Opis

Tomasz Gryzio tomasz.gryzio@gmail.com Wiki_GWP

Spotkania

20090319

20090305

 • zidentyfikować funkcje rozw. typu groupware, ew. wykaz istniejących rozwiązań http://www.dotproject.net/
 • pogrupowac istniejące pluginy zgodnie z w.w.
 • testy + ewaluacja
 • wnioski: czego użyć, co poprawić, czego brakuje

Pierwsze spotaknie uzgadniajace temat i w razie zaakceptowania zakres prac.

How Dokuwiki can be used as a groupware solution for team and project management, communication and development?:

identify common functionalities in other systems, methods review basic DokuWiki funcs identify problem areas in the above, e.g.: scheduling, task management meeting and communication automatic wiki metastructure, annotation biblio, references

Projekt

Narzędzia współpracy grupowej

Wprowadzanie do pojęcia Współpracy grupowej

Pojęcie pracy grupowej to pojęcie przywoływane w w branży informatycznej od kilkunastu lat. Mimo długiej historii, jej zdefiniowanie nadal sprawia trudności.

W Europie Zachodniej liczba nowych użytkowników zintegrowanych narzędzi do współpracy i pracy grupowej w latach 2000-2006 wzrosła o prawie 10% i będzie wynosić około 100 mln ludzi. Zgodnie z intuicją, definicja systemu komputerowego używanego przez tak wielką ilość ludzi rozmywa się w zależności od tego kto i dlaczego opracowuje definicję – podobna sytuacja ma się ze zdefiniowaniem pojęcia baza danych, także mimo takiego rozpowszechnienia „pracy grupowej” i narzędzi ją wspomagających, wciąż nie ma zgody co do definicji samego pojęcia.

Identyfikacja podstawowych funkcjonalności systemów współpracy grupowej

Wprowadzanie – Identyfikacja potrzeb użytkownika

Pierwsze systemy, protoplaści systemów, które dzisiaj intuicyjnie nazywamy systemami współpracy grupowej zaczęły powstawać w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jeden z pierwszych produktów o nazwie PLATO Group Notes pozwalał m.in. na tworzenie prywatnych dokumentów, organizowanie ich wg tematu, opracowywanie anonimowych notatek, tworzenie łączy pomiędzy dodawanymi dokumentami, a także oznaczanie listy osób, które mogą mieć do nich dostęp. W ciągu kolejnych kilkunastu lat idea pracy grupowej zaowocowała powstaniem oprogramowania Lotus Notes, do dzisiaj czołowego produktu wspierającego pracę grupową w przedsiębiorstwach.

Identyfikacja potrzeb użytkownika – intuicja

Intuicja Użytkownika – Firmy chcącej zorganizować pracę swoich pracowników przy użyciu systemów komputerowych podpowiada, że „praca grupowa” nie oznacza nic innego jak możliwość wspólnego planowania zadań przy użyciu poczty elektronicznej i kalendarza. Bardziej wymagający użytkownicy za system pracy grupową uznają dopiero taki, który umożliwia wymianę informacji, współdzielenie zasobów, planowanie i kontrolowanie działań pracowników, będący jednocześnie repozytorium dokumentów i bazą wiedzy o projektach przeprowadzonych w danej organizacji.

Intuicja zgodnie ze swoją charakterystyką prowadzi również do mylnego przeświadczenia, że skuteczność narzędzi współpracy grupowej zależy liniowo od środków, nakładów poniesionych na na ich wdrożenie oraz od skomplikowania technologii w tych systemach wykorzystanej. W istocie technologia stanowi ważny, choć nie najważniejszy czynnik składający się na rozwiązanie wspomagające pracę grupową. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy pracownikami, uczynienie jej bardziej dostępną, bardziej czytelną i niemal w pełni niezależną od fizycznej odległości dzielącej członków zespołu.

