Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:unix:opis_uml [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Praca w środowisku UserMode-Linux ======
 + na serwerach Charon/​Borg/​Deathstar
  
 +
 +===== Skróty =====
 +
 +  * "​uml" ​ - wirtulany system pracujący w usermode linux
 +  * "​host"​ - system/​serwer na którym uruchamia się uml, np. borg/​charon/​deathstar
 +W UML jest używany system Debian/GNU Linux 3.1 "​Sarge"​.
 +
 +
 +===== Uruchamianie =====
 +
 +  - przy 1, uruchomieniu jest kopiowany system plików, co chwilę trwa! sam rozruch środowiska jest również czasochłonny - np. ok. minuty, należy wykazać cierpliwość i robić to sekwencyjnie,​ tj kolejna osoba na sali rozpoczyna uruchamiania,​ gdy u poprzedniej ono się zakończyło!
 +  - wpisać z poziomu hosta "​runumlinux"​
 +
 +===== Logowanie do uml z poziomu hosta =====
 +
 +pojawiają się wirtualne konsole w xtermach zatytułowanych
 +"​Virtual Console #", można się na nie logować.
 +Na początku dostępne jest tylko konto root - hasło jest puste!
 +
 +
 +===== Praca w uml =====
 +
 +  * edycja plików tekstowych: do wyboru mam "​vi"​ oraz "​vi",​ użytkownikom nano/pico, mcedit, emacsa, itp. polecamy... "​vi"​!
 +  * manual: proszę czytać manual z poziomu hosta, będzie identyczny do ew. tego w uml
 +  * dostęp do systemu plików hosta z poziomu uml: w katalogu ///host// uml dostępny jest ///tmp// hosta.
 +  * w związku z powyższym, aby przekopiować pliki z hosta na uml, należy je umieścić w //tmp//, a z uml do hosta, umieścić w //host//
 +
 +===== Zatrzymywanie uml =====
 +jako root napisać "​halt"​
 +
 +
 +===== Usuwanie środowiska =====
 +
 +na końcu zajęć, lub w przypadku poważnej awarii: ​
 +  runumlinux init
 +
 +===== Awaryjne pozbycie sie sesji uml =====
 +w przypadku zrobienia
 +czegoś "​kreatywnego";​ z poziomu hosta:
 +  "​killall umlinux ; sleep 3; killall -9 umlinux"​
 +jeżeli są problemy ze startem środowiska,​ wtedy:
 +  runumlinux init && runumlinux
 +
 +===== Uwagi dotyczące niektórych ćwiczeń =====
 +
 +
 +==== Zakładanie systemów plików ====
 +
 +dostępne są urządzenia /dev/loop0 ... /dev/loopN
 +należy obserwować informacje w czasie startu uml, np:
 +  /​etc/​rcS.d/​S90mkloop:​ Creating loop device: /​dev/​loop0,​1,​2,​3,​4,​ done.
 +  /​etc/​init.d/​mkld:​ setting up /dev/loop0 on file /​space/​PD_2hl3Bh.dev,​ size 5MB.
 +  /​etc/​init.d/​mkld:​ setting up /dev/loop1 on file /​space/​PD_7OEm3I.dev,​ size 10MB.
 +
 +np.: 
 +  mkfs -t ext2 /dev/loop0
 +
 +W UMLinux nie należy zakladać partycji!
 +(choć można przećwiczyć samo użycie fdisk)
 +
 +==== Dyskietki ====
 +
 +Tego ćwiczenia nie da się przeprowadzić z poziomu uml, z racji braku możliwości dostępu do napędu floppy.
 +
 +==== Konfigurowanie interfejsów sieciowych ====
 +
 +Działa "​ifconfig",​ należy zakladać adresy z sieci nieroutowalnej np.: 10.1.0.0/16
 +Możliwe jest wykonywanie "​ping"​ w obrębie danej sieci o ile osoby ćwiczące wybiorą adresy z tej samej podsieci.
 +
 +==== LILO ====
 +
 +Tego akurat "z definicji"​ (środowiska wirtualnego) nie da się przećwiczyć.
 +Proszę przejść do ćwiczeń z Init.
 +
 +===== Pakiety =====
 +
 +  user-mode-linux uml-utilities ​ user-mode-linux-doc debootstrap rootstrap
 +  ​
pl/dydaktyka/unix/opis_uml.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0