Ośrodek Szkolenia Kierowców

Projekt konceptualny

Sformułowanie zadania projektowego

Celem projektu jest stworzenie modułu do aplikacji internetowej służącej i usprawniającej proces obsługi Ośrodka Szkolenia Kierowców. Wspomniana platforma ma umożliwiać zarządzającym szkołą, instruktorom i kursantom nauki jazdy wygodny dostęp do narzędzi pozwalających i ułatwiających efektywne zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców oraz kursami, w których uczestniczą klienci

Moduł, który zostanie dodany do aplikacji, będzie umożliwiał zaznaczanie na mapie danego miasta miejsc ciekawych pod względem komunikacyjnym, a więc szczególnie przydatnych w ramach szkolenia początkujących kierowców. Moduł będzie zintegrowany z Google Maps. Instruktorzy i kursanci poprzez kliknięcie w wybranym miejscu mapy będą mogli zaznaczyć interesujące ich miejsce i dodać jego opis.

Analiza stanu wyjściowego

Aktualnie na rynku istnieje niewiele rozwiązań pozwalających na zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców. Większość rozwiązań dostępnych na rynku nie jest aplikacjami internetowymi i nie umożliwia interakcji z osobami uczestniczącymi w kursach (OSK Manager i Easy OSK). Ich funkcjonalność jest ograniczona do formalnego zarządzania ośrodkiem. Jedyna dostępna na rynku aplikacja internetowa wspomagająca obsługę ośrodka szkolenia kierowców jest bardziej rozbudowana w stosunku do wspomnianych wyżej aplikacji, jednak jej szata graficzna pozostawia wiele do życzenia i nie jest według nas przystępna. Najważniejszą rzeczą w przypadku naszego projektu jest to, że żadna z dostępnych na polskim rynku aplikacji nie oferuje modułu, który ma powstać w ramach niniejszego projektu. Kursanci i instruktorzy nie mogą dzielić się informacjami o miejscach komunikacyjnych, które powinien poznać kursant podczas trwania szkolenia. Miejsca takie są niezwykle cenne z dydaktycznego punktu widzenia. Pomocne mogą być także lokalizacje, które często odwiedzają osoby egzaminowane. Zapoznanie z takimi miejscami pozwoli na uzyskanie praktyki i zmniejszenie stresu podczas jazdy egzaminacyjnej.

Analiza wymagań użytkownika (wstępna)

Moduł jest częścią projektu aplikacji do zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców. W aplikacji wyróżniamy kilka rodzajów użytkowników: administratora, instruktora, kursanta, osobę zarządzającą ośrodkiem oraz użytkownika niezalogowanego.

Analiza wymagań odnosić się będzie głównie do tworzonego modułu dodawania nowych miejsc. Nowe miejsca będą mogli dodawać wszyscy zalogowani użytkownicy aplikacji. Jedynym ograniczeniem będzie fakt, że wszystkie miejsca dodane przez kursanta będą podlegać moderacji i będą publikowane dopiero po formalnej akceptacji przez instruktora.

Do podstawowych funkcjonalności projektowanego modułu będą należeć:

Miejsca
 • Opis miejsca
 • Komentarz określający, dlaczego miejsce jest warte uwagi (np. trudność, wyjątkowy układ dróg, znaków itp.)
 • Kategoria
 • Usuwanie miejsca
 • Edycja miejsca
 • Komentarze dotyczące danego miejsca
Kategorie
 • Dodawanie kategorii – kategorię mogą dodawać tylko instruktorzy
 • Edytowanie kategorii
 • Usuwanie kategorii
Integracja modułu z internetową platformą do zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców
 • Powiadomienia wysyłane na adres e-mail o nowych miejscach
Wyszukiwanie
 • Wg kategorii miejsca
 • Wg oceny
 • Wg nazwy
Moderowanie dodanych miejsc

Ponadto cała aplikacja internetowa umożliwia w kontekście projektowanego modułu udostępnia:

 • Rejestrację, potwierdzenie rejestracji i logowanie użytkowników
 • Zarządzanie kontami użytkowników

Określenie scenariuszy użycia

Rejestracja

Aktorzy:

Gość

Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Rejestracja

Udziałowcy i ich cele:

Gość chce zarejestrować się w systemie

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik wybiera na stronie opcję rejestracja

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się poprawnie zarejestrować i potwierdzić wybrany adres poczty elektronicznej

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownik nie zostanie zarejestrowany, użytkownik nie potwierdzi rejestracji, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Scenariusz główny:
 1. System wyświetla formularz logowania
 2. Użytkownik uzupełnia wszystkie wymagane dane
 3. System sprawdza, czy wprowadzone dane są poprawne oraz czy podane login i e-mail są unikatowe
 4. System rejestruje użytkownika i wysyła pocztą elektroniczną e-mail z linkiem aktywacyjnym
 5. Dane użytkownika zostają zapisane w bazie danych
 6. Użytkownik klika w link aktywacyjny
 7. Status użytkownika w bazie danych zostaje zmieniony na „aktywny”
Scenariusze alternatywne
3.1. Wpisano dane w niewłaściwym formacie:
 1. System wyświetla komunikat, które dane są nieprawidłowe i prosi o ich zmianę
 2. Użytkownik wprowadza dane ponownie
  1. Użytkownik nie wprowadza ponownie danych, przypadek użycia kończy się
 3. Powrót do punktu 2 scenariusza głównego
3.2. Podany adres e-mail lub login znajdują się już w bazie użytkowników
 1. System wyświetla komunikat, że podany login lub e-mail są już zajęte
 2. Użytkownik wprowadza nowe dane
  1. Użytkownik nie wprowadza ponownie danych, przypadek użycia kończy się
 3. Powrót do punktu 2 scenariusza głównego
 1. System usuwa dane użytkownika zapisane w bazie, przypadek użycia kończy się

