Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:lab_szyfrowanie [2016/11/27 14:47]
kkluza [Gnu Privacy Guard]
pl:dydaktyka:unix:lab_szyfrowanie [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 5: Linia 5:
  
 Samodzielnie należy przed tym laboratorium przygotować:​ Samodzielnie należy przed tym laboratorium przygotować:​
-    * przeczytać [[http://www.virtualblueness.net/GPG-HOWTO/​GPGMiniHowto.html|Gnu Privacy Guard Mini Howto]] ([[http://​7thguard.net/​archiwalne_pliki/​gpg.html|fragment po polsku]]))+    * przeczytać [[https://www.gnupg.org/howtos/en/​GPGMiniHowto.html|Gnu Privacy Guard Mini Howto]] ([[http://​7thguard.net/​archiwalne_pliki/​gpg.html|fragment po polsku]]))
     * przeglądnąć [[http://​www.gnupg.org/​gph/​en/​manual.html|The GNU Privacy Handbook]] ​     * przeglądnąć [[http://​www.gnupg.org/​gph/​en/​manual.html|The GNU Privacy Handbook]] ​
 ===== WPROWADZENIE ===== ===== WPROWADZENIE =====
Linia 313: Linia 313:
 Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux) Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
  
-grep --verify moja_wiadomosc.asc+gpg --verify moja_wiadomosc.asc
 gpg: Signature made Fri Nov 29 00:55:22 2003 CET using DSA key ID 51DDA662 gpg: Signature made Fri Nov 29 00:55:22 2003 CET using DSA key ID 51DDA662
 gpg: Good signature from "​Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <​gjn@agh.edu.pl>"​ gpg: Good signature from "​Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <​gjn@agh.edu.pl>"​
Linia 356: Linia 356:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ ssh-keygen -t dsa +enterprise$ ssh-keygen -t rsa 
-Generating public/​private ​dsa key pair. +Generating public/​private ​rsa key pair. 
-Enter file in which to save the key (/​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa): +Enter file in which to save the key (/​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa): 
 Enter passphrase (empty for no passphrase): ​ Enter passphrase (empty for no passphrase): ​
 Enter same passphrase again: ​ Enter same passphrase again: ​
-Your identification has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa+Your identification has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa
-Your public key has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa.pub.+Your public key has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa.pub.
 The key fingerprint is: The key fingerprint is:
 b2:​2e:​01:​08:​31:​21:​43:​04:​87:​65:​dc:​ea:​1c:​dc:​07:​95 gjn@enterprise b2:​2e:​01:​08:​31:​21:​43:​04:​87:​65:​dc:​ea:​1c:​dc:​07:​95 gjn@enterprise
Linia 370: Linia 370:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ scp .ssh/id_dsa.pub gjn@voyager:​.ssh/​id_dsa.pub-enterpise+enterprise$ scp .ssh/id_rsa.pub gjn@voyager:​.ssh/​id_rsa.pub-enterpise
 gjn@voyager'​s password: ​ gjn@voyager'​s password: ​
-id_dsa.pub           100% |*****************************| ​  ​604 ​      ​00:​00 ​   ​+id_rsa.pub           100% |*****************************| ​  ​604 ​      ​00:​00 ​   ​
 </​code>​ </​code>​
  
Linia 378: Linia 378:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ ssh voyager 'cat .ssh/id_dsa.pub-enterpise >>+enterprise$ ssh voyager 'cat .ssh/id_rsa.pub-enterpise >>
                              ​.ssh/​authorized_keys'​                              ​.ssh/​authorized_keys'​
 gjn@voyager'​s password: ​ gjn@voyager'​s password: ​
Linia 388: Linia 388:
 <​code>​ <​code>​
 enterprise$ ssh voyager enterprise$ ssh voyager
-Enter passphrase for key '/​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa': ​+Enter passphrase for key '/​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa': ​
 Linux voyager 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown Linux voyager 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown
 voyager$ voyager$
Linia 396: Linia 396:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ ssh-add .ssh/id_dsa +enterprise$ ssh-add .ssh/id_rsa 
-Enter passphrase for /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa:  +Enter passphrase for /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa:  
-Identity added: /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa ​(/​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa+Identity added: /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa ​(/​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa
-Identity added: .ssh/id_dsa ​(.ssh/id_dsa)+Identity added: .ssh/id_rsa ​(.ssh/id_rsa)
 enterprise$ ssh [-A] voyager enterprise$ ssh [-A] voyager
 Linux enterprise 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown Linux enterprise 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown
Linia 410: Linia 410:
 ==== - GnuPG ==== ==== - GnuPG ====
 //Uwaga//: ćwiczymy na studencie! //Uwaga//: ćwiczymy na studencie!
-   - wygenerować swój klucz, ''​gpg --gen-key'',​ //NIE// należy zmieniać proponowanych wartości domyślnych (algorytm=''​DSA and ElGamal''​) +   - wygenerować swój klucz, ''​gpg -gen-key'',​ //NIE// należy zmieniać proponowanych wartości domyślnych (poza pierwszą ​algorytm ​(2) = ''​DSA and ElGamal''​) 
-   - //NIE// należy podpisywać kluczy (''​--sign''​)+   - //NIE// należy podpisywać kluczy (''​-sign''​)
    - zaszyfrować i rozszyfrować wybrany plik dla siebie,    - zaszyfrować i rozszyfrować wybrany plik dla siebie,
    - wymienić się kluczami z sąsiadką/​em,​ za/​rozszyfrować dla siebie pliki, (należy wyeksportować swój klucz publiczny, przekazać drugiej osobie, i zaimportować jej/jego wyeksportowany klucz publiczny):    - wymienić się kluczami z sąsiadką/​em,​ za/​rozszyfrować dla siebie pliki, (należy wyeksportować swój klucz publiczny, przekazać drugiej osobie, i zaimportować jej/jego wyeksportowany klucz publiczny):
       * //PRZED// przystąpieniem do ćwiczenia przechodzimy do katalogu ///tmp//: ''​cd /​tmp''​       * //PRZED// przystąpieniem do ćwiczenia przechodzimy do katalogu ///tmp//: ''​cd /​tmp''​
       * wszystkie pliki (klucze, pliki do zaszyfrowania) mają się znajdować w tym katalogu       * wszystkie pliki (klucze, pliki do zaszyfrowania) mają się znajdować w tym katalogu
-      * wyświetlić listę kluczy: ''​gpg --list-keys''​+      * wyświetlić listę kluczy: ''​gpg -list-keys''​
       * //UWAGA//: identyfikator klucza, to dowolny fragment linii z napisem (a nie login!)       * //UWAGA//: identyfikator klucza, to dowolny fragment linii z napisem (a nie login!)
-      * eksport klucza: ''​--export''​ +      * eksport klucza: ''​-export''​ 
-      * import klucza: ''​--import''​+      * import klucza: ''​-import''​
    - podpisać elektronicznie plik,    - podpisać elektronicznie plik,
    - ew. podpisać elektronicznie plik i zaszyfrować dla drugiej osoby.    - ew. podpisać elektronicznie plik i zaszyfrować dla drugiej osoby.
- 
 ==== - SSH ==== ==== - SSH ====
  
pl/dydaktyka/unix/lab_szyfrowanie.1480254437.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0