Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_gefardxtt_2 [2008/09/17 23:50]
miw
pl:miw:miw08_gefardxtt_2 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Opis ====== ====== Opis ======
 +__**Projekt zakończony**__
 +
 Szybura Bartek <​b.szybura@interia.pl>​ Szybura Bartek <​b.szybura@interia.pl>​
  
Linia 10: Linia 12:
 output:\\ \\ output:\\ \\
 Feasibility study, a description how to create such editors with GEF, a prototype editor MS Thesis regarding GEF: Interfejs graficzny do budowy aplikacji komponentowych zapewniający weryfikację semantyczną,​ ARD+ Editor requirements \\ Feasibility study, a description how to create such editors with GEF, a prototype editor MS Thesis regarding GEF: Interfejs graficzny do budowy aplikacji komponentowych zapewniający weryfikację semantyczną,​ ARD+ Editor requirements \\
- 
-====== Spotkania ====== 
- 
- 
-===== 080304 ===== 
- 
- 
-===== 080311 ===== 
- 
-  * Praca magisterska “Interfejs graficzny do budowy aplikacji kompnentowych zapewniający weryfikację semantyczną”. Autorzy: Maciej Kwiecień, Jan Rachwalik-przeglądnięcie. 
-  * Instalcja wszystkich potrzebnych pluginów do GEF-a. 
-  * Przeczytanie bibliografii znajdującej się na stronie ai.ia.agh.edu.pl na temat modelu XTT. 
- 
-===== 080401 ===== 
-  * model, można użyć XTTML2.0 -> to co w hqed 
-  * [[hekate:​hqed|edytor XTT]]  [[hekate:​varda]] 
-  * uproszczony model XTT 
-  ​ 
-  * wykonanie tutoriali dotyczących GEF-u, DRAW2D, GMF, 
- 
- 
- 
- 
-===== 080422 ===== 
-  * XSD 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== 080429 ===== 
-  * EMF->​GMF->​GEF 
-  * [[hekate:​hekate_markup_language]] 
- 
-  * Stwotrzenie prostego edytora biblioteki (książki, pisarz) 
-    * stworzenie modelu za pomocą "​rose"​ 
-    * stworzenie modelu za pomocą "​annotated java" 
-    * stworzenie modelu za pomocą xml schema (xsd) 
- 
-  * Próba stowrzenie modelu XTT (predykat) w zapisie XSD (XMLSchema):​ 
- 
-<code xml> 
-<?xml version="​1.0"?>​ 
-<​xs:​schema xmlns:​xs="​http://​www.w3.org/​2001/​XMLSchema"​ 
-targetNamespace="​http://​www.w3schools.com"​ 
-xmlns="​http://​www.w3schools.com"​ 
-elementFormDefualt="​qualified">​ 
- 
-<​xsd:​element name="​(?​)">​ 
- <​xsd:​complexType>​ 
- <​xsd:​sequence>​ 
- <​xsd:​extension base="​xs:​string">​ 
- <​xsd:​attribute name="​title_?"​ type="​xsd:​string">​ 
- </​xsd:​extension>​  
- <​xsd:​extension base="​xs:​string">​ 
- <​xsd:​attribute name="​title_="​ type="​xsd:​string">​ 
- </​xsd:​extension>​ 
- <​xsd:​extension base="​xs:​string">​ 
- <​xsd:​attribute name="​title_operation"​ type="​xsd:​string">​ 
- </​xsd:​extension>​ 
- <​xsd:​element name="​inside"​ minOccurs="​1"​ maxOccurs="​unbound">​ 
- <​xsd:​sequence>​ 
- <​xsd:​element name="​in"​ type="​xsd:​string">​  
- <​xsd:​element name="​="​ type="​xsd:​string">​  
- <​xsd:​element name="​opearation"​ type="​xsd:​string">​  
- </​xsd:​sequence>​ 
- </​xsd:​element>​ 
- </​xsd:​sequence>​ 
- <​xsd:​complexTyp>​ 
-</​xsd:​element>​ 
-</​code>​ 
- 
-  * Dalsze prace nad wykonaniem edytora XTT w EMF (Eclipse). 
- 
-===== 080527 ===== 
-  * połaczenia 
-  * prototyp edytora zg. z w.w. xsd 
  
 ====== Projekt ====== ====== Projekt ======
- +[[pl:​miw:​miw08_gefardxtt_2:​spotkania]]
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 ====== Sprawozdanie ====== ====== Sprawozdanie ======
pl/miw/miw08_gefardxtt_2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0