Widzimy tutaj że atrybut Day został zagregowany w jedną wartość. Praktycznie więc, zostało wyliczone że ten atrybut w żaden sposób nie powinien wpływać na wynik. Najprościej byłoby nie brać tego atrybutu w procesie budowy drzewa, ale byłoby to zbyt skomplikowane do implementowanie na etapie napisanego już kodu. Nie wpływa to jednak na wyniki testów i funkcjonowanie (chociaż wydłuża czas obliczeń)

pl/miw/miw08_rbs_ml/tree2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0