To jest stara wersja strony!


Hekate test drive

Grupa:

Cel projektu

Celem projektu jest przetestowania działania aplikacji wchodzących w skład systemu Hekate. Testowanie ma obejmować zarówno ogólne uwagi na temat programów jak i ewentualne błędy jakie mogą powstać przy tworzeniu reguł biznesowych.

Do testów wykorzystaliśmy następujące przykłady:

 1. Cash point bankomat

Scenariusz testowy

 1. Varda: sprawdzenie poprawności graficznej reprezentacji modelu ARD i XTT (sar, shi, hic, tic, sxt, pxt)
 2. Varda: utworzenie xml'a
 3. HJeD: refaktoring atrybutów
 4. HJeD: zapisanie w formacie Prolog'a i Xml
 5. Varda: sprawdzenie poprawności wygenerowanych plików zgodnie z krokiem 1.
 6. Varda: generacja xtt

Varda

 1. Brak komend do rozwinięcia drzewa ARD, po tym jak użyje się już komend zwijających model (hic. i tic.).

HJEd

 1. Podczas używania kontrolki „increase nodes distance' dla TPH gałęzie drzewa cały czas zmieniają stronę po której się znajdują względem swoich poprzedników, całkiem jak przy użyciu 'Tree Layout'.
 2. Brak opcji cofania operacji przy refactoringu atrybutów.

HQED

HeART

Wnioski z testów

 • Brak aplikacji wspomagającej interaktywnie proces tworzenia modelu ARD. Można co prawda zapisać wszystko w czytelnym formacie Prologa, ale brak jest tutaj tej graficznej wizualizacji która pojawia się na stronach wiki opisujących przypadki testowe (w sekcji Directed Conceptual Design). Wizualizacje te można przeprowadzić dopiero po utworzeniu modelu, co nie pomaga w samym procesie tworzenia.
pl/miw/2009/piw09_hades_2.1245105167.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0