Ważnym punktem jest bezpieczeństwo - ochrona tożsamości użytkowników przed nadużyciami popełnianymi za pomocą systemów pracy grupowej. Drugim istotnym czynnikiem jest integracja - zapewnienie rozwiązań, umożliwiających współpracę różnych systemów, działających na różnych platformach. O przewadze i sukcesie firmy coraz częściej decyduje sprawna i szybka reakcja jej pracowników, a więc maksymalne zmniejszenie odległości pomiędzy dokonaniem decyzji przez kierownictwo, dotarciem informacji do odpowiednich ludzi, oraz zmniejszeniem czasu sprzężenia zwrotnego – zmiany sytuacji - czynnika kluczowego dla podjętej decyzji, czy najbardziej prozaicznego problemu – nieobecnością pracownika - wykonawcy decyzji, zlecania w pracy.

Identyfikacja potrzeb użytkownika – cele

Identyfikując cele stawiane oprogramowaniom przeznaczonym do współpracy grupowej podejdźmy stawiając cele poczynając od najbardziej ogólnych przechodząc do najbardziej szczególnych. Cele można podzielić na trzy grupy:

 1. Projekt
  1. Oprogramowanie koordynujące pracę grupową służy przede wszystkim jednemu celowi – wykonaniu projektu (niekoniecznie informatycznemu) na czas
  2. Projekt może składać się z większej ilości pod projektów, a one z zadań, podzadań itd.
  3. Każda część składowa projektu powinna mieć możliwość przypisania;
   1. Czasu
    1. Terminarz/Kalendarz - wpisy powiny być dowolnie konfigurowane - ich podgląd, modyfikacja, usunięcie - opcje te powinny być dostępne dla wybranych użytkowników czy grup. Dostępne są rezerwacje w kalendarzach innych użytkowników, powiadamianie ich na pocztę elektroniczną (z wybranym wyprzedzeniem) o spotkaniu. Wpisy grupowe mogą być poddawane głosowaniu.
 2. Graficzny wykaz czasu potrzebnego na realizację danego etapu projektu z podsumowaniem dla każdej pozycji. Wykres Gantta.
  1. Priorytetu
  2. Zasobów (między innymi ludzkich)
  3. Statusów wykonania
 3. Projekt realizowany jest przez wiele osób, gdzie liczba ta cały czas się zmienia, a więc istnieje potrzeba możliwości dodawania, usuwania, przypisywania użytkowników do projektu.
  1. Monitorowanie czasu wdrożenia elementów projektu, eliminowania błędów czy przeprowadzania wdrożeń - na podstawie tych danym możliwe jest stworzenie raportu (wykresy, zestawienia)
 4. Użytkownicy - pracownicy
  1. Dodawanie członków do zespołów wykonujących poszczególne projekty to również podstawowa funkcjonalność aplikacji do pracy grupowej. W zależności od konkretnych rozwiązań, system powinien pozwalać przyznawać osobom odpowiednie uprawnienia, definiować stanowiska, dane osobowe, telefony kontaktowe itp. Każda osoba biorąca udział w projekcie powinna posiadać indywidualny login i hasło, dający dostęp do aplikacji i jej modułów, zgodnie z posiadanymi prawami.
  2. Poza definiowaniem projektów i zespołów, kluczową funkcją – obecną w każdym tego typu systemie – jest przypisywanie poszczególnym pracownikom zadań i ról w zadaniach, projektach. Mogą one mieć – podobnie jak projekty – określone priorytety i statusy wykonania.
 5. Komunikacja
  1. System mailowy z Książka adresowa - udostępnia szczegółowe dane o kontakcie (możliwość wstawienia dokumentu lub zdjęcia), które użytkownik może dalej udostępnić innym osobom lub grupom. Kontakty można pogrupować wg roli, jaką pełnią w danym projekcie wraz z obsługą wielu kont pocztowych - opcja ta umożliwia transfer poczty do wybranych katalogów oraz przyporządkowanie danej skrzynki do wybranego projektu lub kontaktu z książki adresowej.
  2. Fora
  3. Czaty
  4. Komuniukatory
  5. Listy dyskusyjne
 6. Współdzielenie zasobów
  1. współdzielenie wiedzy
  2. współdzielenie pliki
  3. współdzielenie dokumentów
  4. oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę zasobów pod kontem wersji, historia zmian, możliwość blokady
 7. Technologia
  1. Każdy, niezależnie od miejsca pobytu powinien mieć możliwość nadania/odebrania informacji.
  2. Łatwy dostęp mobilny
  3. Ergonomia i elastycznosc
Przykładowe systemy wspomagania pracy grupowej

