Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:2009:miw09_xtt_clips [2009/08/25 21:43]
jsi08
pl:miw:2009:miw09_xtt_clips [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +~~ODT~~
 ====== MIW 2009 XTT_CLIPS ====== ====== MIW 2009 XTT_CLIPS ======
   *Zrealizował:​ [[mfabia@student.agh.edu.pl|Maciej Fabia]] (4RI)   *Zrealizował:​ [[mfabia@student.agh.edu.pl|Maciej Fabia]] (4RI)
Linia 9: Linia 10:
  
 ====== Sprawozdanie ====== ====== Sprawozdanie ======
-===== Przykłady systemów ekspertowych w CLIPS =====+===== 1. Przykłady systemów ekspertowych w CLIPS =====
 Aby uruchomić program w CLIPS, należy: Aby uruchomić program w CLIPS, należy:
   - otworzyć plik z rozszerzeniem "​clp",​   - otworzyć plik z rozszerzeniem "​clp",​
Linia 17: Linia 18:
 Jeśli uruchamiamy program ponownie, musimy wyczyścić listę faktów poleceniem Execution->​Reset. Jeśli uruchamiamy program ponownie, musimy wyczyścić listę faktów poleceniem Execution->​Reset.
  
-==== Prosty system wybierający metodę leczenia ====+==== 1.1. Prosty system wybierający metodę leczenia ====
  
 === Przeznaczenie === === Przeznaczenie ===
Linia 164: Linia 165:
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Automotive Expert System ====+==== 1.2. Automotive Expert System ====
  
 === Przeznaczenie === === Przeznaczenie ===
Linia 191: Linia 192:
  
 W systemie zmodyfikowano priorytety reguł: W systemie zmodyfikowano priorytety reguł:
-  * podwyższony priorytet //​normal-engine-state-conclusions//​ i //​unsatisfactory-engine-state-conclusions//​ - +  * podwyższony priorytet //​normal-engine-state-conclusions//​ i //​unsatisfactory-engine-state-conclusions//​ - zapewniają wstawienie faktów związanych ze stanem silnika przed dalszą pracą,
-zapewniają wstawienie faktów związanych ze stanem silnika przed dalszą pracą,+
   * podwyższony priorytet //​system-banner//​ - wypisuje powitalny banner po uruchomieniu,​   * podwyższony priorytet //​system-banner//​ - wypisuje powitalny banner po uruchomieniu,​
   * podwyższony priorytet //​print-repair//​ - wypisuje po zakończeniu diagnostyki,​ co musimy naprawić,   * podwyższony priorytet //​print-repair//​ - wypisuje po zakończeniu diagnostyki,​ co musimy naprawić,
Linia 391: Linia 391:
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Animal Identification Expert System ====+==== 1.3. Animal Identification Expert System ====
  
 === Przeznaczenie === === Przeznaczenie ===
Linia 429: Linia 429:
 === Kod programu (tylko silnik) === === Kod programu (tylko silnik) ===
 <​code>​ <​code>​
-;;;​====================================================== 
-;;;   ​Animal Identification Expert System 
-;;; 
-;;;     A simple expert system which attempts to identify 
-;;;     an animal based on its characteristics. 
-;;;     The knowledge base in this example is a  
-;;;     ​collection of facts which represent backward 
-;;;     ​chaining rules. CLIPS forward chaining rules are 
-;;;     then used to simulate a backward chaining inference 
-;;;     ​engine. 
-;;; 
-;;;     CLIPS Version 6.0 Example 
-;;;  
-;;;     To execute, merely load, reset, and run. 
-;;;     ​Answer questions yes or no. 
-;;;​====================================================== 
- 
-;;;​*************************** 
-;;;* DEFTEMPLATE DEFINITIONS * 
-;;;​*************************** 
  
 (deftemplate rule  (deftemplate rule 
Linia 524: Linia 504:
 </​code>​ </​code>​
  
-===== Modele ARD systemów w języku CLIPS =====+===== 2. Modele ARD i XTT przykładów ​=====
  
-Wykonałem schematy ARD systemów [[#​Automotive Expert System]] i [[#Animal Identification Expert System]] na podstawie +Wykonałem schematy ARD oraz XTT systemów [[#​Automotive Expert System]] i [[#Animal Identification Expert System]] na podstawie [[hekate:​hekate_case_thermostat|termostatu]] i [[hekate:​ardplus|opisu teoretycznego]]. 
-[[hekate:​hekate_case_thermostat|termostatu]] i [[hekate:​ardplus|opisu teoretycznego]].\\ +Korzystałem z narzędzi [[hekate:​varda|VARDA]] oraz [[hekate:​hqed|HQEd]].
-Korzystałem z narzędzia [[hekate:​varda|VARDA]].+
  
