Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:insert_sort [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Insert sort ======
 +{{tag>​sorting algorithms recursion}}
 +===== Description =====
 +Prolog implementation of insert sort based on idea of accumulator.
 +
 +**Source**: ​ Guide to Prolog Programming (on-line tutorial)
 +===== Download =====
 +Program source code: {{insert_sort.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +insert_sort(List,​Sorted):​-i_sort(List,​[],​Sorted).
 +i_sort([],​Acc,​Acc).
 +i_sort([H|T],​Acc,​Sorted):​-insert(H,​Acc,​NAcc),​i_sort(T,​NAcc,​Sorted).
 +   
 +insert(X,​[Y|T],​[Y|NT]):​-X>​Y,​insert(X,​T,​NT).
 +insert(X,​[Y|T],​[X,​Y|T]):​-X=<​Y.
 +insert(X,​[],​[X]).</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/insert_sort.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0