittab//​ proszę zmienić pole ''​initdefault''​. Zrestartować system, sprawdzić i ocenić wyniki modyfikacji.   - W pliku ///​etc/​inittab//​ proszę zmienić pole ''​initdefault''​. Zrestartować system, sprawdzić i ocenić wyniki modyfikacji.
-  - Wykonać ćwiczenie 1. Odnaleźć w katalogu ///etc// podkatalog rc.<​initdefault>​.d. Zamienić kolejność uruchamiania 2 wybranych usług. +  - Wykonać ćwiczenie 1. Odnaleźć w katalogu ///etc// podkatalog rc<​initdefault>​.d. Zamienić kolejność uruchamiania 2 wybranych usług. 
-  - Jeżeli usługa jest uruchamiana z numerem "​nn"​ (Snn, to z jakim numerem powinna być zatrzymywana ?+  - Jeżeli usługa jest uruchamiana z numerem "​nn"​ (Snn), to z jakim numerem powinna być zatrzymywana?​
   -   ​Uruchmić jeden ze skryptów z katalogu rc.<​initdefault>​.d. Jakie parametry przyjmuje skrypt?   -   ​Uruchmić jeden ze skryptów z katalogu rc.<​initdefault>​.d. Jakie parametry przyjmuje skrypt?
   - Wykorzystując ćwiczenie 5., ręcznie zatrzymać i ponownie uruchomić wybraną usługę z katalogu rc.<​initdefault>​.d.   - Wykorzystując ćwiczenie 5., ręcznie zatrzymać i ponownie uruchomić wybraną usługę z katalogu rc.<​initdefault>​.d.
Linia 260: Linia 261:
  
   - Przy pomocy **ps** wyświetlić wartości nice procesów.   - Przy pomocy **ps** wyświetlić wartości nice procesów.
-  - Uruchomić proces **find** z nice 10 na 2 sposoby.+  - Uruchomić proces **find** z nice 10. Jak zmienić wartość nice tego procesu? ​
   - Zmienić wartość nice dla powłoki w której się pracuje.   - Zmienić wartość nice dla powłoki w której się pracuje.
-  - Uruchomić w tle 2 procesy find, z nice odpowiednio 0 i 20. Który z nich zakończy się pierwszy? Zmierzyć czas ich działania przy pomocy time.+  - ^_^ Uruchomić w tle 2 procesy find, z nice odpowiednio 0 i 19. Który z nich zakończy się pierwszy? Zmierzyć czas ich działania przy pomocy ​**time**.
  
  
Linia 275: Linia 276:
   - Powtórzyć ćwiczenie 1. dla poleceń, które nie wypisują informacji na wyjściu. Czy został wysłany list z raportem (sprawdzić przez mail)? Jeżeli nie, to jak wymusić wysłanie raportu pocztą elektroniczną?​   - Powtórzyć ćwiczenie 1. dla poleceń, które nie wypisują informacji na wyjściu. Czy został wysłany list z raportem (sprawdzić przez mail)? Jeżeli nie, to jak wymusić wysłanie raportu pocztą elektroniczną?​
   - W sesji administratora zabronić dostępu do **at** wybranemu użytkownikowi. Sprawdzić jak działa kontrola dostępu.   - W sesji administratora zabronić dostępu do **at** wybranemu użytkownikowi. Sprawdzić jak działa kontrola dostępu.
-  - Uruchamiać przy pomocy Cron wybrane polecenie:+  - ^_^ Uruchamiać przy pomocy Cron wybrane polecenie:
       - co godzinę,       - co godzinę,
       - co pół godziny,       - co pół godziny,
Linia 283: Linia 284:
       - o 12:00, 13:00, 14:00, 15:00; w 1., 13., 20. dzień każdego miesiąca.       - o 12:00, 13:00, 14:00, 15:00; w 1., 13., 20. dzień każdego miesiąca.
   - Jak uruchamiać program codziennie korzystając z Cron, ale bez modyfikacji pliku crontab?   - Jak uruchamiać program codziennie korzystając z Cron, ale bez modyfikacji pliku crontab?
-  - Założyć katalog ///​etc/​cron.new//​ i tak skonfigurować demon Cron, by pliki wykonywalne w tym katalogu były uruchamiane 3 razy dziennie.+  - ^_^ Założyć katalog ///​etc/​cron.new//​ i tak skonfigurować demon Cron, by pliki wykonywalne w tym katalogu były uruchamiane 3 razy dziennie.
  
 ==== - Konfiguracja syslogd ==== ==== - Konfiguracja syslogd ====
Linia 297: Linia 298:
 Dodatkowo można etykietować wpisy przez ''​-t''​. Dodatkowo można etykietować wpisy przez ''​-t''​.
  
-  - Skonfigurować syslogd tak, aby odpowiednie komunikaty były kierowane do podanych plików.+  - ^_^ Skonfigurować syslogd tak, aby odpowiednie komunikaty były kierowane do podanych plików.
 <​code>​ <​code>​
 źródło priorytet plik źródło priorytet plik
Linia 319: Linia 320:
       - 30. dnia miesiąca o 5:00,       - 30. dnia miesiąca o 5:00,
       - codziennie o 2:00.       - codziennie o 2:00.
-  - Proszę skonfigurować logrotate aby dokonywał rotacji plików:+  - ^_^ Proszę skonfigurować logrotate aby dokonywał rotacji plików:
       - ///​var/​log/​messages//​ codziennie, kompresował je i zachowywał 8 poprzednich fragmentów,​       - ///​var/​log/​messages//​ codziennie, kompresował je i zachowywał 8 poprzednich fragmentów,​
       - ///​var/​log/​security//​ codziennie, bez kompresji i datę każdej rotacji zapisywał w pliku ///​var/​log/​rotate.log//,​       - ///​var/​log/​security//​ codziennie, bez kompresji i datę każdej rotacji zapisywał w pliku ///​var/​log/​rotate.log//,​
pl/dydaktyka/unix/lab_administrowanie_2.1449132836.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0