1 Implementacja bazy danych

Bazę danych zrealizowaliśmy na podstawie diagramu ERD. Plik z kodem SQL umieszczony jest poniżej.

2 Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji, edycji i obsługi danych

  • logowanie

  • dodawanie zawodnika

  • dodawanie transferu

  • edycja zawodnika

  • dodawanie notatek

  • statystyki meczów

  • statystyki meczu

  • król strzelców

3 Zdefiniowanie dokumentów do przetwarzania i prezentacji danych

Nasza aplikacja nie przewiduje potrzeby przetwarzania dokumentów.

4 Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji

Panel administracyjny jest zależny od posiadanej przez użytkownika roli w systemie. Prezes ma prawo dodawania zawodników, meczów, transferów. Trener ma prawo dodawania notatek o drużynie, może przeglądać statystyki meczów, osiągi zawodników. Zawodnicy mają jedynie dostęp do oglądania statystyk meczów, oraz własnych osiągów.

5 Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji

Do mapowania danych wykorzystana technologia EJB w wersji 3.0. Jest to mechanizm mapowania obiektowo-relacyjnego.

6 Uruchamianie i testowanie aplikacji

Aplikacja została napisana w języku JEE z wykorzystaniem frameworka IceFaces. Do komunikacji z baza danych wykorzystana została technologia EJB 3.0. Aplikacja uruchamiana jest na serwerze aplikacyjnym JBoss w wersji 5.1.0 GA. Korzystamy z bazy danych PostgreSQL, wersja 9.0.3.

Testowanie aplikacji odbywało się na maszynie lokalnej z wykorzystaniem przeglądarki Firefox.

7 Wprowadzanie danych

Dane do bazy zostały wprowadzone za pomocą skryptów napisanych w języku SQL. Reszta danych będzie wprowadzana manualnie z wykorzystaniem formularzy do dodawania transferów, meczów, zawodników. Na chwilę obecną trenerzy i prezesi są dodawani bezpośrednio do bazy danych.

8 Wdrażanie systemu do użytkowania

Ponieważ nasz projekt jest aplikacją webową, wdrażanie systemu po stronie użytkownika nie jest potrzebne. Jedynym wymaganiem jest posiadanie przez niego przeglądarki www. Dla wdrażania po stronie serwera, rozpoczynać należy do uruchomienia bazy danych. Następne należy wdrożyć samą aplikację działającą na podstawie JBOSS. W uwagi na niewielką modułowość fizyczną (poszczególne elementy realizują podobną funkcjonalność z punktu widzenia bazy danych), nie ma potrzeby wdrażania ich osobno. Jeśli zapewniona będzie współpraca ze związkiem sportowym elementem wdrożenia będzie wprowadzenie danych przez niego dostarczonych.

9 Przeprowadzenie szkolenia użytkowników.

Nasz aplikacja posiada dwa typy klientów: - zawodnicy – dla nich gotowy będzie internetowy tutorial zawierający zrzuty ekranu przedstawiający poszczególne funkcjonalności - trenerzy, prezesi klubów – dla poszczególnych klubów możliwe będzie przeprowadzenie szkoleń na miejscu, mających dodatkowo zachęcić ich pracowników do korzystania z aplikacji (zakłada się pewną niechęć z ich strony w stosunku do nowych technologii)

10 Zapewnienie dokumentacji technicznej i użytkowej

Jeśli uda się zapewnić wsparcie ze strony związku sportowego, przygotowana zostanie dla niego kompletna dokumentacja techniczna wraz z prognozami dotyczącymi przyszłego rozwoju aplikacji. Dla użytkowników indywidualnych (zawodnicy) dostępne będą tutoriale online lub w formie pliku PDF. Dla trenerów i działaczy terenowych dostępny będzie obszerny dokument opisujący wszystkie funkcjonalności.

11 Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu

Po wdrożeniu systemu administracją zajmą się autorzy projektu. Wszelkie naprawy nie związane z kwestiami wydajnościowymi będą przez nich naprawiane na bieżąco. Dzięki wykorzystania technologii chmury możliwe będzie przeniesienie odpowiedzialności za sprzęt na osoby trzecie. Istotnym zadaniem będzie uwzględnienie rozszerzającej się bazy danych i ewentualne zwiększanie dostępnej przestrzeni serwerowej. Jeśli nawiązana została współpraca ze związkiem sportowym część odpowiedzialności za sprawdzanie zgodności wprowadzanych danych z rzeczywistością przejdzie na sędziów i obserwatorów z ramienia związku. W przeciwnym przypadku po pewnym czasie konieczne stanie się zatrudnienie dodatkowych pracowników, lub zdanie się na moderatorów społecznościowych. Pomocne może być rozszerzenie modułu zgłaszania oszustw, gdzie sami zawodnicy mogli by zgłaszać nieprawidłowości i błędy.

12 Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji

W przyszłości wprowadzone zostaną następujące modyfikację: Moduł taktyk i zagrywek oferujący trenerom możliwość wcześniejszego przygotowania strategii dla zespołu, z którą zawodnicy mogą się zaznajomić w domu. Moduł treningów udostępniający szeroki zestaw nowych parametrów zawodników, a także moduły pozwalające obliczać siłę zawodnika na danej pozycji na ich podstawie. Dodatkowo pozwalający na przygotowanie planów treningowych uwzględniających trening wybranej cechy. Rozszerzony moduł dla trenerów wyższych stopni automatycznie przygotowujący okresowe raporty na temat zawodników i możliwością automatycznego generowania składów. Moduł rekomendacji pozwalający przechowywać zawodnikom rodzaj wirtualnego CV, gdzie poprzedni trenerzy będą mogli zamieszczać swoje uwagi. Rozszerzony moduł meczów pozwalający dodawać do nich filmy. Moduł wyświetlający mecze odbywające się na danym terytorium w danym czasie.

13 Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu

Jednym z najważniejszych doświadczeń uzyskanych dzięki wykonaniu projektu jest rozszerzenie wiedzy autorów z dziedziny tworzenie aplikacji webowych. Przygotowanie niniejszej dokumentacji bez wątpienia pozwoliło nam lepiej zapoznać się ze sposobami tworzenie aplikacji bazodanowych. Jak się okazuje, jej przygotowanie znacznie usprawnia dalszy proces implementacji. Projekt udało się ukończyć w cztery miesiące, poświęcając około 10 godzin tygodniowo włączając weekendy. Prace wykonały trzy osoby. Dzięki użyciu technologii opartych na licencjach free source udało się sprowadzić koszty do zera, jednak w rozwiązaniach biznesowych należy wyznaczyć koszt na poziomie wynagrodzenia za około 160 osobogodzin.

14 Wykaz literatury, załączniki

pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/trener/projekt_koncowy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0