Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_xtt_rif:przyklad3b [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Przykład 3b ======
 +<​code>​a. Warunek
 +Compact URI prefixes:
  
 +  bks  expands into http://​example.com/​books#​
 +  auth expands into http://​example.com/​authors#​
 +  cpt  expands into http://​example.com/​concepts#​
 +  curr expands into http://​example.com/​currencies#​
 +
 +RIF condition:
 +
 +   And (Exists ?Buyer ?P (
 +                 ?​P#"​cpt:​purchase"​^^rif:​iri["​cpt:​buyer"​^^rif:​iri->?​Buyer
 +                                            "​cpt:​seller"​^^rif:​iri->?​Seller
 +                                            "​cpt:​item"​^^rif:​iri->"​cpt:​book"​^^rif:​iri(cpt:​author->?​Author
 +                                                                                     ​cpt:​title->"​bks:​LeRif"​^^rif:​iri)
 +                                            "​cpt:​price"​^^rif:​iri->"​49"​^^xsd:​integer
 +                                            "​cpt:​currency"​^^rif:​iri->"​curr:​USD"​^^rif:​iri])
 +        ?​Seller=?​Author)
 +</​code><​code xml>
 +b. Serializacja XML
 +
 +  <And>
 +     <​formula>​
 +       <​Exists>​
 +         <​declare><​Var>​Buyer</​Var></​declare>​
 +         <​declare><​Var>​P</​Var></​declare>​
 +         <​formula>​
 +           <​Frame>​
 +             <​object>​
 +               <​Member>​
 +                 <​lower><​Var>​P</​Var></​lower>​
 +                 <​upper><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​purchase</​Const></​upper>​
 +               </​Member>​
 +             </​object>​
 +             <​slot>​
 +               <​Prop>​
 +                 <​key><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​buyer</​Const></​key>​
 +                 <​val><​Var>​Buyer</​Var></​val>​
 +               </​Prop>​
 +             </​slot>​
 +             <​slot>​
 +               <​Prop>​
 +                 <​key><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​seller</​Const></​key>​
 +                 <​val><​Var>​Seller</​Var></​val>​
 +               </​Prop>​
 +             </​slot>​
 +             <​slot>​
 +               <​Prop>​
 +                 <​key><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​item</​Const></​key>​
 +                 <​val>​
 +                   <​Expr>​
 +                     <​op><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​book</​Const></​op>​
 +                     <​slot>​
 +                       <​Prop>​
 +                         <​key><​Name>​cpt:​author</​Name></​key>​
 +                         <​val><​Var>​Author</​Var></​val>​
 +                       </​Prop>​
 +                     </​slot>​
 +                     <​slot>​
 +                       <​Prop>​
 +                         <​key><​Name>​cpt:​title</​Name></​key>​
 +                         <​val><​Const type="​rif:​iri">​bks:​LeRif</​Const></​val>​
 +                       </​Prop>​
 +                     </​slot>​
 +                   </​Expr>​
 +                 </​val>​
 +               </​Prop>​
 +             </​slot>​
 +             <​slot>​
 +               <​Prop>​
 +                 <​key><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​price</​Const></​key>​
 +                 <​val><​Const type="​xsd:​integer">​49</​Const></​val>​
 +               </​Prop>​
 +             </​slot>​
 +             <​slot>​
 +               <​Prop>​
 +                 <​key><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​currency</​Const></​key>​
 +                 <​val><​Const type="​rif:​iri">​curr:​USD</​Const></​val>​
 +               </​Prop>​
 +             </​slot>​
 +           </​Frame>​
 +         </​formula>​
 +       </​Exists>​
 +     </​formula>​
 +     <​formula>​
 +       <​Equal>​
 +         <​side><​Var>​Seller</​Var></​side>​
 +         <​side><​Var>​Author</​Var></​side>​
 +       </​Equal>​
 +     </​formula>​
 +   </​And></​code>​
 +[[pl:​miw:​miw08_xtt_rif|Powrót do dokumentu]]
pl/miw/miw08_xtt_rif/przyklad3b.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0