 ==== Automotive Expert System ==== ==== Automotive Expert System ====
Linia 537: Linia 516:
 === Schemat TPH === === Schemat TPH ===
 {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-tph.png|schemat TPH}} {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-tph.png|schemat TPH}}
 +
 +=== Schemat XTT ===
 +{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-xtt.png|schemat XTT}}
  
 ==== Animal Identification Expert System ==== ==== Animal Identification Expert System ====
  
-Ze względu na duże rozmiary schematy są na podstronie [[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​projekt|Dodatkowe materiały]].+Ze względu na duże rozmiary schematy są na podstronie [[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​projekt|dodatkowa dokumentacja]]. 
 + 
 +==== Wnioski ==== 
 +Na schematach ARD widać, że poszukiwana wartość zależy bezpośrednio od dużej liczby atrybutów.  
 +Tymczasem w obu systemach dominują reguły o niewielkiej liczbie argumentów - np. system rozpoznawania  
 +zwierząt korzysta z reguł maksymalnie dwuargumentowych. 
 + 
 +Dzieje się tak, ponieważ prawie każda reguła  
 +służąca do szukania wartości finalnego atrybutu ma inny zestaw argumentów (atrybutów). Gdyby wszystkie  
 +reguły dawały się podzielić na kilka takich grup, że w każdej mielibyśmy (prawie) ten sam zestaw  
 +atrybutów odpowiednio po lewej (warunkowej) i prawej stronie, otrzymane schematy ARD 
 +byłyby znacznie prostsze.  
 + 
 +===== 3. Termostat w CLIPS ===== 
 +Stworzyłem model termostatu w języku CLIPS zgodnie z [[hekate:​hekate_case_thermostat]].  
 + 
 +==== Opis programu ==== 
 +  * Program korzysta z funkcji zapewniających pobranie i walidację danych 
 +    * //​ask-question//​ sprawdza, czy odpowiedź znajduje się na liście dozwolonych odpowiedzi i ewentualnie ponawia pytanie 
 +    * //​ask-number//​ sprawdza, czy podana liczba mieści się w wymaganym przedziale,​ 
 +  * pierwsze trzy reguły pobierają tylko dane od użytkownika,​ 
 +  * pozostałe reguły są odpowiednikami [[hekate:​hekate_case_thermostat#​Original Rules|opisów słownych]],​ 
 +  * aby porównać liczby (lub użyć dowolnej funkcji zwracającej wartości true/false) w części warunkowej reguły, konieczne było zastosowanie słowa kluczowego //test//. Do testu na pojedynczym polu dopasowywanego faktu można też użyć składni wykorzystującej znaki "​**&​**"​ i "​**:​**"​. 
 + 
 +==== Uruchamianie ==== 
 + 
 +Aby uruchomić program, należy otworzyć plik //​therm-clips.clp//​ w środowisku CLIPS, wybrać z menu  
 +Buffer->​Load Buffer, a następnie Execution->​Run. Po podaniu miesiąca, dnia tygodnia i godziny zostanie  
 +wyświetlona odpowiednia temperatura. Jeśli chcemy dodatkowo śledzić dodawanie wszystkich faktów podczas  
 +wykonywania,​ przed poleceniem Run należy wpisać w konsoli ''​(watch facts)''​. 
 + 
 +==== Kod programu ==== 
 + 
 +<​code>​ 
 +;;;​************************************** 
 +;;;​Termostat 
 +;;;Maciej Fabia, MIW 2009 
 +;;;​************************************** 
 + 
 +;;​**************** 
 +;;* DEFFUNCTIONS * 
 +;;​**************** 
 + 
 +(deffunction ask-question (?question $?​allowed-values) 
 +   ​(printout t ?​question) 
 +   (bind ?answer (read)) 
 +   (if (lexemep ?answer)  
 +       then (bind ?answer (lowcase ?​answer))) 
 +   ​(while (not (member ?answer ?​allowed-values)) do 
 +      (printout t ?​question) 
 +      (bind ?answer (read)) 
 +      (if (lexemep ?answer)  
 +          then (bind ?answer (lowcase ?​answer)))) 
 +   ?​answer) 
 + 
 +(deffunction ask-number (?question ?​lower-limit ?​upper-limit) 
 +   ​(printout t ?​question) 
 +   (bind ?answer (read)) 
 +   ​(while (not (and (integerp ?answer) (>= ?answer ?​lower-limit) (<= ?answer ?​upper-limit))) do 
 +      (printout t ?​question) 
 +      (bind ?answer (read))) 
 +   ?​answer) 
 + 
 +;;​************ 
 +;;* RULES    * 
 +;;​************ 
 + 
 +(defrule ask-month 
 +   (not (month ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (month (ask-number "Podaj miesiac, liczba 1-12: " 1 12)))) 
 + 
 +(defrule ask-day 
 +   (not (day ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (day (ask-question "Podaj dzien, mon/​tue/​wed/​thu/​fri/​sat/​san:​ " mon tue wed thu fri sat  
 + 
 +sun)))) 
 + 
 +(defrule ask-hour 
 +   (not (hour ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (hour (ask-number "Podaj godzine, liczba 0-23: " 0 23)))) 
 + 
 +(defrule season-is-winter 
 +   ​(month 1|2|12) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season winter))) 
 + 
 +(defrule season-is-spring 
 +   ​(month 3|4|5) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season spring))) 
 + 
 +(defrule season-is-summer 
 +   ​(month 6|7|8) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season summer))) 
 + 
 +(defrule season-is-fall 
 +   ​(month 9|10|11) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season fall))) 
 + 
 +(defrule today-is-workday 
 +   (day mon|tue|wed|thu|fri) 
 +   (not (today ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (today workday))) 
 + 
 +(defrule today-is-weekend 
 +   (day sat|sun) 
 +   (not (today ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (today weekend))) 
 + 
 +(defrule business-hours 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today workday) 
 +   (hour ?hour) 
 +   (test (and (>= ?hour 9) (<= ?hour 17))) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours yes))) 
 + 
 +(defrule not-business-hours-too-early 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today workday) 
 +   (hour ?hour) 
 +   (test (< ?hour 9)) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours no))) 
 + 
 +(defrule not-business-hours-too-late 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today workday) 
 +   (hour ?hour) 
 +   (test (> ?hour 17)) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours no))) 
 + 
 +(defrule not-business-hours-weekend 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today weekend) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours no))) 
 + 
 +(defrule summer-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season summer) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 27))) 
 + 
 +(defrule summer-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season summer) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 24))) 
 + 
 +(defrule spring-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season spring) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 15))) 
 + 
 +(defrule spring-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season spring) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 20))) 
 + 
 +(defrule winter-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season winter) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 14))) 
 + 
 +(defrule winter-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season winter) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 18))) 
 + 
 +(defrule fall-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season fall) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 16))) 
 + 
 +(defrule fall-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season fall) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 20))) 
 + 
 +(defrule Answer 
 +   ​(setting ?setting) 
 +=> 
 +   ​(printout t "Set thermostat to " ?setting " degrees"​ crlf)) 
 + 
 +</​code>​
  
