Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:lab5 [2013/11/18 20:13]
kkluza [Wdrożenie i uruchomienie procesu z regułami w Activiti Explorerze]
pl:dydaktyka:bim:lab5 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 182: Linia 182:
 Następnie tak przygotowaną klasę możemy wybrać w zakładce **Listeners** w zadaniu **Set offer factors**: Następnie tak przygotowaną klasę możemy wybrać w zakładce **Listeners** w zadaniu **Set offer factors**:
  
-{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab5:​eclipse4-tasklistener-addmodel.png|}}+{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab5:​eclipse4-tasklistener-addmodel.png?950|}}
  
 Proszę zmodyfikować test, tak by nie przekazywał instancji ''​modelRyzyka''​ do procesu, tylko korzystał z instancji stworzonej w przygotowanym task listenerze. Proszę zmodyfikować test, tak by nie przekazywał instancji ''​modelRyzyka''​ do procesu, tylko korzystał z instancji stworzonej w przygotowanym task listenerze.
 +
 +
 +DO SPRAWOZDANIA:​
 +  * Proszę w sprawozdaniu umieścić model oraz rozbudowany test.
 +  * Proszę umieścić screenshot z eclipsa z rezultatem testu, jak również kod klasy ''​pl.org.bpmn.AddModel''​.
 ==== Wdrożenie i uruchomienie procesu z regułami w Activiti Explorerze ====  ==== Wdrożenie i uruchomienie procesu z regułami w Activiti Explorerze ==== 
  
Linia 194: Linia 199:
   - Jeśli wszystko wykonało się poprawnie, w Activiti Explorerze powinno się dać wdrożyć procesy zawierające zadania regułowe.   - Jeśli wszystko wykonało się poprawnie, w Activiti Explorerze powinno się dać wdrożyć procesy zawierające zadania regułowe.
  
-==== Integracja procesu "Check offer" (z zajęć ​3 i 4) z procesem rozwijanym ​na zajęciach ​1 i 2 ==== +==== CZĘŚĆ NIEOBOWIĄZKOWA ==== 
 + 
 +Dla zainteresowanych osób, poniżej przedstawiono możliwości integracji modeli stworzonych w trakcie zajęć oraz dalszej rozbudowy procesu. 
 + 
 +==== Integracja procesu "Check offer" (z lab. 3 i 4) z procesem rozwijanym ​w lab. 1 i 2 ==== 
  
 Jeśli założymy, że podproces **Check offer** jest osobną całością,​ która mogłaby być użyta w różnych procesach, sensownie będzie go wydzielić jako //Call Activity//. W tym celu zostawimy na diagramie procesu jedynie elementy z wnętrza podprocesu **Check offer**: Jeśli założymy, że podproces **Check offer** jest osobną całością,​ która mogłaby być użyta w różnych procesach, sensownie będzie go wydzielić jako //Call Activity//. W tym celu zostawimy na diagramie procesu jedynie elementy z wnętrza podprocesu **Check offer**:
Linia 202: Linia 211:
 Upewniwszy się, że nasz podproces działa, zapewniamy mu unikalne ''​id'',​ tak byśmy mogli się do niego odwoływać z innego procesu. Upewniwszy się, że nasz podproces działa, zapewniamy mu unikalne ''​id'',​ tak byśmy mogli się do niego odwoływać z innego procesu.
  
-{{  :activiti:tutorial4:​eclipse4-callactivitiinprocess.png ​ |}}+{{  ​pl:dydaktyka:bim:lab5:​eclipse4-callactivitiinprocess.png ​ |}}
  
 Aby odwołać się z **Check offer** w postaci //Call Activity// (jak na powyższym rysunku) do odpowiedniego podprocesu, który zostanie wykonany, ustawiając następujące parametry w ''​Main Config''​ dla //Call Activity//: Aby odwołać się z **Check offer** w postaci //Call Activity// (jak na powyższym rysunku) do odpowiedniego podprocesu, który zostanie wykonany, ustawiając następujące parametry w ''​Main Config''​ dla //Call Activity//:
pl/dydaktyka/bim/lab5.1384802015.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0