Logowanie

Aktorzy:
 • Instruktor
 • Administrator
 • Pracownik
 • Kursant
Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Logowanie

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce zalogować się do systemu

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik wybiera na stronie opcję logowanie

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się poprawnie zalogować do systemu

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownik nie zostanie zalogowany do system, zostanie powiadomiony o braku zalogowania (niepoprawne dane).

Scenariusz główny:
 1. System wyświetla okno logowania
 2. Użytkownik uzupełnia login i hasło
 3. System sprawdza, czy dane są poprawne
 4. System loguje użytkownika do aplikacji
Scenariusze alternatywne:
3.1. Wpisano niepoprawne dane
 1. System wyświetla komunikat, że dane są nieprawidłowe i umożliwia wprowadzenie danych ponownie
 2. Użytkownik wprowadza dane ponownie
  1. Użytkownik nie wprowadza ponownie danych
   1. System powraca do okna logowanie, przypadek użycia kończy się
 3. Powrót do punktu 2 scenariusza głównego

Dodawanie miejsca

Aktorzy:
 • Instruktor
 • Kursant
Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map - dodanie nowego miejsca

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce dodać nowe miejsce na mapie

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik klika na mapie współrzędne danego miejsca

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się poprawnie dodać miejsce (w przypadku kursanta miejsce może oczekiwać na akceptację)

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie uda się dodać nowego miejsca.

Scenariusz główny:
 1. Użytkownik klika na wybranym miejscu na mapie
 2. Użytkownik uzupełnia dane potrzebne do zapisania miejsca (opis, komentarz, kategoria)
 3. System sprawdza, czy wprowadzone dane są poprawne
 4. System zapisuje miejsce w bazie danych
Scenariusze alternatywne:
2.2. Użytkownik chce dodać nową kategorię
 1. Użytkownik klika w przycisk umożliwiający dodanie nowej kategorii
 2. Użytkownik wprowadza dane dotyczące kategorii (nazwa)
  1. Jeżeli dane są niepoprawne system nie dodaje nowej kategorii i powraca do punktu 3 scenariusza głównego
 3. System sprawdza dane
  1. Jeżeli dane są poprawne system zapisuje kategorię, system wraca do punktu 4 scenariusza głównego
3.1. Wpisano niepoprawne dane
 1. System wyświetla komunikat, że dane są nieprawidłowe i umożliwia wprowadzenie danych ponownie
 2. Użytkownik wprowadza dane ponownie
  1. Użytkownik nie wprowadza ponownie danych
   1. System powraca do okna logowanie, przypadek użycia kończy się
 3. Powrót do punktu 5 scenariusza głównego
4.1. Użytkownik dodający miejsce jest kursantem
 1. Miejsce dodane przez kursanta trafia na listę miejsc do moderacji
 2. Instruktor potwierdza lub odrzuca miejsce, przypadek użycia kończy się

Edytowanie miejsca

Aktorzy:

Instruktor

Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map – edycja miejsca

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce zmienić dane dotyczące zapisanego miejsca

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik klika na mapie współrzędne danego miejsca (marker)

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się edycja danych dotyczących miejsca

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie uda się zmienić informacji o danym miejscu

Scenariusz główny
 1. Użytkownik klika na zaznaczonym miejscu na mapie (oznaczenie kolorowym markerem)
 2. Użytkownik wybiera opcję „Edytuj”
 3. System wyświetla formularz z danymi do edycji
 4. Użytkownik edytuje dane i wybiera opcję zapisu
 5. System sprawdza, czy wprowadzone dane są poprawne
 6. System zapisuje dane po edycji
Scenariusze alternatywne:
5.1. Wpisano niepoprawne dane
 1. System wyświetla komunikat, że dane są nieprawidłowe i umożliwia edycję danych ponownie
 2. Użytkownik edytuje dane ponownie
  1. Użytkownik nie wprowadza ponownie danych
   1. System powraca do okna głównego modułu, przypadek użycia kończy się
 3. Powrót do punktu 5 scenariusza głównego

Usuwanie miejsca

Aktorzy:

Instruktor

Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map – usuwanie miejsca

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce usunąć zapisane miejsce

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik klika na mapie współrzędne danego miejsca (marker)

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje usunąć wybrane miejsce

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie udaje się usunąć danego miejsca

Scenariusz główny:
 1. Użytkownik klika na zaznaczonym miejscu na mapie (oznaczenie kolorowym markerem)
 2. Użytkownik wybiera opcję „Usuń”
 3. System wyświetla prośbę o potwierdzenie chęci usunięcia miejsca
 4. Użytkownik potwierdza chęć usunięcia
 5. Miejsce zostaje usunięte
Scenariusze alternatywne:
4.1. Użytkownik nie potwierdza chęci usunięcia miejsca
 1. System wyświetla komunikat, że miejsce nie zostało usunięte, przypadek użycia kończy się