Doskonałe źródło na temat systemów zarządzania projektami: http://www.4pm.pl/

Doskonałe porównanie systemów zarządzania projektami oraz systemów groupware: http://www.4pm.pl/upload/soft/

dotProject jest w pełni darmową aplikacją, opartą o stronę WWW, służącą do zarządzania projektami online. Jest to rozwiązanie bazujące na technologii klient-serwer, a więc aby mieć dostęp do informacji wystarczy przeglądarka internetowa i połączenie sieciowe do serwera, na którym znajduje się aplikacja. Może to być zarówno komercyjny serwer WWW w Internecie, jak i wewnętrzny serwer firmy. Ważne jest aby miał on obsługę języka PHP oraz bazy danych MySQL. http://www.dotproject.net

Aplikacja serwerowa, która wymaga dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową. Zawiera następujące moduły: Strona główna, Kalendarz, książka adresowa, Dziennik, Menadżer projektów, Zasoby, Timesheet, Menadżer plików, Forum. Aplikacja charakteryzuje się przyjaznym i czytelnym interfejsem, intuicyjną obsługą, bogatą ilością możliwości, a moduły ściśle ze sobą współpracują, ponadto aplikacja posiada zaawansowane możliwość ustalania praw dostępu do wszelkich wprowadzanych danych. Pomimo drobnych niedoskonałości związanych z zarządzaniem projektami, Egroupware jest bardzo dobrym narzędziem usprawniającym prace w grupie oraz organizacje czasu. Aplikacja dostępna w polskiej wersji językowej. http://www.egroupware.org/Home?lang=pl

OpenProj jest kompletną aplikacją przeznaczoną do zarządzania projektami. Użytkownik ma możliwość dodawania zadań, edytowania ich na wykresie Gantt'a, dodawania zasobów i wiele innych. Interfejs oraz pewne funkcje posiadają podobne działanie do MS Project. Aplikacja w języku angielskim. http://www.openproj.org

Aplikacja serwerowa, która wymaga dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową. Zawiera następujące moduły: Projekty (możliwość tworzenia w projekcie zadań i dyskusji, przypisywania użytkowników, dodawania plików oraz tworzenia notatek), Klienci, Raport, Wyszukiwarkę po słowach kluczowych, Kalendarz. Pomimo ograniczonej ilości funkcji, aplikacja charakteryzuje się czytelnym interfejsem i jest prosta w obsłudze. Dostępna w polskiej wersji językowej. http://www.php-collab.org

Programy z serii Planista stanowią wygodne narzędzie służące do planowania i zarządzania budowami. Programy z tej serii występują w czterech wersjach. Wersja uproszczona nosi nazwę Planista-Harmonogram, wersja podstawowa nosi nazwę Planista 6.5,  wersja poszerzona o dodatkowy moduł przeznaczony do planowania prac liniowych nosi nazwę Planista PLUS i wersja oparta na bazie danych nosi nazwę Planista BD 2008. http://www.planista.com.pl

System DokuWiki – recenzja podstawowych funkcjonalności - [[http://www.dokuwiki.org/dokuwiki]]
 • DokuWiki - Wprowadzanie

DokuWiki jest zgodnym ze standardami, prostym w użyciu systemem Wiki, adresowanych przede wszystkim do tworzenia dokumentacji w jakiejkolwiek formie. DokuWiki jest adresowane do zespołów programistów, grup roboczych i małych firm. Dzięki prostej ale potężnej składni, która sprawia, że pliki z danymi - datafiles pozostają czytelne poza Wiki, co ułatwia tworzenie zorganizowanego tekstów. Wszystkie dane są przechowywane w plikach tekstowych - baza danych nie jest wymagana.

