package MachineLearning;
 
 
import java.util.*;
 
	/**
	 * Klasa służy do pokazania sobie jak jest drzewo zbudowane
	 * @author Angello
	 *
	 */
	public class ShowedNode
	{
		public String TestName;
		public Integer[] P;
		HashMap<Integer, ShowedNode> m_nodes = new HashMap<Integer, ShowedNode>();
		public Integer Category;
		private static Integer counter = 0;
 
		/**
		 * Dodaje kolejny węzeł lub liść poniżej aktualnego węzła
		 * @param key
		 * @param node
		 */
		public void addNode(Integer key, ShowedNode node)
		{
			m_nodes.put(key, node);
		}
 
		/**
		 * Zapisuje do pliku jak zbudować drzewo w programie graphviz
		 * @param sw
		 * @return
		 */
		public String getGraphvizName(WriteFile sw)
		{
			String nodeName;
			String tempChildName;
 
			if (m_nodes.size() == 0)			// Tylko liść
			{
				nodeName = (++counter).toString();
				sw.writeLine( nodeName + " [label=\"" + Thermostat.values()[(this.Category)].toString() + "\", shape = record];"); 
			}
			else
			{
				nodeName = (++counter).toString();
				sw.writeLine( nodeName + " [label=\"" + this.TestName + "\", shape = ellipse];"); 
				for (Integer key : m_nodes.keySet())							// Dla wszystkich wyników testu
				{
					tempChildName = m_nodes.get(key).getGraphvizName(sw);		// Wywołanie dla potomnych
					tempChildName = tempChildName + "";
					sw.writeLine(nodeName + " -> " + tempChildName + "[ label = " + key + " ];");			// bieżący node -> nazwa którą dostałem
				}
			}
 
			return nodeName;
		}
	}
pl/miw/miw08_rbs_ml/showednode.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0