Dodanie komentarza na temat miejsca

Aktorzy:
 1. Instruktor
 2. Administrator
 3. Pracownik
 4. Kursant
Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map – komentarz danego miejsca

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce dodać komentarz, opinię na temat danego miejsca

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik klika na mapie współrzędne danego miejsca (marker)

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się dodać komentarz

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie udaje się dodać komentarza

Scenariusz główny:
 1. Użytkownik klika na zaznaczonym miejscu na mapie (oznaczenie kolorowym markerem)
 2. Użytkownik wybiera opcję „Dodaj komentarz”
 3. System wyświetla formularz do wpisania komentarza
 4. System sprawdza dane wpisane w komentarzu
 5. Komentarz do danego miejsca zostaje zapisany
Scenariusze alternatywne:
4.1. Wpisano niepoprawne dane
 1. System wyświetla komunikat, że dane są nieprawidłowe i umożliwia wprowadzenie danych ponownie
 2. Użytkownik wprowadza dane ponownie
  1. Użytkownik nie wprowadza ponownie danych
   1. System powraca do okna logowanie, przypadek użycia kończy się
 3. Powrót do punktu 4 scenariusza głównego

Dodanie kategorii

Aktorzy:

Instruktor

Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map – dodanie kategorii

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce dodać nową kategorię

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik wybiera odnośnik „dodaj nową kategorię”

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się dodać kategorię

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie udaje się dodać kategorii

Scenariusz główny:
 1. System wyświetla formularz dodania kategorii
 2. Użytkownik wpisuje dane
 3. System sprawdza dane wpisane w formularzu
 4. Kategoria zostaje dodana
Scenariusze alternatywne:
3.1. Wpisano niepoprawne dane
 1. System wyświetla komunikat, że dane są nieprawidłowe i umożliwia wprowadzenie danych ponownie
 2. Użytkownik wprowadza dane ponownie
  1. Użytkownik nie wprowadza ponownie danych
   1. System powraca do okna logowanie, przypadek użycia kończy się
 3. Powrót do punktu 3 scenariusza głównego

Usuwanie kategorii

Aktorzy:

Instruktor

Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map – usuwanie kategorii

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce usunąć kategorię

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik wybiera odnośnik „usuń kategorię”

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się usunąć kategorię

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie udaje się usunąć kategorii

Scenariusz główny:
 1. System wyświetla dostępne kategorie
 2. Użytkownik wybiera kategorię i odnośnik „usuń”
 3. System wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie chęci usunięcia kategorii
 4. Użytkownik potwierdza usunięcie
 5. Kategoria zostaje usunięta
Scenariusze alternatywne:
4.1. Użytkownik nie potwierdza chęci usunięcia miejsca
 1. System wyświetla komunikat, że miejsce nie zostało usunięte, przypadek użycia kończy się

Wyszukiwanie miejsc

Aktorzy:
 1. Instruktor
 2. Administrator
 3. Pracownik
 4. Kursant
Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map – wyszukiwanie miejsc

Udziałowcy i ich cele:

Użytkownik chce odnaleźć miejsce

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik wybiera odnośnik „wyszukaj miejsce”

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się odnaleźć miejsce

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie udaje się odnaleźć miejsca

Scenariusz główny:
 1. System wyświetla formularz wyszukiwania wraz z możliwymi filtrami
 2. Użytkownik wybiera filtr i wpisuje ciąg do wyszukania
 3. System szuka miejsca w bazie danych
 4. System wyświetla rezultat wyszukiwania

Moderowanie nowych miejsc

Aktorzy:

Instruktor

Zakres:

Platforma do zarządzania OSK

Poziom:

Moduł map – moderowanie miejsc

Udziałowcy i ich cele:

Instruktor chce ocenić i ewentualnie dodać miejsca wprowadzone przez kursantów

Zdarzenie wyzwalające:

Użytkownik wybiera odnośnik „moderuj dodane miejsca”

Warunki wstępne:

Użytkownik musi posiadać konto w systemie i być zalogowanym

Warunki końcowe dla sukcesu:

Użytkownikowi udaje się dokonać moderacji danego miejsca

Warunki końcowe dla niepowodzenia:

Użytkownikowi nie udaje się dokonać moderacji danego miejsca

Scenariusz główny:
 1. System wyświetla listę miejsc do moderacji
 2. Instruktor wybiera miejsce i ocenia jego przydatność
 3. Instruktor akceptuje dane miejsce
 4. Miejsce zostaje dodane do bazy i jest wyświetlane na mapie
Scenariusze alternatywne:
3.1. Instruktor nie akceptuje danego miejsca
 1. System wyświetla komunikat, że miejsce zostało usunięte, przypadek użycia kończy się

Baza danych ma realizować następujące funkcje

 • Rejestracja i logowanie, wylogowanie
 • Przechowywanie i udostępnianie informacji o miejscach ciekawych pod względem komunikacyjnym
 • Wyszukiwanie miejsc
 • Dodawanie / usuwanie nowych miejsc
 • Dodawanie komentarzy
 • Moderowanie dodanych miejsc
 • Kategoryzacja miejsc

Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

Budowa i analiza diagramu przepływu danych

Diagram kontekstowy

Diagram wstępny

1. Obsługa konta

2. Obsługa miejsc

3. Obsługa kategorii

Diagram związków encji (ERD)

