Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:ground_term [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ground term ======
 +{{tag>​terms}}
 +===== Description =====
 +Testing if a term is ground.
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{ground_term.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/* 
 +     ​myground(Term) :- Term is a ground term.
 +*/
 +     ​myground(Term) :- 
 +        nonvar(Term),​
 + constant(Term).
 +     ​myground(Term) :- 
 +        nonvar(Term),​
 + compound(Term),​
 + functor(Term,​F,​N),​
 + myground(N,​Term).
 +
 +     ​myground(N,​Term) :-
 +        N > 0,
 + arg(N,​Term,​Arg),​
 + myground(Arg),​
 + N1 is N-1,
 + myground(N1,​Term).
 +     ​myground(0,​Term).
 +
 +%  Program 10.4   ​Testing if a term is ground
 +
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/ground_term.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0