Przykład zapisu w RDF

Zdanie

Janek jest twórcą dokumentu http://www.dokumenty.org/dokument1

przedstawia nastepujący graf RDF:

:pl:miw:miw08_ard_rdf:rdf:2.gif

natomiast w XMLu wygląda następująco:

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:DC="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:vCard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#">
 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.tworcy.org#janek">
   <vCard:FN>Jan Kowalski</vCard:FN>
   <vCard:ROLE>Webmaster</vCard:ROLE>
  </rdf:Description>
 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.dokumenty.org/dokument1">
   <DC:language>pl</DC:language>
   <DC:creator resource="http://www.tworcy.org/janek"/>
  </rdf:Description>
 
</rdf:RDF>

Podmiot Użyte są w nim predykaty pochodzące z ”biblioteki” Dublin Core (słownictwo zdefiniowane do opisu metadanych różnych dokumentów - w szczególności bibliotecznych: daty utworzenia, autora itp.) oraz zapisu wirtualnych wizytówek (vCard) w RDF. Jest to oznaczone w korzeniu dokumentu (którym jest zawsze znacznik rdf:RDF). Dzięki temu, że wszystkie predykaty w Dublin Core i vCard są zdefiniowane w swoich przestrzeniach nazw XML możemy zaznaczyć użycie tych przestrzeni w atrybutach węzła rdf:RDF i dalej w dokumencie odwoływać się do tych predykatów przez aliasy (zamiast za każdym razem przytaczać cały URI). Podmioty definiujemy znacznikiem rdf:Description z atrybutem rdf:about zawierającym URI zasobu. Zdania opisujące ten podmiot są zapisywane jako jego węzły potomne. Obiekty, które są jednocześnie zasobami zapisujemy w postaci węzła skróconego z URI tego zasobu umieszczonym w atrybucie rdf:resource.

Powrót

pl/miw/miw08_ard_rdf/rdf/rdfexample.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0