2011/06/29 09:44

Projekt logiczny

Doprecyzowanie struktury bazy

Schemat

Kod SQL

CREATE TABLE address (
        id integer NOT NULL,
        street VARCHAR(64),
        house_number VARCHAR(10) NOT NULL,
        flat_number VARCHAR(10),
        town VARCHAR(64) NOT NULL,
        postal_code VARCHAR(6) NOT NULL,
        post_office varchar(64) not null
    );

ALTER TABLE address ADD CONSTRAINT address_pk PRIMARY KEY (id);

CREATE TABLE users (
        id integer NOT NULL,
        username VARCHAR(32) not null,
        pass_sha256 char(64) not null,
        pass_salt char(64) not null,
        code_sha256 char(64),
        email varchar(128) not null,
        phone varchar(16),
        mobile varchar(16),
        status integer not null,
        first_name VARCHAR(64),
        last_name VARCHAR(64),
        pesel char(11),
        birth_date DATE,
        nationality VARCHAR(64),
        home_address integer not null,
        mailing_address integer,
        register_date timestamp,
        last_login_date timestamp
    );

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT users_pk PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT users_home_address_fk FOREIGN KEY (home_address)
    REFERENCES address (id);

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT users_mailing_address_fk FOREIGN KEY (mailing_address)
    REFERENCES address (id);
    
CREATE TABLE "payments_status" (
    "id" integer NOT NULL,
    "description" varchar(200) NOT NULL
);

ALTER TABLE "payments_status" ADD CONSTRAINT "payments_status_pk" PRIMARY KEY ("id");

CREATE TABLE "students" (
    "user_id" integer NOT NULL
);

ALTER TABLE "students" ADD CONSTRAINT "students_pk" PRIMARY KEY ("user_id");

ALTER TABLE "students" ADD CONSTRAINT "students_user_id_fk" FOREIGN KEY ("user_id")
    REFERENCES "users" ("id");
    
CREATE TABLE "payments" (
    "id" integer NOT NULL,
    "amount" numeric(9,2) NOT NULL,
    "date" date NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "accepted_by" integer NOT NULL,
    "status" integer NOT NULL,
    "due_date" date,
    "description" integer
);

ALTER TABLE "payments" ADD CONSTRAINT "payments_pk" PRIMARY KEY ("id");

ALTER TABLE "payments" ADD CONSTRAINT "payments_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "student" ("user_id");
    
ALTER TABLE "payments" ADD CONSTRAINT "payments_status_fk" FOREIGN KEY ("status")
    REFERENCES "payments_status" ("id");
    
CREATE TABLE "categories" (
    "category_code" varchar(4) NOT NULL,
    "category_name" varchar NOT NULL
);

ALTER TABLE "categories" ADD CONSTRAINT "categories_pk" PRIMARY KEY ("category_code");

CREATE TABLE "student_categories" (
    "student_id" integer NOT NULL,
    "category_code" varchar(4) NOT NULL
);

ALTER TABLE "student_categories" ADD CONSTRAINT "student_categories_pk" PRIMARY KEY ("student_id","category_code");

ALTER TABLE "student_categories" ADD CONSTRAINT "student_categories_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "students" ("user_id");
    
ALTER TABLE "student_categories" ADD CONSTRAINT "student_categories_category_code_fk" FOREIGN KEY ("category_code")
    REFERENCES "categories" ("category_code");
    
CREATE TABLE "courses" (
    "id" integer NOT NULL,
    "start_date" date NOT NULL,
    "type" varchar(3) NOT NULL,
    "practical_training" integer NOT NULL,
    "theoretical_training" integer NOT NULL
);
    
ALTER TABLE "courses" ADD CONSTRAINT "courses_pk" PRIMARY KEY ("id");    

CREATE TABLE "cars" (
    "id" integer NOT NULL,
    "registration_number" varchar(7) NOT NULL,
    "brand" varchar(50) NOT NULL,
    "model" varchar(50) NOT NULL,
    "colour" varchar(50) NOT NULL,
    "year" integer NOT NULL,
    "examination_date" date,
    "insurance_date" date,
    "category" varchar(4),
    "disctance" integer
);
    
ALTER TABLE "cars" ADD CONSTRAINT "cars_pk" PRIMARY KEY ("id");

ALTER TABLE "cars" ADD CONSTRAINT "cars_category_fk" FOREIGN KEY ("category")
    REFERENCES "categories" ("category_code");
    
   
CREATE TABLE "student_courses" (
    "course_id" integer NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "medical_certificate" bool,
    "instructor" integer,
    "certificate_number" varchar(10),
    "end_date" date
);
        
ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_pk" PRIMARY KEY ("course_id","student_id");

ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_course_id_fk" FOREIGN KEY ("course_id")
    REFERENCES "courses" ("id");
    
ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "students" ("user_id");   

ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_instructor_fk" FOREIGN KEY ("instructor")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");   
    
CREATE TABLE "internal_exams" (
    "id" integer NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "course_id" integer NOT NULL,
    "type" char(1) NOT NULL,
    "result" bool NOT NULL DEFAULT False,
    "date" date NOT NULL,
    "instructor" integer NOT NULL,
    "errors" varchar(500)
);

    
ALTER TABLE "internal_exams" ADD CONSTRAINT "internal_exams_pk" PRIMARY KEY("id","student_id","course_id");