 • DokuWiki - Recenzja funkcjonalności
 1. Edycja tekstu - Strona, Szablon, Przestrzeń nazw
  Opis:
  DokuWiki jest zbiorem treści najróżniejszego rodzaju. Podstawową „cegiełką” niosącą treść jest strona Strona – Page. Strona jest głównym elementem DokuWiki. Pierwszy nagłówek jest traktowany jako tytuł strony. Podstawową funkcją Strony jest zawieranie linkiów i zdjęć, bardziej zaawansowane funkcje są dostępne i mogą one nadal być rozszerzone poprzez wtyczki. Układ strony określony jest nie tylko przez jej tekst, ale także przez Szablon - Template. Jeśli odpowiedni szablon nie jest zdefiniowany strona używa domyślnego szablonu dołączonego do DokuWiki. W DokuWiki, tworzenie stron wygląda jak w każdej innym sytemie Wiki. Wystarczy utworzyć link do nieistniejącej strony, a następnie kliknąć przycisk Utwórz na tej stronie. Edycja strony odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Edycja strony, chyba że strona jest tworzona. Przestrzeń Nazw - Namespace - „folder”, w którym znajdują się Strony. W DokuWiki można używać Przestrzeni Nazw do kategoryzowania stron. Przestrzenie Nazw tworzy się podobnie jak Strony - tworząc link gdzie nazwa Przestrzeni Nazw oddzielona jest od nazwy Strony dwukropkiem. Przestrzenie Nazw można zagnieżdżać rozdzielając ich nazwy w tworzonym linku dwukropkiem. Ciąg po ostatnim dwukropku będzie nazwą samej strony, podczas gdy wszystkie inne ciągi pomiędzy dwukropkami są nazwami Przestrzeni Nazw. Domyślnie zapisanie pustej strony powoduje jej usunięcie. Zapisanie samych czystych stron w danej Przestrzeni Nazw powoduje jej usunięcie. Zmienianie nazwy Przestrzeni Nazw, Stron polega na fizycznej zmianie nazwy folderu zawartego w strukturze danych DokuWiki na dysku twardym.
  Recenzja:
  Dodawanie treści w systemie DocuWiki jest intuicyjne, proste i skuteczne - rozpatrując jakikolwiek system pod kątem obsługi go przez ludzi z różnych dziedzin i stanowisk te trzy współczynniki są przeważające - system DocuWiki doskonale spełniałnia się jako system przechowywania i edycji kategoryzowanej treści. Problem jest jednak sposób zmiany nazwy Stron, Przestrzeni Nazw - nie można wymagać od każdego Użytkownika znajomości struktury DocuWiki na dysku, jakiekolwiek dopuszczenie Użytkownika do możliwości kasowania plików doprowadzi do katastrofy na skale całego projektu. Jest jednak wyjście w postaci pluginu PageMove - http://www.isection.co.uk/doku.php pozwalającego na automatyzacje powyżej opisanych działań oraz wykonywanie ich z poziomu sytemu DokuWiki.
 2. Edycja tekstu - Formatowanie treści
  Opis, Recenzja:
  Foramtowanie treści w DokuWiki jest realizowane przy pomocy wbudowanej składni umożliwiającej większość ze zbioru manipulacji na tekście jakich można sobie wyobrazić i zdecydowanie wyczerpuje potrzeby systemu zarządzania zasobami ludzkimi. W wypadku gdy wbudowane funkcje okażą się niewystarczające DocuWiki dostarcza kilkadziesiąt wtyczek dotyczących samej składni - http://www.dokuwiki.org/plugins?plugintype=1.
