Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:list_duplicates_remove [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== List duplicates remove ======
 +{{tag>​lists}}
 +===== Description =====
 +Removing duplicates from a list.
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{list_duplicates_remove.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 + no_doubles(Xs,​Ys) :-
 + Ys is the list obtained by removing ​
 + duplicate elements from the list Xs.
 +*/
 +
 +no_doubles([X|Xs],​Ys) :-
 + member(X,​Xs),​ no_doubles(Xs,​Ys).
 +no_doubles([X|Xs],​[X|Ys]) :-
 + nonmember(X,​Xs),​ no_doubles(Xs,​Ys).
 +no_doubles([],​[]).
 +
 +     ​nonmember(X,​[Y|Ys]) :- X \== Y, nonmember(X,​Ys).
 +     ​nonmember(X,​[]).
 +
 +%  Program 7.9   ​Removing duplicates from a list
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/list_duplicates_remove.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0