ALTER TABLE "internal_exams" ADD CONSTRAINT "internal_exams_student_course_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id", "course_id")
  REFERENCES "student_courses"("student_id", "course_id");  

ALTER TABLE "internal_exams" ADD CONSTRAINT "internal_exams_instructor_fk" FOREIGN KEY ("instructor")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");  
    
   CREATE TABLE "status" (
    "id" integer NOT NULL,
    "name" varchar(100)

);

ALTER TABLE "status" ADD CONSTRAINT "status_pk" PRIMARY KEY("id");

CREATE TABLE "driving_lessons" (
    "id" integer NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "instructor_id" integer NOT NULL,
    "start_time" timestamp NOT NULL,
    "end_time" timestamp NOT NULL,
    "course_id" integer NOT NULL,
    "status" integer NOT NULL,
    "distance" integer,
    "car_id" integer NOT NULL
);

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_pk" PRIMARY KEY("id");

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "students" ("user_id");

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_instructor_id_fk" FOREIGN KEY ("instructor_id")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_course_id_fk" FOREIGN KEY ("course_id")
    REFERENCES "courses" ("id");
    
ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_status_fk" FOREIGN KEY ("status")
    REFERENCES "status" ("id");
    
ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_car_id_fk" FOREIGN KEY ("car_id")
    REFERENCES "cars" ("id"); 
    
CREATE TABLE "theoretical_lessons" (
    "id" integer NOT NULL,
    "course_id" integer,
    "instuctor_id" integer,
    "subject" varchar(200),
    "date" timestamp NOT NULL,
    "hours" integer NOT NULL,
    "class" varchar(5)
);

ALTER TABLE "theoretical_lessons" ADD CONSTRAINT "theoretical_lessons_pk" PRIMARY KEY("id");

ALTER TABLE "theoretical_lessons" ADD CONSTRAINT "theoretical_lessons_course_id_fk" FOREIGN KEY ("course_id")
    REFERENCES "courses" ("id");

ALTER TABLE "theoretical_lessons" ADD CONSTRAINT "theoretical_lessons_instructor_id_fk" FOREIGN KEY ("instuctor_id")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");   
    
   

CREATE TABLE "comments" (
	"id" integer NOT NULL,
	"place_id" integer,
	"comment" varchar(1024) NOT NULL,
	"author" integer,
	"date" date,
	"grade" integer
);

ALTER TABLE comments ADD CONSTRAINT comments_pk PRIMARY KEY (id);

CREATE TABLE "interesting_places" (
	"id" integer NOT NULL,
	"lattitude" float8 NOT NULL,
	"longitude" float8 NOT NULL,
	"type_id" integer,
	"description" varchar(512),
	"accepted" bool NOT NULL,
	"city" varchar(32) NOT NULL,
	"author" varchar(32) NOT NULL,
	"date" date NOT NULL
);

ALTER TABLE interesting_places ADD CONSTRAINT interesting_places_pk PRIMARY KEY (id);

CREATE TABLE "types" (
	"id" integer NOT NULL,
	"name" varchar(256) NOT NULL,
	"description" varchar(1024),
	PRIMARY KEY("id")
);

ALTER TABLE "types" ADD CONSTRAINT types_pk PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE "comments" ADD CONSTRAINT "comments_users_fk" FOREIGN KEY ("author") REFERENCES "users"("id")

ALTER TABLE "comments" ADD CONSTRAINT "comments_interesting_places_fk" FOREIGN KEY ("place_id") REFERENCES "interesting_places"("id") on delete cascade

ALTER TABLE "interesting_places" ADD CONSTRAINT "interesting_places_types_fk" FOREIGN KEY ("type_id") REFERENCES "types"("id") on delete cascade

ALTER TABLE "interesting_places" ADD CONSTRAINT "interesting_places_users_fk" FOREIGN KEY ("author") REFERENCES "users"("id") on delete cascade
 

