Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:scheduling [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Scheduling ======
 +{{tag>​planning}}
 +===== Description =====
 +Scheduling with precedence constraints and no resource constraints.
 +
 +**Source**: ​ PROLOG programming for artificial intelligence,​ 3rd Edition, Harlow, 2001, ISBN 0-201-40375-7.
 +===== Download =====
 +Program source code: {{scheduling.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +% Figure 14.3  Scheduling with precedence constraints and no resource constraints.
 +
 +
 +% Scheduling with CLP with unlimited resources
 +
 +schedule( Schedule, FinTime) ​ :-
 +  tasks( TasksDurs),
 +  precedence_constr( TasksDurs, Schedule, FinTime), % Construct precedence constraints
 +  minimize( FinTime).
 +
 +precedence_constr( [], [], FinTime).
 +
 +precedence_constr( [T/D | TDs], [T/Start/D | Rest], FinTime) ​ :-
 +   Start >= 0,                                % Earliest start at 0
 +    Start + D =< FinTime, ​                    % Must finish by FinTime
 +  precedence_constr( TDs, Rest, FinTime), ​     ​
 +  prec_constr( T/Start/D, Rest).
 +
 +prec_constr( _, []).
 +
 +prec_constr( T/S/D, [T1/S1/D1 | Rest]) ​ :-
 +  (  prec( T, T1), !, { S+D =< S1}
 +     ;
 +     prec( T1, T), !, { S1+D1 =< S}
 +     ;
 +     true ),
 +  prec_constr( T/S/D, Rest).
 +
 +% List of tasks to be scheduled
 +
 +tasks( [ t1/5, t2/7, t3/10, t4/2, t5/9]).
 +
 +% Precedence constraints
 +
 +prec( t1, t2).   prec( t1, t4).   prec( t2, t3).   prec( t4, t5).
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/scheduling.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0