Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:asd:2010:start [2010/06/05 17:03]
ikaf nieobecnosci - update
pl:dydaktyka:asd:2010:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 49: Linia 49:
          * plusy niwelują skutki nieprzygotowań:​ jeden plus kasuje jedno nieprzygotowanie się          * plusy niwelują skutki nieprzygotowań:​ jeden plus kasuje jedno nieprzygotowanie się
        
 +===== 1. Kolokwium poprawkowe =====
 +  * I Termin poprawkowy: 18.06.2010 godz. 11:30-12:30 paw. C3 s. 201
 +  * Kolokwium składać się będzie z ok. 3,4 zadań z całości materiału.
 +  * Materiał z 3. części obowiązuje na kolokwium poprawkowym.
 +  * Do poprawki mogą przystąpić osoby które:
 +    * Nie mają zaliczenia, lub
 +    * nie pisały któregoś kolokwium.
 +  * Do poprawki nie przystępują osoby mające zaliczenie, które pisały wszystkie kolokwia.
 +  * Osoby, które nie pisały któregoś kolokwium a którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie piszą tylko to jedno kolokwium. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów. ​
 +  * Pozostałe osoby piszą całość.
 +  * Max ocena końcowa do uzyskania po kolokwium poprawkowym to 3.5.
 +  * Mały brak punktów (pod warunkiem zaliczenia) można nadrobić bilansem plusów/​minusów ew. krótkim pytaniem.
 +===== 2. Kolokwium poprawkowe =====
 +  * II Termin poprawkowy: 17.09.2010
 +  * Zasady przystąpienia są takie same jak do pierwszej poprawki.
 +  * paw. C3 s. 215 godz. 10:00
 +
 ---- ----
  
 [[..:​priv:​start|Dla Prowadzących]] [[..:​priv:​start|Dla Prowadzących]]
  
pl/dydaktyka/asd/2010/start.1275750187.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0