Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_bprolog [2008/04/29 14:12]
miw utworzono
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_bprolog [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ===== BProlog ===== ===== BProlog =====
 +[[http://​www.probp.com/​publib/​xml.html | BProlog]]
 +
 +Struktura prologowa jest w postaci termu //​**xml([version,​ encoding],[ element(...)])**//​ oraz zagnieżdżonych w nim termów //​**element(Node_Name,​ [Value], [child_element])**//​.
 +<code prolog>
 +
 +xml( [version="​1.0",​ encoding="​utf-8",​ standalone="​no"​],​[
 + doctype( hml, system( "​hml.dtd"​ ) ),
 + element( hml,[],[
 + element( type_set,​[],​[] ),
 + element( attribute_set,​[],​[
 + element( att,​[name="​Thermostat",​ id="​att_0",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​Time",​ id="​att_1",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​Temperature",​ id="​att_2",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​Date",​ id="​att_3",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​Hour",​ id="​att_4",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​season",​ id="​att_5",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​operation",​ id="​att_6",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​thermostat_settings",​ id="​att_7",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​day",​ id="​att_8",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​month",​ id="​att_9",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​today",​ id="​att_10",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] ),
 + element( att,​[name="​hour",​ id="​att_11",​ value="​single",​ class="​ro"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property_set,​[],​[
 + element( property,​[id="​prp_0"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_0"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_1"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_1"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_2"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_2"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_1"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_3"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_2"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_4"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_3"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_4"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_5"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_6"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_5"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_3"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_4"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_6"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_5"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_6"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_7"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_7"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_8"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_5"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_9"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_6"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_10"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_3"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_11"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_4"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_12"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_8"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_9"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_10"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_13"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_9"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_14"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_8"​],​[] ),
 + element( attref,​[ref="​att_10"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_15"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_8"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_16"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_10"​],​[] )
 + ] ),
 + element( property,​[id="​prp_17"​],​[
 + element( attref,​[ref="​att_11"​],​[] )
 + ] )
 + ] ),
 + element( tph,[],[
 + element( trans,​[src="​prp_0",​ dst="​prp_1"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_1",​ dst="​prp_2"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_1",​ dst="​prp_3"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_2",​ dst="​prp_4"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_4",​ dst="​prp_5"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_4",​ dst="​prp_6"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_3",​ dst="​prp_7"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_6",​ dst="​prp_8"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_6",​ dst="​prp_9"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_5",​ dst="​prp_10"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_5",​ dst="​prp_11"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_10",​ dst="​prp_12"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_12",​ dst="​prp_13"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_12",​ dst="​prp_14"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_14",​ dst="​prp_15"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_14",​ dst="​prp_16"​],​[] ),
 + element( trans,​[src="​prp_11",​ dst="​prp_17"​],​[] )
 + ] ),
 + element( ard,[],[
 + element( dep,​[independent="​prp_8",​ dependent="​prp_7"​],​[] ),
 + element( dep,​[independent="​prp_9",​ dependent="​prp_7"​],​[] ),
 + element( dep,​[independent="​prp_13",​ dependent="​prp_8"​],​[] ),
 + element( dep,​[independent="​prp_15",​ dependent="​prp_16"​],​[] ),
 + element( dep,​[independent="​prp_16",​ dependent="​prp_9"​],​[] ),
 + element( dep,​[independent="​prp_17",​ dependent="​prp_9"​],​[] )
 + ] )
 + ] )
 + ] ).
 +</​code>​
pl/miw/miw08_prolog_xml/varda_bprolog.1209471128.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0