  Przykładowe funkcje manipulacji tekstem przy wykorzystaniu wbudowanej składni: - pogrubienie
  - pochylenie
  - podkreślenie i stałą szerokość tekstu
  - indeks dolny lub indeks górny
  - przekreślenie
  - akapity
  - hiperłącza
  - sekcje (tytuły)
  - wstawianie grafik, ich skalowanie oraz podłączanie ich pod hiperłącza
  - listy
  - tabele
  oraz wiele innych, z których bardzo przydatne jest obsługa „Pobieralnych sekcji kodu” - (Downloadable Code Blocks), które mogą być wykorzystane przy zapisywaniu bardzo ważnych informacji na dysku oraz obsługa RSS.
 3. Namespace Templates - Szablony przestrzeni nazw - szablony pozwalające zróżnicować wygląd dodawanych dokumentów (stron) w zależności od tego KTO oraz Z JAKIEJ GRUPY dokument dodał - funkcjonalność pozwalająca oszczędzić czas przy priorytetowaniu odczytania wiadomości, zaprzęgając do tej czynności podświadomość - strona o odcieniu czerwonym - autor: prezes, niebieskim - autor: kierownik.
 4. Strona-zmieniona, a Strona-stara wersja - Zróżnicowanie stron po względem kategorii zmian, dzieki czemu w przypadku prowadzenia projektów, drobne zmiany nie wymuszają przeglądania kilku wersji poprzednich, a jedynie informują o zmianie.
 5. Automatyczne blokowanie strony - funkcjonalność blokująca możliwość zmian strony - funkcjonalność nieprzeceniona w wypadku zamykania pewnych części projektów.
 6. Automatyczne zapisywanie szkicu strony - funkcjonalność blokująca możliwość utraty zmian właśnie zmienianej strony - funkcjonalność nieprzeceniona w wypadku edycji dużych stron.
 7. Funkcjonalności związane z mediami - obrazkami:
  - Wstawianie obrazków
  - Zmiana wielkości obrazków
  - Tworzenie linków z obrazków
  Wymienione funkcjonalności wyczerpują potrzeby sytemu wspomagania pracą grupową.
 8. Funkcjonalności związane z rejestracją i logowaniem.
  System logowania i rejestracji jest częścią DokuWiki i zapewnia możliwości takie jak:
  - Logowanie użytkowników poprzez wpisanie loginu i hasła. W przypadku stracenia hasła system wysyła wiadomość z przypomnieniem.
  - Rejestrowanie użytkowników (możliwość blokady rejestracji użytkowników) poprzez podanie loginu, hasła oraz adresu e-mail, na który w przypadku zapomnienia hasła zostanie wysłane nowe hasło.
  System kontroli dostępu do określonych stron jest bardzo rozbudowany i zapewnia wszechstronne możliwości konfiguracyjne. Cały system zarządzania dostępem do stron jest integralną częścią DokuWiki i zarządzany jest przez plugin User Managing Plugin umożliwiający dodawanie nowych użytkowników, edytowanie istniejących (włącznie z grupami, do których należą jak i usuwanie). Kontrola dostępu do stron oparta jest o zestaw list ACL - Access Control List. Restrykcje odnoszą się do stron lub przestrzeni nazw oraz istnieje siedem praw rządzących dostępem do danej strony lub przestrzeni nazw: none, read, edit, create, upload, delete i admin, gdzie każde prawo o wyższym statusie zawiera w sobie prawo o niższym, gdzie najniższe prawo to read, najwyższe delete. Nadając użytkownikom przynależność do grup oraz prawa dostępu do określonych stron lub przestrzeni nazw uzyskujemy wszelkie możliwe kombinacje restrykcji dotyczących zastrzegania dostępu do zasobów systemu, co również w pełni wystarcza systemowi wspomagania pracy grupowej.
