View page as slide show

MOF description

Meta Object Facilities

Zrealizował: Adrian Stanula (4RI)

Definicja MOF'a.


 • Meta Object Facility jest standardem Object Management Group (OMG) dla inżynierii opartej na modelowaniu
 • Celem OMG było ustandaryzowanie systemów zorientowanych obiektowo
 • MOF został stworzony za pomocą UML'a oraz definiuje UML'a
 • MOF może być używany do definiowania metamodeli zorientowanych obiektowo takich jak UML jak również niezorientowanych obiektowo jak sieci Petriego czy web serwisy.

Pakiety EMOF i CMOF


 • EMOF: podstawowy MOF
 • CMOF: rozszerzenie uzupełniające dla języka MOF


Pakiety EMOF i CMOFMOF definiuje cele obu pakietów jako: „Podstawowym celem pakietu EMOF jest możliwość budowania prostych metamodeli przy użyciu prostych koncepcji oraz wspieranie rozszerzeń (poprzez mechanizm rozszerzenia klas) dla bardziej skomplikowanych metamodeli przy użyciu CMOF”.

Struktura czterowarstwowa MOF'aMOF składa się z architektury 4-warstowej, zapewnia warstwę metamodelu oraz górną warstwę zwaną warstwą M3 i poza tą warstwą opisuje zasady tworzenia i manipulowania modelami i metamodelami przez zdefiniowanie interfejsu COBRA (Common Object Requesting Broker Architecture) do opisu tych operacji.

Struktura czterowarstwowa MOF'a


 1. warstwa M3: w tej warstwie istnieje model M3 który definiuje język używany przez MOF do budowania metamodeli zwanych modelami M2.
 2. warstwa M2: tutaj występuje model M2 który opisuje elementy warstwy M1 i jej modeli M1, te modele mogą być opisane np. za pomocąUML'a.
 3. warstwa M1: tutaj występują modele M1 którymi dla przykładu może być model UML'a.
 4. warstwa M0: ta warstwa jest ostatnią warstwą zwaną warstwą danych i jest używana do opisu obiektów świata rzerzywistego.

Struktura czterowarstwowa MOF'a

Jak używać MOF'a


Chcemy opisać nasz system za pomocą języka MOF:
1. Powinniśmy zapewnić podstawowy zakres UML'a który zapewni bogaty „język” do opisu takich typów systemów jak:

 • referencje,
 • operacje,
 • wyjątki,
 • klasy i dziedziczenie,
 • klasy abstrakcyjne,

Jak używać MOF'a


 • różnorodność,
 • agregację,
 • kompozycje.


2. Powinniśmy opisać klasy oraz asocjacje:

 • Klasy powinny opisywać koncepty dla danego typu systemu.
 • Asocjacje powinny opisywać relacje między pojęciami w systemie.

Narzędzia - MOFLON


MOFLON jest darmowym narzędziem do modelowania przy użyciu języka jakim jest MOF. Jest to narzędzie w którym możemy modelować w łatwy sposób za pomocą edytora graficznego. Interfejs programu przedstawiony jest na rysunku poniżej.

moflon.jpg

Przykład struktury modelu w MOFLONIE


xttdiagrams.jpg

Materiały

pl/miw/2009/miw09_mof_desc/presentation.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0