Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_java [2008/06/02 13:36]
miw
pl:miw:miw08_prolog_java [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Opis ====== ====== Opis ======
 +__**Projekt zakończony**__
 +
 Piotr, Strzelczyk, <​pit.strzelec@gmail.com>​ Piotr, Strzelczyk, <​pit.strzelec@gmail.com>​
  
Linia 11: Linia 13:
  
 ====== Spotkania ====== ====== Spotkania ======
- +[[pl:miw:miw08_prolog_java:spotkania]]
-===== 08.03.04 ===== +
-  * zbieranie materiałów +
- +
- +
-===== 080318 ===== +
-  * selekcja (co odpada i //​dlaczego//​ -> np. brak dostępu do narzędzi) +
-  * klasyfikacjapodobieństwa i różnice -> klasy +
- +
- +
- +
- +
-===== 080401 ===== +
-  * próba zrobienia car, ew przerobienia istn. przykładów dla 2 środowisk?​ +
-  * dokładny opis uruchom kodu pod win i linux! prolog+jdk +
-  * pliki z kodem do pobrania z wiki ->​namespace +
- +
- +
-===== 080415 ===== +
-  * j.w. interprolog +
- +
- +
-===== 080429 ===== +
-  * jpl -> minihowto(helloworld) +
-  * tuprolog +
-  * porównujemyfunkcjonalnośc (czy taka sama/​inna?​),​ sposób implementacji funkcjonalności +
-  * synchronizacja?​ buforowanie?​ +
- +
- +
-===== 080527 ===== +
-  * skończyć z interprolog +
-  * nagłówki na stronach z przykładami +
-  * różnicedla programisty (jak tego uzyć), w architekturze (linkowanie,​instalacja,​uruchamianie) (jak to działa) +
- +
-===== 080603 ===== +
-  * uruchom na linuxie +
-  * instrukcje +
-  * beta...+
  
 ====== Projekt ====== ====== Projekt ======
Linia 494: Linia 459:
  
 Implementacja kodu została zamieszczona [[pl:​miw:​miw08_prolog_java:​tuProlog|tutaj]]. Implementacja kodu została zamieszczona [[pl:​miw:​miw08_prolog_java:​tuProlog|tutaj]].
 +
  
  
Linia 546: Linia 512:
  
 Pakiety InterPrologu:​ Pakiety InterPrologu:​
- * com.declarativa.interprolog - tu znajdują się główne metody integrujące prolog z javą +  ​* com.declarativa.interprolog - tu znajdują się główne metody integrujące prolog z javą 
- * com.declarativa.interprolog.gui - tu znajdują się wszystkie motody związane z obsługą i tworzeniem GUI +  * com.declarativa.interprolog.gui - tu znajdują się wszystkie motody związane z obsługą i tworzeniem GUI 
- * com.declarativa.interprolog.util - tu znajdują się metody związane z samą interakcją prolog <-> java +  * com.declarativa.interprolog.util - tu znajdują się metody związane z samą interakcją prolog <-> java 
- * com.xsb.interprolog - metody związane z obsługą XSB Prologu+  * com.xsb.interprolog - metody związane z obsługą XSB Prologu
  
 Pakiety JPL: Pakiety JPL:
- * jpl - tu znajdują się główne metody związane z integracją prologu z javą oraz metody i obiekty związane z interakcją prolog <-> java (interface wyższego poziomu) +  ​* jpl - tu znajdują się główne metody związane z integracją prologu z javą oraz metody i obiekty związane z interakcją prolog <-> java (interface wyższego poziomu) 
- * jpl.fli - tu znajdują się statyczne zmienne i metody niskiego poziomu i raczej żadko się z nich korzysta (z punktu widzenia przeciętnego programisty)+  * jpl.fli - tu znajdują się statyczne zmienne i metody niskiego poziomu i raczej żadko się z nich korzysta (z punktu widzenia przeciętnego programisty)
  
 ==== 5. Wnioski. ==== ==== 5. Wnioski. ====
pl/miw/miw08_prolog_java.1212406580.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0