  - Subskrypcje - funkcjonalność pozwalająca na informowanie użytkowników w postaci wiadomości e-mailowej o zmianach poszczególnych stron - funkcjonalność działająca, aczkolwiek kanał RSS jest dużo lepszym rozwiązaniem.
 9. Funkcjonalności związane z wymaganiami sprzętowymi i instalacją DokuWiki.
  DokuWiki jest systemem napisanym w języku PHP bez wykorzystania bazy danych. Koszt systemu sprzętoweg wystarczający do instalacji serwera WWW z obsługą PHP jest znikomy. Zakładając, że system zarządzania praca grupową ma służyć mniej niż 100 osobom koszty komercyjnego serwera zamykają się w 1000 zł rocznie. Instalacja następuje w sposób automatyczny poprzez kreator instalacji wbudowany w DokuWiki.
 10. Funkcjonalności związane z administracją.
  Zagadnienia związane z administracja systemem DokuWiki zamykają się w dziedzinach:
  - Zarządzanie listami ACL
  - Zarządzanie użytkownikami
  - Zarządzanie pluginami - Zarządzanie pluginami następuje poprzez użycie pluginu Plugin Manager będącego częścią DokuWiki i pozwala na listowanie zainstalowanych pluginów, włączanie i wyłączanie pluginów, instalacje nowych oraz aktualizację starych pluginów. System DokuWiki oparty na pluginach jest idealnym rozwiązaniem do budowy systemu dostosowanego do niestandardowej dla siebie pracy jako system wspomagania pracy grupowej.
  - Konfiguracja - Za pomocą pluginu Configuration Manager Plugin, administratorzy mogą zmieniać konfigurację DokuWiki (systemu opartego na plikach konf., a nie na bazie danych) przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Administratorzy mają w domyślnej wersji systemu około 70 ustawień podzielonych na 9 grup. Ustawienia te dotyczą zarówno wyglądu stron jak i zachowania się systemu w sytuacjach wyjątkowych, dodatkowo DokuWiki dostarcza 30 oficjalnych pluginów przeznaczonych dla administratora wspomagających w zarządzaniu systemem.
 11. Funkcjonalności związane z dostosowywaniem systemu DokuWiki do indywidualnych potrzeb.
  - DokuWiki daje do dyspozycji około 600 oficjalnie wspieranych pluginów, gdzie instalacja polega na wypakowaniu pluginu do odpowiedniego katalogu, a zarządzanie nimi odbywa się w sposob automatyczny za pomocą przeznaczonemu ku temu pluginowi.
  - DokuWiki dostarcza około 70 tematów-szablonów wyglądu systemu oraz dostarcza kilkanaście pluginów przeznaczonych do zmian wyglądu systemu co definitywnie rozwiązują kwestie wyglądu systemu.
  - DokuWiki jest systemem przetłumaczonym w 100% na około 25 języków w tym na język polski.
  - DokuWiki jest systemem otwartym (open source) nastawionym na rozwój przez użytkowników-administratorów-programistów i dostarcza pokaźną dokumentacje usprawniającą ingerencje w kod systemu http://www.dokuwiki.org/development.

