package MachineLearning;
 
import java.util.*;
 
/**
 * Klasa zawierająca rodzaj testu
 * @author Angello
 *
 */
public class NominalTest 
{
	public String AttributeName;
	public Integer AttributeIndex;
	private ArrayList<Integer> m_results;
 
	/**
	 * Konstruktor
	 * @param name
	 * @param id
	 */
	public NominalTest(String name, Integer id)
	{
		AttributeName = name;
		AttributeIndex = id;
		m_results = new ArrayList<Integer>();
	}
 
 
	public ArrayList<Integer> Results()
	{
		return m_results;
	}
 
	/**
	 * Dodaje nowy rezultat możliwy do uzyskania w tym teście
	 * @param result
	 */
	public void AddResult(Integer result)
	{
		if (!m_results.contains(result))
			m_results.add(result);
	}
}
pl/miw/miw08_rbs_ml/nominaltest.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0