Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:asd:2010:start [2010/02/25 13:10]
ikaf utworzono
pl:dydaktyka:asd:2010:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Algorytmy i Struktury Danych ====== ====== Algorytmy i Struktury Danych ======
  
-Informatyka Stosowana, 1.rok+**Informatyka Stosowana, 1.rok**
  
-Prowadzący:  +===== Organizacja ===== 
-  * Weronika TFurmańska  +  * [[..:​cwiczenia:​pseudokod|Opis pseudokodu stosowanego podczas zajęć]] 
-  * Krzysztof Kaczor + 
-  * Marta Noga+===== Harmonogram ===== 
 + 
 +  - Zajęcia organizacyjne,​ proste algorytmy  
 +  - [[..:​cwiczenia:​rekurencja|Rekurencja vs. iteracja]]  
 +  - [[..:​cwiczenia:​sortowanie1|Sortowanie 1]] 
 +  - [[..:​cwiczenia:​sortowanie2|Sortowanie 2]] 
 +  - [[..:​cwiczenia:​zlozonosc|Złożoność obliczeniowa algorytmów]] 
 +  - **Kolokwium** 
 + 
 +  - [[..:​cwiczenia:​stosy_kolejki|Stosy,​ kolejki]] 
 +  - [[..:​cwiczenia:​tablice_haszujace|Tablice haszujące]] 
 +  - [[..:​cwiczenia:listy|Listy]] 
 +  ​**Kolokwium** 
 + 
 +  - [[..:​cwiczenia:​drzewa1|Drzewa 1]] 
 +  - [[..:​cwiczenia:​drzewa2|Drzewa 2]] 
 +  - [[..:​cwiczenia:​grafy1|Grafy 1]] 
 +  - [[..:​cwiczenia:​grafy2|Grafy 2]] 
 +  - **Kolokwium** 
 + 
 + 
 + 
 +===== Zasady oceniania i zaliczenia ===== 
 +  * obecność:​ 
 +     * obecność na zajęciach jest obowiązkowa 
 +     * dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje odjęcie od sumy uzyskanych punktów 0.1 maksymalnej liczby punktów (w tym semestrze (wiosna 2010) są to 2 punkty). 
 +     * studenci, którzy opuszczą ponad 20% zajęć, aby zaliczyć przedmiot otrzymają dodatkowe zadania 
 +  * zaliczenie:​ 
 +     * kolokwia 
 +         * odbędą się trzy kolokwia 
 +         * na koniec semestru zostanie obliczona suma punktów uzyskanych z wszystkich kolokwiów,​ 
 +         * na jej podstawie będą wystawione oceny według skali ocen AGH 
 +     * niezapowiedziane kartkówki 
 +     * przygotowanie do zajęć: 
 +         * dodatkowo studenci są zobowiązani do przygotowania się przed zajęciami z materiału określonego w podstronach ćwiczeń
 +         * każda osoba będzie odpytana co najmniej dwa razy, 
 +         * nieprzygotowywanie się będzie skutkować obniżeniem oceny z ćwiczeń według zależności:​  
 + 
 +  ​ocena końcowa = ocena z kolokwiów - (liczba nieprzygotowań - 1) 0.5 
 + 
 +         * aktywność na zajęciach będzie nagradzana plusami 
 +         * plusy niwelują skutki nieprzygotowań:​ jeden plus kasuje jedno nieprzygotowanie się 
 +    
 +===== 1. Kolokwium poprawkowe ===== 
 +  * I Termin poprawkowy: 18.06.2010 godz. 11:30-12:30 paw. C3 s. 201 
 +  * Kolokwium składać się będzie z ok. 3,4 zadań z całości materiału. 
 +  * Materiał z 3. części obowiązuje na kolokwium poprawkowym. 
 +  * Do poprawki mogą przystąpić osoby które: 
 +    * Nie mają zaliczenia, lub 
 +    * nie pisały któregoś kolokwium. 
 +  * Do poprawki nie przystępują osoby mające zaliczenie, które pisały wszystkie kolokwia. 
 +  * Osoby, które nie pisały któregoś kolokwium a którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie piszą tylko to jedno kolokwium. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów.  
 +  * Pozostałe osoby piszą całość. 
 +  * Max ocena końcowa do uzyskania po kolokwium poprawkowym to 3.5. 
 +  * Mały brak punktów (pod warunkiem zaliczenia) można nadrobić bilansem plusów/​minusów ew. krótkim pytaniem. 
 +===== 2. Kolokwium poprawkowe ===== 
 +  * II Termin poprawkowy: 17.09.2010 
 +  * Zasady przystąpienia są takie same jak do pierwszej poprawki. 
 +  * paw. C3 s. 215 godz. 10:00 
 + 
 +---- 
 + 
 +[[..:​priv:​start|Dla Prowadzących]]
  
pl/dydaktyka/asd/2010/start.1267099802.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0