Funkcjonalności systemu DokuWiki najlepiej prezentuje serwis WikiMatrix - zajmujący się prezentacja systemów typu Wiki oraz porównywaniu ich: http://www.wikimatrix.org/show/DokuWiki

 • Identyfikacja kwestii związanych ze dostosowaniem DokuWiki do wymagań systemu wspomagania pracy grupowej.
 1. Sprawienie, że DokuWiki będzie pełnoprawnym systemem wspomagającym zarządzanie grupą ludzi (wdrożenie jak najwięcej funkcjonalności wymienionych w części poświęconej analizie potrzeb tego typu systemów) może nastąpić na trzy sposoby lub ich kombinacje:
  1. Integracja z systemami istniejącymi.
   W tym względzie integracja z systemem zarządzania grupą - activeCollab jest wykonywana przez plugin ac plugin http://www.dokuwiki.org/plugin%3Aac, który jest w stanie dołączyć do każdego zadania w każdym projekcie w activeCollab'ie tzw. ticket, który prowadzi do odpowiedniej strony w DokuWiki - rozdziela system na część dotyczącą zarządzania projektami (activeCollab) oraz część przechowującą zasoby wiedzy (Dokuwiki).
  2. Instalacja pluginów.
   DokuWiki dostarcza wiele pluginów pozwalających częściowo rozwiązać braki w funkcjonalności DokuWiki w kontekście systemu zarządzania pracą grupową. Zgodnie z analizą dokonaną w punkcie Identyfikacja potrzeb użytkownika – cele pluginy rozwiązujące kwestie zarządzania grupą to:
   1. Doodle Plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:doodle - Plugin pozwala na zautomatyzowanie procesu dokonywania decyzji na podstawie ilości wyborów przez użytkowników spośród skończonej ilości możliwości. Funkcjonalność tego pluginu w kontekście systemu zarządzania grupą jest konieczna, ale plugin dostarczając jako wynik swojego działania jedynie tabelkę z polem liczącym sumę odpowiedzi użytkowników (gdzie plugin nie dostarcza możliwości głosowania na wiele możliwości) jest zdecydowanie niewystarczający.
   2. Diagram plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:diagram, ditta plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:ditaa - Pluginy dostarczają funkcjonalność budowy nawet skomplikowanych drzew i grafów na podstawie kodu ASCII http://nikita.melnichenko.name/projects/dokuwiki-diagram/example1.php, jednakże w kontekście potrzeby budowy wykresu Gantta jest zdecydowanie niewystarczający.
   3. Chat plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:chat - Plugin dostarczający nieprzecenialną funkcjonalność chatu. Niestety projekt pluginu upadł.
   4. gCalendar plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:gcalendar#patched_versionmix_of_ahmet_20070107_and_original_20061219 - Plugin budując kalendarz z odpowiednio spreparowanej stron DokuWiki. Niestety projekt nierozwijany, a funkcjonalność, którą dostarcza można nazwać parserem strony do 'wyglądu kalendarza', wykorzystanie tego pluginu jako kalendarza np. projektu może spowodować, że funkcjonalności związane z delegowaniem zadań pochodzące od innych pluginów będą musiały być pisane od nowa.
   5. gChart http://www.dokuwiki.org/plugin:gchart - Plugin dostarczający funkcjonalność polegającą na możliwości budowania wykresów na podstawie API opracowanego przez Google - plugin przydatny, aczkolwiek do wykresu Gantta niewystarczający.
   6. pchart plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:pchart - Plugin dostarczający funkcjonalność polegającą na możliwości budowania wykresów na odpowiedniej składnie - plugin przydatny, aczkolwiek do wykresu Gantta niewystarczający.
   7. iCal http://www.dokuwiki.org/plugin:ical - Plugin budujący zdarzenie (*.PNG) na podstawie odpowiedniej składni na stronie DokuWiki przy wykorzystaniu klasy php iCal. Plugin bardzo dobry i przydatny przy założeniu, że wykorzystujemy do budowy kalendarza projektu klasę iCal.
   8. ICQ Plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:icq - Plugin wyświetlający status użytkownika w sieci ICQ. Funkcjonalność bardzo potrzebna jeśli wykorzystywany domyślnie jest komunikator (np. Miranda) oparty na protokole ICQ. Jednakże dużo lepszym rozwiązaniem byłby system komunikacyjny z centralnym archiwum rozmów zintegrowanym z DokuWiki.
   9. jQuery http://www.dokuwiki.org/plugin:jquery - Plugin dostarczający możliwość pisania skryptów JavaScript wykorzystujących framework jQuery, który sam w sobie dostarcz mnóstwo funkcjonalności i możliwości.
   10. Task Plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:task - Plugin integrujący bardzo proste narzędzie do zarządzania zadaniami. Każde zadanie opisywane jest trzema parametrami - wykonawca, czas zakończenia i priorytet. Narzędzie do obsługi zadań jest niezbędne w systemie zarządzania grupą, aczkolwiek funkcjonalności, które dostarcza Task plugin są jedynie wierzchołkiem góry lodowej, a plugin jedynie daje pogląd na to co w systemie zarządzania pracą grupową jest niezbędne.
   11. Timeline plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:timeline - Plugin pozwalający w sposób graficzny przedstawić linię czasu i zaznaczyć na niej określone odpowiednią składnia zdarzenia. Plugin dostarcza funkcjonalność niezbędną, jednakże rozdzielczość wykresu co do dnia jest niewystarczająca oraz pozostaje nierozwiązana kwestia połączenia wykresu z kalendarzem projektu.
   12. WikiCalendar plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:wikicalendar - Plugin implementujący prosty kalendarz gdzie każdy dzień to jedna strona w DokuWiki.
   13. Tag plugin http://www.dokuwiki.org/plugin:tag - Plugin pozwala dodać do każdej strony listę tagów za pomocą, której można przejść o poziom wyżej w kategoryzacji stron ponad strukturę drzewiastą pochodzącą od DokuWiki.
  3. Ingerencja w kod systemu DokuWiki lub/i pluginów lub/i systemów z DokuWiki zintegrowanych.

