Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_java:interprolog [2008/05/26 01:16]
miw
pl:miw:miw08_prolog_java:interprolog [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 64: Linia 64:
 Okazuje się również, że nie należy podawać kropki na końcu wywołanego polecenia prologowego. Okazuje się również, że nie należy podawać kropki na końcu wywołanego polecenia prologowego.
  
-==== 2. Implementacja systemu eksperckiego ​car.pl. ====+==== 2. Implementacja systemu eksperckiego. ​==== 
 + 
 +<code java> 
 +import com.declarativa.interprolog.* ; 
 +import com.declarativa.interprolog.gui.SWISubprocessEngineWindow;​ 
 + 
 +public class CarInterProlog { 
 +  
 + public static void main(String [] args) { 
 + SWISubprocessEngine engine = new SWISubprocessEngine("​C:​\\Programme\\pl\\bin\\plcon.exe") ; 
 + SWISubprocessEngineWindow window ​new SWISubprocessEngineWindow(engine) ; 
 +  
 + engine.deterministicGoal("​[car]"​) ; 
 + engine.deterministicGoal("​start"​) ; 
 +
 +
 +</​code>​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== 3. Instrukcja uruchomienia systemu eksperckiego. ==== 
 + 
 +Opis uruchomienia kodu (z rozdziału 2): 
 +  - Powyższy kod należy skopiować np. do notatnika i zapisać go pod nazwą **CarInterProlog.java** oraz należy zmienić ścieżkę (w kodzie) do pliku uruchomieniowego prologu w konstruktorze SWISubprocessEngine() na ścieżkę na danej maszynie, jeżeli jest inna (czyli należy zmienić napis **C:​\\Programme\\pl\\bin\\plcon.exe**). 
 +  - Do tego samego katalogu w którym zapisaliśmy powyższy plik należy zapisać plik **car.pl** oraz **getyesno.pl** (pliki można poprać [[pl:​prolog:​prolog_lab:​prolog_lab_2#​cwiczenieprosty_system_ekspertowy|tutaj]]). 
 +  - Należy na konsoli wejść do katalogu, gdzie znajdują się pliki z naszymi programami. 
 +  - Należy wywołać następujące polecenie (w konsoli): **javac -cp INTERPROLOG_HOME\interprolog.jar CarJPL.java**,​ gdzie INTERPROLOG jest katalogiem, w którym znajduje się InterProlog (czyli np. C:​\Programy\interprolog212). 
 +  - Powyższy kod jest skompilowany i gotowy do uruchomienia. Aby go uruchomić należy w konsoli wywołać następujące polecenie: **java -cp INTERPROLOG_HOME\interprolog.jar;"​."​ CarInterProlog**,​ gdzie INTERPROLOG jest katalogiem, w którym znajduje się InterProlog (czyli np. C:​\Programy\interprolog212).
  
-==== 3. Instrukcja uruchomienia systemu eksperciego car.pl. ==== 
pl/miw/miw08_prolog_java/interprolog.1211757370.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0