Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_adv [2008/09/30 06:18]
miw
pl:miw:miw08_prolog_adv [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 483: Linia 483:
  
 Wszystkie numeryczne wielkości są domyślnie zamieniane na liczby wymierne przez użycie predykatu ''​rationalize/​1''​ i arytmetyka liczb wymiernych jest stosowana w rozwiązywaniu zadań programowania liniowego. W bieżącej implementacji modułu ''​simplex''​ wszystkie zmienne są domyślnie nieujemne. ​ Wszystkie numeryczne wielkości są domyślnie zamieniane na liczby wymierne przez użycie predykatu ''​rationalize/​1''​ i arytmetyka liczb wymiernych jest stosowana w rozwiązywaniu zadań programowania liniowego. W bieżącej implementacji modułu ''​simplex''​ wszystkie zmienne są domyślnie nieujemne. ​
 +
  
  
Linia 516: Linia 517:
 ====CHR==== ====CHR====
  
-Kiedy programista spotyka się z na tyle złożonymi i specyficznymi problemami, że istniejące w bibliotekach CLP ograniczenia są niewystarczające do stworzenia wydajnego i dobrze zoptymalizowanego programu, musi on zdefiniować od nowa lub zmodyfikować już istniejące ograniczenia jak i określić reguły ich przetwarzania. Umożliwia mu to język Constraint Handling Rules, ​ zaimplementowany w SWI-Prolog. Bazuje on na systemie CHR stworzonym w SICStus Prolog. Definiowanie nowych ograniczeń za pomocą CHR jest możliwe po załadowaniu biblioteki ''​chr''​+Kiedy programista spotyka się z na tyle złożonymi i specyficznymi problemami, że istniejące w bibliotekach CLP ograniczenia są niewystarczające do stworzenia wydajnego i dobrze zoptymalizowanego programu, musi on zdefiniować od nowa lub zmodyfikować już istniejące ograniczenia jak i określić reguły ich przetwarzania. Umożliwia mu to język Constraint Handling Rules, ​ zaimplementowany w SWI-Prolog. Bazuje on na systemie CHR stworzonym w SICStus Prolog. Definiowanie nowych ograniczeń za pomocą CHR jest możliwe po załadowaniu biblioteki ''​chr''​, dostępnej w SWI-Prolog od wersji 5.6.0:
  
 <​code ​ prolog>:​- use_module(library(chr)).</​code>​ <​code ​ prolog>:​- use_module(library(chr)).</​code>​
pl/miw/miw08_prolog_adv.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0