Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_bprolog [2008/04/29 16:22]
miw
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_bprolog [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 4: Linia 4:
 Struktura prologowa jest w postaci termu //​**xml([version,​ encoding],[ element(...)])**//​ oraz zagnieżdżonych w nim termów //​**element(Node_Name,​ [Value], [child_element])**//​. Struktura prologowa jest w postaci termu //​**xml([version,​ encoding],[ element(...)])**//​ oraz zagnieżdżonych w nim termów //​**element(Node_Name,​ [Value], [child_element])**//​.
 <code prolog> <code prolog>
-xml( [version="​1.0",​ encoding="​utf-8",​ standalone="​no"​],​ + 
- [+xml( [version="​1.0",​ encoding="​utf-8",​ standalone="​no"​],​[
  doctype( hml, system( "​hml.dtd"​ ) ),  doctype( hml, system( "​hml.dtd"​ ) ),
  element( hml,[],[  element( hml,[],[
pl/miw/miw08_prolog_xml/varda_bprolog.1209478960.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0