DokuWiki jest systemem open sorce i dostarcza narzędzi, pomoc społeczności, oraz dokumentację potrzebną do zmian kodu. Jeśli chodzi o zmianę kodu systemów zintegrowanych z DokuWiki to sięgając do http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_software widzimy, że systemów do zarządzania projektami typu open source jest niewiele, gdzie najbardziej interesujące pod względem korzystania z podobnych do DokuWiki technologii oraz funkcjonalności oraz otwartej licencji to; egroupware http://www.egroupware.org/Home, dotproject http://www.dotproject.net/.

Podsumowanie

Dostosowanie DokuWiki do pracy jako system wspomagania współpracy grupowej jest zadaniem trudnym. Pluginy pisane pod DokuWiki są przede wszystkim pisane przez programistów pragnących ułatwić sobie pewne rutynowe czynności, przez pluginy nie są po żadnym względem wystarczające jeśli chodzi o zapewnienie funkcjonalności systemu wspomagania współpracy grupowej. Chcąc doprowadzić funkcjonalnościowo DokuWiki (nie wiążąc DokuWiki z żadnym innym systemem) do stanu w którym mógłby stanowić taki system współpracy grupowej jest zadaniem, do którego należy podjeść z odpowiednią wiedzą, zaplanować strukturę najważniejszych kwestii (kalendarz, harmonogram, zarządzanie projektami i zadaniami, wykres Gantta…) i stworzyć ją od nowa. Dostępne pluginy ze względu na swój 'jednostkowy i autonomiczny' charakter zapewniają jedynie kroplę w morzu potrzeb.
Bardziej realnym zadaniem jest połączenie funkcjonalności DokuWiki jako systemu reprezentującego wiedzę z funkcjonalnościami dotprojeckta jako systemu zarządzania projektami oraz darmowych for internetowych (phpbb) http://www.phpbb.pl/ i otwartych systemów komunikacyjnych (jabber, Miranda)http://www.miranda-im.pl/ jako platformy komunikacyjnej dla użytkowników. Zadanie tego typu również nie byłoby proste, ani trywialne, ale praca skupiła by się nie na tworzeniu istniejących funkcjonalności, a na połączeniu bardzo dobrych systemów przy pomocy listy użytkowników (mówiąc najbardziej ogólnie), a jak mówi staropolskie przysłowie: „Dobry programista tworzy dobry kod, bardzo dobry programista bierze dobry kod i sprawia, że staje się kodem bardzo dobrym”.

Sprawozdanie

Prezentacja

Materiały

pl/miw/2009/miw09_wiki_gwp.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0