Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:list2term [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== List2term ======
 +{{tag>​lists}}
 +===== Description =====
 +Constructing a term corresponding to a list.
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{list2term.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 +   ​univ(Term,​ List) :- 
 + The functor of Term is the first element of the list List, 
 + and its arguments are the rest of List's elements.
 +*/
 +
 +     ​univ(Term,​ [F|Args]) :-
 + length(Args,​N),​ functor(Term,​F,​N),​ args(Args,​Term,​1).
 +
 +     ​args([Arg|Args],​Term,​N) :-
 + arg(N,​Term,​Arg),​ N1 is N+1, args(Args,​Term,​N1).
 +     ​args([],​Term,​N).
 +/*
 +   ​mylength(Xs,​N) :- N is the mylength of the list Xs.
 +*/
 +     ​mylength([X|Xs],​N) :- mylength(Xs,​N1),​ N is N1+1.
 +     ​mylength([],​0).
 +
 +%  Program 9.5b   ​Constructing a term corresponding to a list
 +
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/list2term.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0