Słowniki danych

 1. address - tabela przechowująca adresy stałe i korespondencyjne użytkowników
  • id - id adresu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • street - nazwa ulicy - VARCHAR(64)
  • house_number - nr domu, VARCHAR(10) NOT NULL
  • flat_number - nr mieszkania, VARCHAR(10)
  • town - nazwa miasta, VARCHAR(64) NOT NULL
  • postal_code - kod pocztowy, VARCHAR(6) NOT NULL
  • post_office - nazwa poczty, VARCHAR(64), NOT NULL
 2. cars - tabela przechowująca dane o pojazdach szkoleniowych
  • id - id pojazdu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • registration_number - nr rejestracyjny, VARCHAR(7) NOT NULL,
  • brand - marka pojazdu, VARCHAR(50) NOT NULL
  • model - model pojazdu, VARCHAR(50) NOT NULL
  • colour - kolor pojazdu, VARCHAR(50) NOT NULL
  • year - rok produkcji, INTEGER, NOT NULL
  • examination_date - data następnego badania technicznego, DATE
  • insurance_date - data ważności ubezpieczenia OC, DATE
  • category - klucz obcy do tabeli CATEGORIES (category_code) kategoria nauki jazdy, dla której pojazd jest przeznaczony, VARCHAR(4)
  • distance - przebieg, INTEGER
 3. categories - tabela przechowująca kategorie praw jazdy
  • category_code - klucz główny, kod kategorii prawa jazdy np. B+E, VARCHAR(4), NOT NULL
  • category_name - nazwa kategorii, VARCHAR(20), NOT NULL
 4. courses - tabela przechowująca informacje o kursach
  • id - klucz główny, id kursu, INTEGER, NOT NULL
  • start_date - data rozpoczęcia kursu, DATE, NOT NULL
  • type - typ kursu (podstawowy - P, dodatkowy - D itp), VARCHAR(3), NOT NULL
  • practical_training - liczba godzin szkolenia praktycznego, INTEGER, NOT NULL
  • theoretical_training - liczba godzin szkolenia teoretycznego, INTEGER, NOT NULL
 5. driving_lessons - tabela przechowująca informacje o jazdach kursanta (zajęcia praktyczne)
  • id - klucz główny, nr zajęcia praktycznego (jazdy), INTEGER, NOT NULL
  • student_id - nr id studenta, klucz obcy do tabeli STUDENTS (user_id), INTEGER, NOT NULL
  • instructor_id - nr id instruktora, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (user_id), INTEGER, NOT NULL
  • start_time - data i godzina rozpoczęcia, TIMESTAMP
  • end_time - data i godzina zakończenia, TIMESTAMP
  • course_id - kurs, którego dotyczą zajęcia, klucz obcy do tabeli COURSES (ID), INTEGER, NOT NULL
  • status - status zajęć, klucz obcy do tabeli STATUS (ID), INTEGER, NOT NULL
  • distance - ilość przebytych km, INTEGER
  • car_id - nr id pojazdu do nauki jazdy, klucz obcy do tabeli CARS (ID), INTEGER, NOT NULL
 6. employees - tabela przechowująca informacje o pracownikach nie będących instruktorami
  • id - nr id pracownika, klucz główny, NOT NULL, INTEGER
  • nip - nr NIP pracownika, VARCHAR(12), NOT NULL
  • account_number - nr konta bankowego, CHAR(26)
 7. instructors tabela przechowująca informacje o instruktorach
  • user_id - nr id instruktora, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • account_number - nr konta bankowego, CHAR(26)
 8. internal_exams - tabela przechowująca informacje o egzaminach wewnętrznych
  • id - nr id egzaminu wewnętrznego, klucz główny, NOT NULL, INTEGER
  • student_id - id studenta, klucz obcy złożony („student_id”, „course_id”) do tabeli STUDENTS_COURSES (STUDENT_ID, COURSE_ID), INTEGER, NOT NULL
  • course_id - id kursu, klucz obcy złożony („student_id”, „course_id”) do tabeli STUDENTS_COURSES (STUDENT_ID, COURSE_ID), INTEGER, NOT NULL
  • type - typ egzaminu (pisemny, praktyczny), CHAR(1), NOT NULL
  • result - wynik, BOOL, NOT NULL
  • date - data, DATE, NOT NULL
  • instructor - nr id instruktora przeprowadzającego egzamin, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (USER_ID), NOT NULL, INTEGER
  • errors - opis błędów, VARCHAR(500)
 9. payments - tabela przechowująca informacje o płatnościach
  • id - nr id płatności, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • amount - kwota, NUMERIC(9,2), NOT NULL
  • date - data płatności, NOT NULL
  • student_id - id studenta, klucz obcy do tabeli STUDENTS (USER_ID), INTEGER, NOT NULL
  • accepted_by - nr id osoby akceptującej płatność, INTEGER, NOT NULL
  • status - nr id statusu płatności, klucz obcy do tabeli PAYMENTS_STATUS (ID), INTEGER, NOT NULL
  • due_date - data ważności, DATE
  • description - opis, VARCHAR(200)
 10. payments_status - tabela przechowująca statusy płatności
  • id - nr id statusu płatności, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • description - opis statusu płatności, VARCHAR(200), NOT NULL
 11. status - statusy zajęć praktycznych (zarezerwowane, odbyte itp.)
  • id - nr id statusu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • name - nazwa statusu, VARCHAR(100), NOT NULL
 12. student_categories - tabela odwzorowująca relację wiele do wielu (student-kategoria)
  • student_id - nr id studenta, klucz główny, klucz obcy do tabeli STUDENTS (USER_ID), INTEGER, NOT NULL
  • category_code - kod kategorii, klucz główny, klucz obcy do tabeli CATEGORIES (CATEGORY_CODE), VARCHAR(4), NOT NULL
 13. student_courses - tabela odwzorowująca relację wiele do wielu (student-kurs) i przechowująca informacje dotyczące konkrestnego studenta i kursu
  • course_id - nr id kursu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • student_id - nr id studenta, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • medical_certificate - określenie posiadania zaświadczenia lekarskiego, BOOL
  • instructor - nr id instruktora, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (USER_ID), INTEGER
  • certificate_number - nr zaświadczenia lekarskiego, VARCHAR(10)
  • end_date - data zakończenia, DATE
 14. students - tabela przechowująca studentów
  • user_id - nr id studenta, klucz główny, klucz obcy do tabeli USERS (ID), INTEGER, NOT NULL
 15. theoretical_lessons - tabela z danymi na temat zajęć teoretycznych
  • id - nr id zajęć teoretycznych, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • course_id - id kursu, klucz obcy do tabeli COUSRES (ID), INTEGER, NOT NULL
  • instructor_id - id instruktora, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (USER_ID)
  • subject - tematyka, VARCHAR(200)
  • date - data, TIMESTAMP, NOT NULL
  • hours - czas trwania w godz., INTEGER, NOT NULL
  • class - sala, VARCHAR(5)
 16. users - tabela przechowująca dane o użytkownikach aplikacji
  • id - klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • username - nazwa użytkownika, username VARCHAR(32) NOT NULL
  • pass_sha256 - zaszyfrowane hasło, char(64), NOT NULL
  • pass_salt - sól, CHAR(64), NOT NULL
  • code_sha256 - CHAR(64)
  • email - adres e-mail użytkownika, VARCHAR(128), NOT NULL
  • phone - nr telefonu, VARCHAR(16)
  • mobile - nr telefonu komórkowego, VARCHAR(16)
  • status - status użytkownika, odniesienie do tabeli status (ID), INTEGER, NOT NULL
  • first_name - imię, VARCHAR(64)
  • last_name - nazwisko, VARCHAR(64)
  • pesel - nr pesel, CHAR(11)
  • birth_date - data urodzenia, DATE
  • nationality - narodowość, VARCHAR(64)
  • home_address - odniesienie do tabeli adress (pole ID), INTEGER, NOT NULL
  • mailing_address - odniesienie do tabeli adress (pole ID), INTEGER
  • register_date - data rejestracji, TIMESTAMP
  • last_login_date - data ostatniego logowania, TIMESTAMP
 17. comments - tabela przechowujaca komentarze użytkowników dotyczące miejsc
  • id - nr id komentarza, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • place_id - id miejsca, klucz obcy do tabeli INTERESTING_PLACES (ID), INTEGER, NOT NULL
  • comment - treść komentarza, VARCHAR(1024), NOT NULL
  • author - autro komentarza (jego id), klucz obcy do tabeli USERS (ID), INTEGER
  • date - data, TIMESTAMP
  • grade - ocena miejsca, INTEGER
 18. interesting_places - tabela przechowujaca dane dotyczące ciekawych miejsc
  • id - nr id miejsca, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • lattitude - szerokość geograficzna, FLOAT, NOT NULL
  • longitude - długość geograficzna, FLOAT, NOT NULL
  • type_id - id typu miejsca, klucz obcy do tabeli TYPES (ID), INTEGER`
  • description - opis miejsca, VARCHAR(512)
  • accepted - zmienna określająca, czy miejsce zostało poddane moderacji i zaakceptowane, BOOL, NOT NULL
  • city - miasto, w którym jest dane miejsce, VARCHAR(32), NOT NULL
  • author - użytkownik, który dodał miejsce, INTEGER, NOT NULL
  • date - data dodania, DATE, NOT NULL
 19. types - tabela przechowujaca typy ciekawych miejsc
  • id - nr id typu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • name - nazwa typu, VARCHAR(256), NOT NULL
  • longitude - długość geograficzna, FLOAT, NOT NULL
  • description - opis typu, VARCHAR(1024)

Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel

Pierwsza postać normalna - 1NF

Wszystkie atrybuty spełniają warunek atomiczności, czyli pierwsza postać normalna jest zachowana.

Druga postać normalna - 2NF

Baza jest w pierwszej postaci normalnej i każdy atrybut niekluczowy relacji jest w pełni funkcjonalnie zależny od wszystkich kluczy niezależnych.

Trzecia postać normalna - 3NF

Baza jest w drugiej postaci normalnej oraz brak jest w niej przechodnich zależności funkcjonalnych. Spełnia więc warunki 3NF.

Projektowanie operacji na danych

Poniżej przedstawiono przykładowe instrukcje SQL realizujące funkcjonalności systemu.

1. Rejestracja kursanta:

 
insert into address (id, street_number, street, house_number, city, postcode, phone, mobile, email) values(1, '12b', 'Akacjowa', '39C', 'Kraków', '30-031', null, '503323332', 'mail@gmail.com');
insert into users (id, username, pass_sha256, pass_salt, code_sha256, status, first_name, last_name, pesel, birth_date, nationality, home_address, mailing_address) values(1, 'login', 'fdf9136b1e83481e68f9d94deba79539dd4aee8df5e6d5cb8e38466d24b9d89e', 'LIkQyqduKEkKsTCaZAqIFN4gwQtorxzKyXbi24GaBsLUOr6NgDwSGWFozhpS2aLo', '40d6ab39842f7fa95a7c71a528d0885a7ee9b9534d0bd3c2c380fc098d55b25f', 1, 'imie', 'nazwisko', '82031209214', '1982-03-12', 'polskie', 1, null);
insert into students (id) values(1);

2. Dodawanie kategorii:

insert into types(id, name, description) values (1, 'Ronda', 'Ronda, na których kursanci najczęściej popełniają błędy');

2. Dodawanie miejsca (przez kursanta):

insert into interesting_places(id, latitude, longitude, type_id, description, accepted, city, author, date) values (421, 50.05, 19.95, 1, 'Rondo grzegórzeckie - tutaj najczęściej...', false, 'Kraków', 1, current_date);

3. Akceptacja miejsca przez moderatora:

update interesting_places set accepted = 'true' where id = 423;

4. Edycja danych miejsca (współrzędne i opis):

update interesting_places set latitude = 20.33, longitude = 55.64, description = 'nowy, lepszy opis' where id = 423;

5. Usuwanie miejsca:

delete from interesting_places where id = 4224;

6. Dodanie komentarza na temat miejsca:

insert into comments(id, place_id, comment, author, date, grade) values (23, 523, 'Tutaj oblałem egzamin', 4, current_date, 5);

7. Usuwanie miejsca:

delete from interesting_places where id = 423; -- relacje są typu on delete cascade, komentarze do miejsca również się usuną

8. Usuwanie kategorii:

delete from types where id = 123; -- relacje są typu on delete cascade, więc wszystkie miejsca kategorii również się usuną (wraz z komentarzami)

9. Wyszukiwanie miejsc w pewnym obszarze:

select * from interesting_places where latitude between 50.05 and 52.10 and longitute beetwen 19.95 and 23.10
2011/07/29 02:55

Projekt końcowy

Implementacja bazy danych

Implementacja bazy danych nastąpiła w oparciu o skrypt SQL przygotowany w ramach części projektowej zadania.

