Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:list_intersection [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== List intersection ======
 +{{tag>​lists}}
 +===== Description =====
 +Finding the intersection of two lists.
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{list_intersection.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 +   ​intersection(Xs,​Ys,​Is) :- Is is the intersection of the elements in Xs and Ys. 
 +*/
 +
 +intersection([X|Xs],​Ys,​[X|Is]) :- member(X,​Ys),​ intersection(Xs,​Ys,​Is).
 +intersection([X|Xs],​Ys,​Is) :- nonmember(X,​Ys),​ intersection(Xs,​Ys,​Is).
 +intersection([],​Ys,​[]).
 +/*
 +   ​nonmember(X,​Xs) :- X is not a member of the list Xs.
 +*/
 +     ​nonmember(X,​[Y|Ys]) :- X \== Y, nonmember(X,​Ys).
 +     ​nonmember(X,​[]).
 +
 +%  Program 13.2    Finding the intersection of two lists
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/list_intersection.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0