Portal społecznościowy GdziePoPiwo?pl (t)

Streszczenie

Projekt bazy danych wykorzystanej w stronie internetowej http://www.gdziepopiwo.pl.

Sformułowanie zadania projektowego

Celem projektu jest stworzenie strony internetowej na której będzie można znaleźć najtańsze piwo w okolicy. Nasza strona będzie oparta o rozbudowany system CMS. Użytkownik mógłby w łatwy sposób wyszukać gdzie w jego okolicy można dostać konkretne piwo i w jakiej cenie. Baza cen, asortymentu i sklepów byłaby modyfikowana przez samych zarejestrowanych użytkowników portalu. Integracja z API Google Maps ułatwi lokalizację sklepów.

Analiza stanu wyjściowego

Jeśli chodzi o polski rynek, to w momencie projektowania, nie było rozwiązania takiego jak nasze. Istnieją jedynie portale dotyczące innych produktów, np. strona dotyczący cen paliwa http://www.dobaku.pl/ adresowana do kierowców gdzie możemy znaleźć najtańszą stację z paliwem w Krakowie. Jedyne rozwiązanie związane z piwem jakie udało nam się znaleźć to http://www.twenga.pl/ które jest portalem o ogólnej tematyce wyszukującym ceny jedynie spośród sklepów internetowych. Obie z powyższych stron zarabiają na reklamach wystawianych na stronie. Kolejny powiązany z tematem portal to http://napiwo.org/ oferująca mapę Krakowa wraz z naniesionymi klubami i cenami piwa, witryna ta ma bardzo wąski zakres funkcjonalności i jest stworzona w celach całkowicie niekomercyjnych.

Analiza wymagań użytkownika (wstępna)

Główne funkcjonalności (Must have):

 • rejestracja użytkowników, aktywacja, ostrzeżenia za łamanie regulaminu, banowanie, przypomnienia hasła.
 • wyszukiwanie piwa według lokalizacji, przedziału cenowego, nazwy, opakowania.
 • statystyki odwiedzin strony.
 • integracja z API Google Maps, wyświetlenie mapy z zaznaczonymi sklepami i ich cenami.

Dodatkowe funkcjonalności (Could have):

 • integracja z portalami społecznościowymi (wykop, facebook, blip, nasza klasa).
 • informacje o promocjach.

Określenie scenariuszy użycia

 1. Scenariusze dla gościa:
  1. Rejestracja
  2. Wyszukiwanie piwa
  3. Przeglądanie informacji o sklepie
 2. Scenariusze dla użytkownika:
  1. Dostęp do serwisu:
   • Logowanie
   • Wylogowanie
   • Przypomnienie hasła
  2. Zarządzanie kontem:
   • Zmiana danych użytkownika
  3. Edycja bazy sklepów i asortymentu:
   • Dodawanie sklepów
   • Dodawanie piw
   • Edycja piw
   • Usuwanie piw
  4. Wyszukiwanie piwa
   • Wyszukiwanie z użyciem podstawowej wyszukiwarki
   • Wyszukiwanie z użyciem zaawansowanej wyszukiwarki
  5. Przeglądanie informacji o sklepie
 3. Scenariusze dla administratora:
  1. Zarządzanie piwami
   • Dodawanie piwa
   • Edycja piwa
   • Usuwanie piwa
  2. Zarządzanie piwami w sklepach
   • Dodawanie piwa do sklepu
   • Edycja korelacji piwa ze sklepem
   • Usuwanie piwa ze sklepu
  3. Zarządzanie miastami
   • Dodawanie miasta
   • Edycja miasta
   • Usuwanie miasta
  4. Zarządzanie korporacjami
   • Dodawanie korporacji
   • Edycja korporacji
   • Usuwanie korporacji
  5. Zarządzanie promocjami
   • Dodawanie promocji
   • Edycja promocji
   • Usuwanie promocji
  6. Zarządzanie sklepami
   • Dodawanie sklepu
   • Edycja sklepu
   • Usuwanie sklepu
  7. Zarządzanie użytkownikami:
   • Zmiana danych użytkownika
   • Banowanie użytkownika
  8. Przeglądanie ostrzeżeń
   • Usuwanie ostrzeżeń
  9. Przeglądanie statystyk

Diagram przypadków użycia:

Identyfikacja funkcji

Część administracyjna:

