Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:list_linking_2 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== List linking 2 ======
 +{{tag>​lists}}
 +===== Description =====
 +Merging ordered lists
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{list_linking_2.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 +   ​merge(Xs,​Ys,​Zs) :- 
 + Zs is an ordered list of integers obtained from 
 + merging the ordered lists of integers Xs and Ys.
 +*/
 +     ​merge([X|Xs],​[Y|Ys],​[X|Zs]) :-
 + X < Y, merge(Xs,​[Y|Ys],​Zs).
 +     ​merge([X|Xs],​[Y|Ys],​[X,​X|Zs]) :-
 + X =:= Y, merge(Xs,​Ys,​Zs).
 +     ​merge([X|Xs],​[Y|Ys],​[Y|Zs]) :-
 + X > Y, merge([X|Xs],​Ys,​Zs).
 +     ​merge([],​[X|Xs],​[X|Xs]).
 +     ​merge(Xs,​[],​Xs).
 +
 +%  Program 7.2    Merging ordered lists
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/list_linking_2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0