Skrypt SQL

Do stworzenia skryptu wykorzystano przygotowany schemat ERD znajdujący się również w projekcie logicznym modułu aplikacji do zarządzania Ośrodkiem Szkolenia Kierowców.

Schemat

Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji, edycji i obsługi danych

Dodawanie nowej kategorii

Dodawanie nowego miejsca

Wyszukaj miejsce na mapie

Zdefiniowanie dokumentów do przetwarzania i prezentacji danych

Projektowany moduł aplikacji dotyczy możliwości zaznaczania na mapie danego miasta ciekawych pod względem komunikacyjnym miejsc i ich komentowania oraz oceniania. Z tego względu moduł nie będzie posiadał funkcjonalności prezentacji i tworzenia dokumentów oraz raportów, gdyż zakres modułu nie dotyczy bezpośrednio dokumentacji ośrodka szkolenia kierowców.

Istnieje ewentualnie możliwość generowania informacji o dodanych miejscach (wszystkich lub wybranych wg odpowiedniego kryterium) np.:

Wyszukanie wszystkich miejsc:

select * from interesting_places

Wyszukanie miejsc w intersującym nas obszarze:

select * from interesting_places where latitude between 50.05 and 52.10 and longitute beetwen 19.95 and 23.10

Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji

Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji

Uruchamianie i testowanie aplikacji

Aplikacja została stworzona przy wykorzystaniu narzędzia Eclipse w języku Java EE. Baza danych została zaimplementowana na koncie hostingowym umożliwiającym korzystanie z PostgreSQL. Aplikacja uruchamia się poprzez przeglądarkę i jest dostosowana do dwóch popularnych przeglądarek internetowych: Firefox oraz Opera.

Wprowadzanie danych

Dane można wprowadzać za pomocą stworzonych formularzy. Są one narzędziem wystarczającym, jednak w przypadku konieczności wprowadzenia dużej ilości danych, można stworzyć odpowiednie skrypty zapisujące je bezpośrednio do bazy danych.

Wdrażanie systemu do użytkowania

Wdrożenie będzie obejmować następujące czynności:

 • skonfigurowanie serwera aplikacji JBossAS w wersji 6
 • uruchomienie serwera bazy danych PostgreSQL oraz stworzenie odpowiednich jej struktur
 • deploy aplikacji na serwerze i uruchomienie serwera

Przeprowadzenie szkolenia użytkowników

Klientowi zostanie dostarczona dokumentacja aplikacji wraz z jej instrukcją obsługi. Aplikacja jest na tyle intuicyjna, że inne rodzaje szkoleń nie będą konieczne.

Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu

System będzie wymagał zatrudnienia administratora obsługującego panel administracyjny, kontrolującego poprawność danych w bazie i zgłaszającego ewentualnie znalezione błędy w działaniu systemu.

Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji

Aplikacja będzie poprawiana na podstawie zgłaszanych przez klienta błędów. Jest również możliwe podpisanie nowego kontraktu obejmującego dodanie nowych funkcjonalności na które klient zgłasza zapotrzebowanie.

Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu

Ważnym doświadczeniem wyniesionym z realizacji projektu są podstawy konfigurowania serwera aplikacji JBoss. Poprawne skonfigurowanie go, tak żeby działał wydajnie, stabilnie i zawierał wszystkie potrzebne funkcje jest trudną i wymagającą dużej wiedzy czynnością.

Dowiedzieliśmy się też, że na poprawne zaprojektowanie bazy danych dla tak dużej aplikacji potrzeba dużo czasu i bardzo gruntownego jej przemyślenia. Trzeba rozwiązać problemy związane z jednoznacznością i spójnością danych, szybkością bazy oraz jej rozmiarem.

Z wykorzystaniem bazy danych w aplikacji wiążą się mapowania obiektowo-relacyjne. Do ich realizacji użyliśmy biblioteki Hibernate. Sprawiła nam ona nieco problemów, gdyż ciężko było stworzyć kod który nie pobierałby połowy bazy danych niepotrzebnie. Trudnym do zlokalizowania błędem okazała się nazwa kolumny zawierająca słowo kluczowe języka wykorzystywanego przez Hibernate do komunikacji z serwerem bazodanowym.

Inną istotne umiejętności nabyte podczas pracy nad projektem, to poprawne planowanie czasu potrzebnego na wykonanie projektu, zwłaszcza w sytuacji mocnego obłożenia innymi projektami i wykorzystanie biblioteki RichFaces. Zwłaszcza tą ostatnią poznaliśmy bardzo dokładnie, z uwzględnieniem występujących w niej błędów.

2011/09/01 20:59
pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/osk.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0