Diagram ARD i jemu pochodne - podejście trzecie

W związku z zasugerowanymi dość istotnymi zmianami w stosunku do modelu diagramu ARD i jemu pochodnych z podejścia drugiego poniżej przedstawiam zmodyfikowaną koncepcję na diagramach komponentów.

Użyte zależności

W diagramach zostały użyte następujące rodzaje powiązań:

UML Nazwa powiązania Znaczenie powiązania
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:dependency_derive.png Zależność
«derive»
Określa związek pochodzenia między elementami, będącymi często (ale nie koniecznie) tego samego typu. Związek pochodzenia specyfikuje, że klient (B) może być wyznaczony (obliczony) na podstawie dostawcy (A).
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:dependency_refine.png Zależność
«refine»
Specyfikuje zależność usczegółowienia między elementami modelu na różnych poziomach znaczeniowych. B jest uszczegółowioną wersją A.
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:dependency_trace.png Zależność
«trace»
Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów), które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami.

Proponowany model diagramów

Diagramy ARD

diagram ARD model UML diagramu ARD
<graphviz file=„hekate:therm-a0.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_1.png
<graphviz file=„hekate:therm-a1.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_2.png
<graphviz file=„hekate:therm-a2.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_3.png
<graphviz file=„hekate:therm-a3.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_3b.png
<graphviz file=„hekate:therm-a4.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_4.png
<graphviz file=„hekate:therm-a5.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_5.png
<graphviz file=„hekate:therm-a6.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_6.png
<graphviz file=„hekate:therm-a7.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_7.png
<graphviz file=„hekate:therm-a8.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_ard_8.png

Diagramy TPH

diagram TPH model UML
<graphviz file=„hekate:therm-t1.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_1.png
<graphviz file=„hekate:therm-t2.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_2.png
<graphviz file=„hekate:therm-t3.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_3.png
<graphviz file=„hekate:therm-t4.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_4.png
<graphviz file=„hekate:therm-t5.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_5.png
<graphviz file=„hekate:therm-t6.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_6.png
<graphviz file=„hekate:therm-t7.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_7.png
<graphviz file=„hekate:therm-t8.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_tph_8.png

Diagramy TPH + ARD (sha)

diagram ARD diagram TPH model UML diagramu THP + ARD
<graphviz file=„hekate:therm-a0.dot”></graphviz>
<graphviz file=„hekate:therm-a1.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t1.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_1.png
<graphviz file=„hekate:therm-a2.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t2.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_2.png
<graphviz file=„hekate:therm-a3.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t3.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_3.png
<graphviz file=„hekate:therm-a4.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t4.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_4.png
<graphviz file=„hekate:therm-a5.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t5.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_5.png
<graphviz file=„hekate:therm-a6.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t6.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_6.png
<graphviz file=„hekate:therm-a7.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t7.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_7.png
<graphviz file=„hekate:therm-a8.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t8.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3_shi_8.png

Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha:

:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:sha.png
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:poziomy_sha3.png
pl/miw/miw08_umlandardxtt/umlandard/approach3.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0