 ====== Spotkania ====== ====== Spotkania ======
 [[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​spotkania|Notatki ze spotkań projektowych]] [[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​spotkania|Notatki ze spotkań projektowych]]
 +
 +====== Projekt ======
 +[[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​projekt|Dodatkowa dokumentacja]] - schematy ARD, TPH i XTT systemu identyfikującego zwierzęta. Przeniesione ze względu na duże rozmiary.
  
 ====== Materiały ====== ====== Materiały ======
 +Kopie lokalne programów CLIPS mają zmienione rozszerzenia z ''​clp''​ na ''​txt''​.
 +  * [[http://​clipsrules.sourceforge.net/​OnlineDocs.html|Dokumentacja on-line CLIPS-a]], dla początkujących polecam //User Guide//
 +  * [[http://​www.cis.ysu.edu/​~john/​824/​examples/​EMH7.txt|System wybierający metodę leczenia]], {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​emh7.txt|kopia lokalna}}
 +  * {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto.txt|Automotive Expert System:}}, {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-model.pl|źródło VARDA}}, {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​car_expert_hml.txt|źródło HQEd 6_8}},​{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​car-expert.xttml|źródło HQEd 5_6}}
 +  * {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​animal.txt|Rozpoznawanie zwierząt}},​ {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​anim-model.pl|źródło VARDA}}, {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​anim_hml.txt|źródło HQEd 6_8}},​{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​anim.xttml|źródło HQEd 5_6}}
 +  * {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​therm_clips.txt|Termostat w CLIPS}}
pl/miw/2009/miw09_xtt_clips.1251229395.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0