Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:meta_interpreter_7 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Meta interpreter 7 ======
 +{{tag>​metainterpreter}}
 +===== Description =====
 +A meta-interpreter for pure Prolog in continuation style
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{meta_interpreter_7.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 +  solve(Goal) :-
 +     Goal is true given the pure Prolog program defined by clause/2.
 +*/
 +
 +  solve(Goal) :- solve(Goal,​[]).
 +
 +     ​solve([],​[]).
 +     ​solve([],​[G|Goals]) :- solve(G,​Goals).
 +     ​solve([A|B],​Goals) :- append(B,​Goals,​Goals1),​solve(A,​Goals1).
 +     ​solve(A,​Goals) :- rule(A,B), solve(B,​Goals).
 +
 +%  Program 17.6  A meta-interpreter for pure Prolog in continuation style
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/meta_interpreter_7.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0