 • Logowanie/wylogowywanie z panelu administracyjnego
 • Dodawanie,modyfikacja,usuwanie piw
 • Dodawanie,modyfikacja,usuwanie piw w sklepach
 • Dodawanie,modyfikacja,usuwanie miast
 • Dodawanie,modyfikacja,usuwanie korporacji handlowych
 • Dodawanie,modyfikacja,usuwanie promocji
 • Dodawanie,modyfikacja,usuwanie sklepów
 • Dodawanie,modyfikacja,usuwanie, banowanie, aktywowanie użytkowników
 • Usuwanie ostrzeżeń użytkowników
 • Statystki odwiedzi
  • ilość wszystkich wejść,
  • wejsc unikalnych,
  • typu przeglądarki internautów

Część publiczna:

 • Logowanie/wylogowywanie z serwisu
 • Rejestracja użytkownika, modyfikacja danych, przypominanie hasła
 • Wyszukiwanie piwa wg ceny, marki, miasta, opakowania
 • Zaawansowane wyszukiwanie piwa wg lokalizacji geograficznej
 • Dodawanie sklepów, uaktualnianie asortymentu, zapisywanie ulubionych sklepów
 • Dodawanie promocji, dodawanie piwa do sklepu, edycja cen, raportowanie innych użytkowników
 • Integracja z portalami spolecznosciowymi

Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

FHD - Functional Hierarchy Diagram

Budowa i analiza diagramu przepływu danych

Diagram kontekstowy

Diagramy systemowe

Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów

BEERS

 • id int PK
 • type enum('can','bottle')
 • name text
 • volume enum('0.33','0.5','0.65','1.0','1.5')

BEER_STORE

 • beer_id int FK
 • store_id int FK
 • user_id int FK
 • price double(4,2)
 • last_update int

BOOKMARKS

 • user_id int FK
 • store_id int FK

CITIES

 • id int
 • name varchar(64)

CORPORATIONS

 • id int
 • name text

PROMOTIONS

 • id int
 • beer_id int FK
 • corporation_id int FK
 • description text
 • date_start int
 • date_finish int

STATISTICS

 • id int
 • browser varchar(128)
 • ip varchar(15)
 • date int
 • user_id int FK

STORES

 • id int
 • corporation_id int FK
 • name text
 • city_id int FK
 • address text
 • description text
 • latitude float(6,4)
 • longitude float(6,4)
 • open text
 • open24h tinyint
 • location point
 • user_id int FK

USERS

 • id int
 • login text
 • md5sum text
 • email text
 • privilage int
 • last_change int
 • last_delete int

WARNINGS

 • id int
 • user_id int FK
 • warning text

Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami

Projekt diagramów STD

Słowniki danych

Specyfikacja słownika danych. Specyfikacja dziedzin i ograniczeń. Robimy to w ogóle ?

Projektowanie tabel, kluczy, kluczy obcych, powiązań między tabelami, indeksów

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mydb DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8;
USE mydb;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.cities (
 id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 name VARCHAR(64) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (id) )
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.users (
 id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 login TEXT NOT NULL ,
 md5sum TEXT NOT NULL ,
 email TEXT NOT NULL ,
 privilage INT(11) NOT NULL ,
 last_change INT(11) NOT NULL ,
 last_delete INT(11) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (id) )
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.corporations (
 id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 name TEXT NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (id) )
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.stores (
 id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 corporation_id INT(11) NOT NULL ,
 name TEXT NOT NULL ,
 city_id INT(11) NOT NULL ,
 address TEXT NOT NULL ,
 description TEXT NOT NULL ,
 latitude FLOAT NOT NULL ,
 longitude FLOAT NOT NULL ,
 OPEN TEXT NOT NULL ,
 open24h TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT '0' ,
 location POINT NOT NULL ,
 user_id INT(11) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (id) ,
 INDEX fk_city_id (city_id ASC) ,
 INDEX fk_user_id (user_id ASC) ,
 INDEX fk_corporation_id (corporation_id ASC) ,
 CONSTRAINT fk_city_id
  FOREIGN KEY (city_id )
  REFERENCES mydb.cities (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT fk_user_id
  FOREIGN KEY (user_id )
  REFERENCES mydb.users (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT fk_corporation_id
  FOREIGN KEY (corporation_id )
  REFERENCES mydb.corporations (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.beer_store (
 beer_id INT(11) NOT NULL ,
 store_id INT(11) NOT NULL ,
 user_id INT(11) NOT NULL ,
 price DOUBLE NOT NULL ,
 last_update INT(11) NOT NULL ,
 INDEX fk_beer_id (beer_id ASC) ,
 INDEX fk_store_id (store_id ASC) ,
 INDEX fk_user_id (user_id ASC) ,
 CONSTRAINT fk_beer_id
  FOREIGN KEY (beer_id )
  REFERENCES mydb.beers (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT fk_store_id
  FOREIGN KEY (store_id )
  REFERENCES mydb.stores (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT fk_user_id
  FOREIGN KEY (user_id )
  REFERENCES mydb.users (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.bookmarks (
 user_id INT(11) NOT NULL ,
 store_id INT(11) NOT NULL ,
 INDEX fk_user_id (user_id ASC) ,
 INDEX fk_store_id (store_id ASC) ,
 CONSTRAINT fk_user_id
  FOREIGN KEY (user_id )
  REFERENCES mydb.users (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT fk_store_id
  FOREIGN KEY (store_id )
  REFERENCES mydb.stores (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.promotions (
 id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 beer_id INT(11) NOT NULL ,
 corporation_id INT(11) NOT NULL ,
 description TEXT NOT NULL ,
 date_start INT(11) NOT NULL ,
 date_finish INT(11) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (id) ,
 INDEX fk_corporation_id (corporation_id ASC) ,
 INDEX fk_beer_id (beer_id ASC) ,
 CONSTRAINT fk_corporation_id
  FOREIGN KEY (corporation_id )
  REFERENCES mydb.corporations (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT fk_beer_id
  FOREIGN KEY (beer_id )
  REFERENCES mydb.beers (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.statistics (
 id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 browser VARCHAR(128) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL ,
 ip VARCHAR(15) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL ,
 DATE INT(11) NOT NULL ,
 user_id INT(11) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (id) ,
 INDEX fk_user_id (user_id ASC) ,
 CONSTRAINT fk_user_id
  FOREIGN KEY (user_id )
  REFERENCES mydb.users (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.warnings (
 id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 user_id INT(11) NOT NULL ,
 warning TEXT NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (id) ,
 INDEX fk_user_id (user_id ASC) ,
 CONSTRAINT fk_user_id
  FOREIGN KEY (user_id )
  REFERENCES mydb.users (id )
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel

Wydaje nam się, że baza danych spełnia założenia 3NF. Wynika to z faktu, że przechowywane w niej dane są istotnie atomiczne - z punktu widzenia implementacji projektu. W każdej tabeli atrybuty są w pełni bezpośrednio zależne od klucza głównego. Generalnie baza była projektowana tak by przy możliwie maksymalnej funkcjonalności tabel, zapewnić trzecią postać normalną.

Projektowanie operacji na danych

SELECT b.*, bs.price AS price, concat(s.name,crp.name) AS store, s.id AS store_id, c.name AS city, s.latitude, s.longitude
FROM beer AS b
LEFT JOIN beer_store AS bs ON b.id = bs.beer_id
JOIN stores AS s ON bs.store_id = s.id
LEFT JOIN corporation AS crp ON s.corporation_id = crp.id
LEFT JOIN city AS c ON s.city_id = c.id
 
SELECT s.*, c.name AS corporation, t.name AS city, u.login
FROM stores AS s
LEFT JOIN city AS t ON s.city_id = t.id
LEFT JOIN corporation AS c ON s.corporation_id = c.id
LEFT JOIN USER AS u ON s.user_id = u.id
WHERE s.id = $id
 
$sql_part = "GeomFromText('Polygon((".($x-$distance)." ".($y-$distance).",".($x-$distance)." ".($y+$distance).",".($x+$distance)." ".($y+$distance).",".($x+$distance)." ".($y-$distance).",".($x-$distance)." ".($y-$distance)."))')";
 
 
SELECT * FROM stores
 
WHERE Contains('.$sql_part.' , location )

Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji, edycji i obsługi danych

 • Rejestracja nowego użytkownika

 • Dodawanie nowego sklepu przez użytkownika

 • Dodawanie promocji do sklepu przez użytkownika

 • Dodawanie piwa przez użytkownika

 • Edytowanie ceny piwa przez użytkownika

 • Wyszukiwanie podstawowe

 • Wyszukiwanie zaawansowane

Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji

 • Panel administracyjny - lista wszystkich piw

 • Panel administracyjny - dodawanie piwa

Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu

Podział prac na 3 osoby dał możliwość szybkiej realizacji pracy. Każda osoba była odpowiedzialna za swoją część i sumiennie wywiązała się z zadania. Nie wiem co tu można lepszego napisać. Przecież nikt nie liczył mandaysów.

Literatura

pl/dydaktyka/ztb/2010/projekty/gdziepopiwo/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0